LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


Gegužės mėnesyje vykusiame centro tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 14 įvairių klausimų. Posėdyje dalyvavo 12 centro tarybos narių.
     Įsteigta LASS uždara akcinė bendrovė "Brailio spauda", kuri perims LASS individualios įmonės "Mūsų žodis" funkcijas, - leis žurnalą "Mūsų žodis", organizuos leidinių Brailio raštu leidybą, užsiims kita leidybine ir neleidybine veikla. Už šios UAB įsteigimą balsavo 11 centro tarybos narių. UAB "Brailio spauda" vadovu paskirtas "Mūsų žodžio" vyriausiasis redaktorius V. Gendvilas. Aptarusi LASS revizijos komisijos IĮ "Mūsų žodis" tikrinimo aktą, centro taryba pavedė VšĮ "LASS centro taryba" šių metų IV ketvirtyje organizuoti pradėjusios veiklą UAB "Brailio spauda" patikrinimą ir pasižiūrėti, kaip sekėsi naujajai institucijai ištaisyti revizijos komisijos akte nurodytus trūkumus.
     Patvirtinti LASS Klaipėdos įmonės įstatų pakeitimai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Iš dalies pakeistas įmonės pavadinimas (įmonė dabar vadinsis LASS Klaipėdos įmonė "Regseda"), išplėstos ūkinės komercinės veiklos sritys. Patikslinta LASS centro tarybos ūkio reikalų komisijos sudėtis: vietoje iš darbo išėjusio V. Glavecko paskirtas dabartinis Klaipėdos įmonės direktorius V. Šeporaitis. Taip pat patvirtinta 2000 m. LASS ūkinės veiklos ir centralizuotų lėšų pajamų ir išlaidų sąmata, pajamų normatyvai LASS įmonėms ir įstaigoms, LASS Radviliškio rajono tarybos labdaros ir paramos programa.
     LASS įmonėms ir įstaigoms paskirstytos lėšos šių metų valstybinėje reabilitacijos ir socialinės integracijos programoje numatytos LASS socialinių paslaugų plėtrai, leista Panevėžio įmonei pratęsti banko kreditą, įmonių ir įstaigų vadovams, kurių darbo rodikliai atitiko premijavimo nuostatų reikalavimams, už 1999 m. II ir III ketvirčių darbo rezultatus paskirtos premijos.
     Suderinus su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, nutarta nuo 1999 m. liepos 1 d. Brailio spaudoje pradėti naudoti naująją (pakoreguotą) lietuvišką Brailio abėcėlę, kurią LASS pateikus švietimo ir mokslo ministras patvirtino 1999 m. liepos 8 dieną.
     Centro taryba aptarė Kauno įmonės darbininkų prašymus iš lėšų, gautų pardavus įmonės sandėlius Savanorių pr., pirmiausia visiškai atsiskaityti su darbuotojais už įsiskolintus atlyginimus. Kadangi šių patalpų pardavimui buvo sudaryta darbo grupė (B. Motiejūnas, R. Ulinskas, K. Jukna, S. Sabeckis), nutarta iš esmės šį klausimą nagrinėti birželio mėnesio posėdyje, kai darbo grupė pateiks išsamią ataskaitą apie pardavimo organizavimą, lėšų panaudojimą. Tada bus aptariami įmonių šių metų I ketvirčio veiklos rezultatai. Tačiau centro tarybos narių nuomone, pirmiausia būtina sumokėti tuos mokesčius, kurie kelia grėsmę Kauno įmonės išlikimui.
     Centro taryba išnagrinėjo 9 prašymus lėšų skyrimui mokslo, gyvenimo studentų bendrabutyje, kelionės į mokslinę konferenciją išlaidoms kompensuoti. Lėšos skirtos tik II grupės regėjimo invalidei, Šiaulių miesto rajono tarybos pirmininkei G. Petrauskienei apmokėti už mokslą.
     Centro tarybos padėkomis apdovanoti: LASS Telšių rajono organizacijos tarybos pirmininkas V.Akulovas ir LASS Utenos rajono organizacijos tarybos pirmininkė D. Barauskienė už rajono organizacijos kryptingą veiklą, nuoširdų rūpinimąsi aklųjų ir silpnaregių reikalais; Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų direktorius S. Babonas ir visi darbuotojai už puikų ir kūrybingą kultūrinės veiklos organizavimą, rūpinimąsi neregių ir silpnaregių kultūriniu užimtumu.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]