RENGINIAI


Teresė PANGONIENĖ

AŠ NORIU MATYTI PAVASARĮ


Kažkas yra pasakęs: "Atsigręžkime veidu į tuos, kurie yra šalia, kurie - šiandien ir čia - yra tarp mūsų". Neretai matome žmogų, balta lazdele ieškantį kelio, kartais ilgai ilgai stovintį prie gaudžiančios gatvės, nematančiu žvilgsniu ieškantį kito žmogaus, jo rankos ir širdies. Gyvena aklieji ir silpnaregiai savam pasauly, kurį pažįsta kitaip negu mes, regintieji, nemaldaudami, neprašydami dėmesio, tačiau įdomios sielos, minčių, didelės širdies. O jiems reikia visko, ko ir kiekvienam žmogui: paramos, šilumos, grožio, išsilavinimo, darbo ir duonos.
     Kauno silpnaregių internatinė mokykla ruošia aklus ir silpnaregius vaikus gyvenimui. Čia jie įgyja vidurinį išsilavinimą, mokosi dirbti kompiuteriu, plastinio vaizdavimo studijoje įgyja keramiko darbo įgūdžių, mokosi pynimo.
     Mokykloje mokosi daugiau negu šimtas vaikų iš įvairiausių Lietuvos vietų. Jų mokymuisi, gilesniam pasaulio ir jo reiškinių pažinimui, savarankiškos, psichologiškai atsparios ir sugebančios prie gyvenimo aplinkybių prisitaikyti asmenybės ugdymui, regėjimo korekcijai reikia įvairiausių priemonių. Kai kuriems iš šių vaikų būtinos sudėtingesnės ar paprastesnės akių operacijos, kai kuriems, turintiems socialinių, psichologinių ir fizinių problemų, reikalinga visapusiška parama.
     Kauno Čiurlionio ir Kauno Lions klubai - tai organizacijos, kurių šūkis - tarnauti. Šie žmonės nenusigręžė nuo Kauno silpnaregių mokyklos ugdytinių problemų. Jau gražia tradicija tampa šių klubų ir Kauno filharmonijos rengiami labdaros koncertai "Aš noriu matyti pavasarį". Ir šiais metais, balandžio 15 dieną, Verbų sekmadienio išvakarėse, į Kauno filharmonijos salę rinkosi nuotaikinga ir puošni publika. Į renginį atvyko ir ponia Alma Adamkienė, kurios įsteigtas fondas parėmė Kauno silpnaregių mokyklą knygomis ir kai kuriomis buities priemonėmis. Koncerto programoje skambėjo nuostabi muzika. Nuoširdžiai buvo sutikta ir mokyklos auklėtinė dainininkė Rasą Misiukaitė, pilnutėlę salę pavergė sodrus muzikos mokytojos, IX tarptautinio aklųjų ir silpnaregių muzikantų konkurso Prahoje dalyvės Redos Urnienės balsas. Karšti plojimai lydėjo Justinos Laptevaitės (violončelė), Vilhelmo Čepinskio (smuikas), Kauno kamerinio orkestro (vadovas Pavelas Bermanas) atliekamus kūrinius.
     Per pertraukėlę skambėjo Kauno Čiurlionio ir Kauno Lions klubų atstovų bei mokyklos direktorės Janinos Stuopelienės padėkos žodžiai atlikėjams, visiems susirinkusiems, visiems aukojusiems. Surinktos lėšos bus skirtos Kauno silpnaregių mokyklos vaikų mokymo, ugdymo, gydymo sąlygoms gerinti.
     Dėkojame visiems, norintiems padėti vaikams, nežinantiems, kas yra šviesa, tačiau be galo norintiems išeiti į pasaulį, priartinti pasaulį prie savęs.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]