GYVENIMO AKTUALIJOS


Andrius VAINORAS

DŽIAUGTIS PRAEITIMI - GALVOTI APIE ATEITĮ


10 METŲ - IRGI JUBILIEJUS

     Tai prasidėjo lygiai prieš dešimt metų ir buvo nemenkas įvykis ne tik aklųjų bei silpnaregių gyvenime, bet ir visos Lietuvos medicinos istorijoje. Tais metais mūsų šalyje pradėti rengti savi, tikrai "lietuviški" neregiai masažuotojai. Masažas ir anksčiau nebuvo koks stebuklas - keletas neregių masažuotojų Kaune buvo paruošti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Sovietiniais laikais norintys išmokti šios profesijos vykdavo į Kislovodską. Vis dėlto tai buvo pavieniai atvejai ir pavieniai žmonės, kuriuos nesunkiai galima suskaičiuoti jeigu ne ant vienos, tai bent ant abiejų rankų pirštų. Ne kiekvienas galėjo viską mesti ir dvejiems metams išvažiuoti iš Lietuvos. Subyrėjus Sovietų sąjungai, išvykti į Kislovodską buvo dar sunkiau ir sudėtingiau. Ir štai 1990 metai - rugsėjo 1 dieną Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje studijas pradeda pirmoji neregių masažuotojų grupė. Po metų vilniečių pavyzdžiu paseka Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla. Per 10 metų abi šios mokyklos jau parengė 90 aklųjų ir silpnaregių masažuotojų. 71 iš jų dirba įvairiose gydymo įstaigose, 12 dirba privačiai, 7 dėl įvairių priežasčių (šeimyninių aplinkybių, mokosi toliau) nedirba. Kaip prisimena LASS centro tarybos darbuotoja, pagrįstai vadinama mazažuotojų krikštamote, Marija Gotbergienė, sprendimas Lietuvoje pradėti rengti neregius masažuotojus buvo priimtas praėjus vos 9 dienoms nuo visiems mums svarbaus ir brangaus įvykio - 1990 metų kovo 11-osios. Galima drąsiai teigti, kad per 10 metų aklieji masažuotojai jau išsikovojo pripažinimą ir gerą vardą.
     Tokia tad yra trumpa, bet reikšminga istorija, o nūdiena? Iškart pasakysime, kad ji gerokai liūdnesnė.
    
AR BETURĖSIME NAUJŲ MASAŽUOTOJŲ?

