DĖMESIO


 

 


AKLŲ IR SILPNAREGIŲ VAIKINŲ IR MERGINŲ DĖMESIUI!

     Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Profesinio mokymo skyrius teikia specialų profesinį mokymą vaikinams ir merginoms, kurių geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija 0 - 0,3 arba sudėtinga akių patologija iki 0,5.
     Priimame asmenis nuo 16 iki 40 metų, turinčius pagrindinį ar mažemesnį išsilavinimą.
     Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. vaikinai ir merginos gali mokytis šių specialybių:
     - baldų apmušėjo,
     - namų ūkio pagalbininkės.
     Pirmą kartą Lietuvoje silpnaregiai per trejus metus įgis baldų apmušėjo specialybę. Ją LASUC Profesinio mokymo skyriui padeda įgyvendinti Olandijos Soneherdto aklųjų ir silpnaregių centras. Iki 2000/2001 mokslo metų pradžios padedant olandams bus nupirkta naujos įrangos; mokomojoje klasėje sukomplektuotos šešios darbo vietos; profesijos mokytojas tobulinsis Olandijoje, o vėliau - Suomijoje.
     Ši specialybė populiari tarp Olandijos silpnaregių. Baigę mokyklas kai kurie įsteigia privačias nedideles įmonėles.
     Namų ūkio pagalbininkes išmokysime namų ūkio darbų, ruošti maistą, rankdarbių, slaugyti ligonius, rūpintis vaikais ir neįgaliaisiais. Turime gerai įrengtas maisto ir namų ruošos mokymo klases. Mokomąją praktiką atliekame Vilniaus m. "Vilkpėdės" socialinių paslaugų centre ir Fabijoniškių pensionate. Mokslas trunka trejus metus.
     Įgytos žinios pravers savarankiškame gyvenime, padės rasti darbą.
     Nevietinius moksleivius aprūpiname bendrabučiu, 5 kartus per dieną maitiname. Mūsų centre yra medicinos punktas.
     Stojamųjų egzaminų nėra, norintieji priimami po individualaus pokalbio.
     Stojantieji pristato šiuos dokumentus:
     - prašymą, kuriame nurodo pasirinktą specialybę,
     - dokumentą apie išsilavinimą,
     - invalidumo pažymėjimą arba pažymą iš okulisto,
     - sveikatos pažymėjimą (forma Nr.086/a),
     - dvi fotonuotraukas,
     - asmens dokumentą (pasą).
     Jeigu norite paklausti, pasidomėti, pasitarti, mūsų adresas: LASUC Profesinio mokymo skyrius, Ateities 44, 2057 Vilnius, tel. 697628, 700200

* * *

     Pasikeitė Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų telefono numeris. Dabar jis yra toks: (8 21) 54 52 79.

* * *

     Klaidų atitaisymas. Atsiprašome jubiliato Vladimiro Akulovo ir "Mūsų žodžio" skaitytojų už šeštame žurnalo numeryje, straipsnyje "Iš mūsų kalendoriaus", renkant tekstą atsiradusias dvi klaidas. Birželio 28 dieną V. Akulovui sukako ne 60, o 70 metų ir gimė jis ne 1940, o 1930 m. V. Akulovas į Aklųjų ir silpnaregių sąjungą įstojo ne 1983, o 1973 m.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]