VIRSELIS


B. SCHEDONI. GAILESTINGUMAS


Italų dailininkas Bartalomeo Schedoni pasauliniam meno lobynui paliko drobę "Gailestingumas". Anglies juodumo fone - keturios žmonių figūros, kurios ir užpildo visą didelio formato (182x125) paveikslą. Siužetas gana paprastas: aklas paauglys elgeta su panašaus amžiaus berniuku vedliu duoneliauja, o jauna moteris su greta stovinčiu putliu mažyliu duoda maisto vargdieniams. Nesudėtinga ir kūrinio kompozicija. Du trečdaliai vienaplanio paveikslo skiriama prašantiems išmaldos berniukams ir vienas trečdalis - gailestingumą rodančiai moteriai su ketverių penkerių metų mažyliu. Dailininkas pagrindinį dėmesį savo darbe skiria veidų išraiškai ir kūno pozai. Jis nekreipia dėmesio, kad paveiksle tėra tik moters kairės rankos, prilaikančios rausvą apsiaustą, riešas, o alkūnė ir petys turės būti sukurti žiūrovo vaizduotės. Toks įspūdis, kad tai tik paveikslo fragmentas. Tačiau toks autoriaus sumanymas: tai iš tikrųjų visas paveikslas. Norėdamas kiek paįvairinti tamsų foną, autorius paveikslo dešiniajame viršutiniame kampe nupiešia sieną, kur telikę nuplėšto skelbimo likučiai. Ant jų užklijuotas naujas, ranka rašytas popieriaus lapelis. Analogiškas juodo fono paįvairinimas - ir kitoje šio dailininko drobėje "Šventoji šeimyna".
     Drobėje "Gailestingumas" neregys berniukas veidu atsisukęs į žiūrovą. Dešiniąja ranka atsirėmęs į pečius siekiančią lazdą, kairiąją padėjęs ant savo bendrakeleivio peties. Apnuoginta, saulėje įdegusį neregio kūną dengia keletas apiplyšusių skarmalų. Jo draugas dėvi daugiau drabužių, tačiau jie dar labiau suplyšę, skylėti -tai sudaro kontrastą jaunos moters apdarui, krintančiam gražiomis klostėmis. Italų dailininko darbas dvelkia mielaširdyste ir atjauta. Šis meno kūrinys saugomas Neapolio Kapodimontės muziejuje.

          Vytautas GUDONIS
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]