Diskusijos dalyviai J. Raistenskis, I. Grakauskienė, M. Gotbergienė     Birželio 12 dieną įvertinti nuveiktus darbus, aptarti masažuotojų rengimo perspektyvas prie apvalaus stalo susėdo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovai, svečiai: Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorė Irena Grakauskienė, gydytojas refleksoterapeutas medicinos daktaras Juozas Raistenskis. Akstinas šiam susitikimui, o gal net jo priežastis buvo tokia: šių metų rudenį studijas Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje turėjo pradėti nauja aklųjų masažuotojų grupė. Deja, šito nebus - ne todėl, kad mokykla nesilaikytų išankstinių susitarimų, o dėl to, kad nesusirinko tiek norinčių mokytis, jog būtų suformuota akademinė grupė.
     Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorė I. Grakauskienė: "Per dešimt metų mūsų mokyklą baigė 55 regėjimo negalę turintys masažuotojai. 9 žmonės dėl įvairių priežasčių studijų nebaigė. Tik dviem iš jų palikti mokyklą teko dėl to, kad buvo per sunku ir mokytis jie nepajėgė. Taigi pasidžiaugti tikrai turime kuo. Šiais metais studijas turėjo pradėti nauja aklųjų masažuotojų grupė. Deja, aplinkybės susiklostė taip, kad šitų studijų nebus. Tai nėra gerai ir akliesiems, ir pačiai mokyklai - ateis rugsėjo pirmoji, dalis dėstytojų neturės viso krūvio ir juos teks atleisti.
     Niekas nėra garantuotas, kad po metų ar kelerių, grupei susidarius, tuos žmones pavyks prisišaukti. Neišvengiamai "apsineš" dulkėmis ir pačios mokymo metodikos - nevaikščiojamas takas anksčiau ar vėliau užželia. Kad geriau suprastume, kodėl taip atsitiko, labai trumpai peržvelkime masažuotojų rengimo istoriją. 1990 m., priimant pirmąją grupę, kad ir nedidelis, tačiau vis dėlto buvo konkursas - turėjome iš ko rinktis. Antra, trečia ir ketvirta grupės priimtos jau be konkurso. Formuojant penktą grupę, pareiškimus padavė tik 4 LASS nariai. Neliko nieko kito, kaip priimti žmones, turinčius nedidelę regėjimo negalę, t.y. be invalidumo grupės. Eksperimento tvarka į šią grupę priėmėme net vieną nebylį. Šiais metais dėl lėšų stokos medicinos mokyklai mažinamas finansavimas, o pačios akademinės grupės - didinamos. Žinodami, kaip sunkiai rinkome paskutinę grupę, mes iš anksto negalėjome prašyti pinigų masažo studijoms, nes nebuvome garantuoti, ar bus norinčiųjų mokytis skaičius."
     Refleksoterapeutas J. Raistenskis buvo tiesus: "Nesurenkate grupės - patys, ponai, esate kalti! Važinėkite po rajonus, agituokite! Šiuo metu visa Lietuva susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis finansinėmis problemomis - mažinamas finansavimas mokymo įstaigoms, mažesnės žmonių pajamos. Aišku, kad ir masažuotojai turi mažiau klientų. Vis dėlto tai perspektyvi specialybė ir ateityje ji tikrai atsigaus. Lietuvoje jau pradėti rengti reabilitacijos specialistai - kiekvienoje reabilitatorių komandoje turi dirbti masažuotojas."
     LASS centro tarybos pirmininkas O. Petrauskas: "Taikant Suomijos kriterijus, neregių masažuotojų Lietuvoje galėtų būti apie 300. Dabar su besimokančiais artėjame prie 150 - taigi dar maždaug pusė to, ką turime! Per 10 metų buvo nuveiktas tikrai didelis ir svarbus darbas. Dabar iškilo problemų. Mums sakoma, kad nesurenkame grupės - aktyviausi neregiai jau suskubo įsigyti specialybę, nemažai mūsų narių be regėjimo negalės dažnai turi dar ir kitokių sveikatos sutrikimų. Tų norinčių ir galinčių mokytis ne tiek jau daug."
     Jau po "apvalaus stalo" paaiškėjo, kad sakydami, jog nėra aklųjų, norinčių mokytis masažo, ir I. Grakauskienė, ir J. Raitenskis nebuvo visiškai tikslūs. Birželio pabaigoje LASS centro tarybos darbuotojos Marijos Gotbergienės teigimu, buvo apie 10 žmonių, norinčių įsigyti šią specialybę. Prieš penkerius ar trejus metus tokio skaičiaus gal ir būtų užtekę akademinei grupei sudaryti, deja, dabar jau neužtenka. Aišku, kaltas pasunkėjęs visų mūsų gyvenimas, lėšų stygius. Tik kažin ar pasidarys gyventi lengviau, jeigu šį dalyką vien konstatuosime, bet patys nieko neveiksime? Reali padėtis tokia, kad reikia sudaryti 20 - 25 žmonių akademinę grupę, tada galėsime tikėtis jos finansavimo, o kartu ir naujų aklųjų masažuotojų. "Apvalaus stalo" dalyviai sutiko, kad tarp naujų masažuotojų grupių reikėtų daryti didesnes - gal trejų, gal net ketverių metų pertraukas. Formuojant tokią grupę - iš anksto paskelbti studijų pradžios datą, sakysime, kad ji pradės mokytis 2001 ar 2005 metais. Norintieji mokytis, tiksliai žinodami, šią datą galės iš anksto apsispręsti, ruoštis ir planuoti savo gyvenimą. Susitarta, kad nauja masažuotojų grupė studijas Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje pradės 2001 metų rugsėjo mėnesį. Žodis "pradės" čia ne visai tikslus, pradės, jeigu atsiras dar bent 10 norinčių mokytis aklųjų ir silpnaregių. Tiesmukiška agitacija tik labai retais atvejais duoda norimų rezultatų, ir vis dėlto, rajonų organizacijų pirmininkai, mobilumo ar buitinių įgūdžių mokytojai, dirbantys su neseniai apakusiais žmonėmis, agituokite: siūlykite įsigyti tikrai perspektyvią ir pasiteisinusią specialybę! Būtų labai liūdna, jeigu ir kitais metais auditorijos, kuriose mokosi neregiai masažuotojai, liktų tuščios.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]