ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA


Juozas DAUNARAVIČIUS

GYVENIMO KRYŽKELĖJE


Fabijoniškių pensiono direktorė V. Suveizdytė (antra iš dešinės) su praktikantaisTrejus metus LASUC Profesinio mokymo skyriaus pedagogai ruošė moksleivius namų ūkio pagalbininko(ės) specialybėms. Kurse buvo 9 moksleiviai: 3 - I grupės, 3 - II grupės, 1 - III grupės, 2 - grupės neturėjo. Po sėkmingai išlaikytų specialybės kvalifikacinių egzaminų jiems įteikti diplomai.
     Šis namų ūkio pagalbininkų kursas išsiskyrė savo darbštumu ir sumanumu. Moksleivių ir pedagogų iniciatyva buvo suremontuotos Profesinio mokymo skyriaus koridorius, atskiri jo kabinetai. A. Jonyno vidurinės mokyklos bendrabutyje nudažyti ir tapetuoti kambariai. Namų ūkio pagalbininkės organizuodavo šaunias kalėdines ir velykines muges, padėdavo gaminti maistą, tvarkydavo įvairias patalpas.
     Namų ūkio pagalbininkams įdomiausias laikotarpis - mokomoji praktika, kurią organizavome taip, kad moksleiviai galėtų realiai pajausti, ką reiškia dirbti pas darbdavį. Esame dėkingi Vilniaus miesto Fabijoniškių pensiono direktorei Vilei Suveizdytei, maloniai priėmusiai ir pasitikėjusiai mūsų moksleiviais. Pensione 40 gyventojų: tai daugiausia įvairias negales turintys pagyvenę žmonės, kuriems dažnai reikalinga kitų žmonių pagalba.
     Namų ūkio pagalbininkės pensione valė langus, plovė sienas, grindis, prižiūrėjo gėles. Didelę dalį darbo sudarė individualių butų tvarkymas.
     Namų ūkio pagalbininkai dirbo įvairius staliaus darbus, atliko smulkų patalpų remontą, pjovė žolę. Direktorė ypatingai buvo patenkinta Žydrūno ir Mariaus atliktais darbais.

Teko ir gėles laistyti     Du moksleiviai pabandė dirbti drauge su reginčiaisiais. Andrius praktiką atliko UAB "Dzūkija": "Čeburekinėje" drauge su virėjomis ruošė salotas, virė sriubas. Jam net kartą buvo patikėta dirbti aptarnavimo skyriuje. "Keistuolių" teatre Vytautas kartu su darbininkais darė įvairias dekoracijas.
     Visi moksleiviai gavo ne tik praktinės naudos, pagilino žinias, bet ir išmoko bendrauti su vyresniais, pagalbos reikalingais žmonėmis.
     O kokia moksleivių ateitis? Vieną žada priimti aklųjų choras "Vilnius", du norėtų dar mokytis, na, o kiti tikisi pagalbos iš LASS darbuotojos Ramutės Gelažanskienės, kuri iš tikro stengiasi padėti. Deja, keli iš jų neturi net kur gyventi.
     Esu įsitikinęs, kad daugelis iš būsimų namų ūkio pagalbininkų gali rasti darbo pas ūkininkus, prižiūrėti namą ar sodybą, slaugyti ligonius. Tačiau daug kas priklauso ir nuo pačių moksleivių, o rasti vietą po saule visada įmanoma.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]