LASS LITERATŲ KŪRYBA


Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


     SENOJE SODYBOJE
    
     Vėdrynų, rūtų, diemedžių kvapai, sklindą
     Senoj sodyboj primena man visada
     Skausmingą nuolatinį ilgesį kažko,
     Kas jau praėjo, kas negrįš jau niekada.
    
     Po mano langu liepą volungė pamėgo
     Ir giesmele kas rytą žadino iš miego,
     Lig vakaro ant žydinčios šakos giedojo -
     Už giesmę jos gražesnio negirdėjau nieko!
    
     Juntu - ant rankos nutūpė žydra plaštakė.
     Vėjelio glostomi sparneliai tyliai plakės...
     Prisimenu ašai: tą paskutinį kartą
     Švytėjo gerumu mamulės mielos akys.
    
     Ant pagalvės radau aš rožės žiedlapius septynis...
     Budėk, širdie, nuo vakaro žaros lig rytmetinės, -
     Palangėm vaikšto laumė ragana ir burtus barsto.
     Budėk, širdie, pernakt budėk budriausiai su žvaigždynais!
    
     Aš girdžiu, kaip tyloje šios kamarėlės
     Tiksi tūkstantis mažyčių laikrodėlių
     Saulei kaitinant rąstus senosios sienos -
     Dirba trandys... Byra laiko pjuvenėlės.
    
     Mariaus MAČIONIO piešinys

     SVIRPLYS
    
     O, kaip norėčiau išgirst vėl svirplį,
     Svirplelį mielą, svaigiai kurs svirptų
     Kasnakt prie krosnies iš slapto plyšio -
     Kokia palaima mane apglėbtų!
    
     Ilgiuosi svirplio, svirplelio mielo,
     Kursai vaikystėj sapnus liūliavo,
     Kurs mėnesienoj linksmai vis svirpė
     Ir nuo manęs vis vaiduoklį baidė.
    
     Svirply svirpleli, naktim žvaigždėtom
     Kaip man nūn trūksta svirpimo tavo!
     Aplink, kai renkas šešėliai baugūs,
     Mane apninka sapnai neramūs.
    
     Svirply svirpleli, tavos giesmelės
     Ašai ilgiuosi jau daugel metų.
     Kaip būtų gera į gražų sapną
     Vėl pasinerti kasnakt tau svirpiant.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]