JUBILIEJAI


Aurelija MYKOLAITYTĖ

JUBILIEJŲ PUOKŠTĖ


LASS Vilniaus miesto ir rajono organizacijai priklauso 533 nariai, iš jų net 95 šiemet švenčia įvairius jubiliejus: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Išties jubiliejų puokštė! Kaip juos visus pasveikinti, kad nė vienas neliktų užmirštas, nepagerbtas?
     Balandžio 12 dieną pirmininkė Zelma Vaisiūnienė su savo pagalbininke Vlada Rimšeliene visus 2000-ųjų jubiliatus sukvietė į šventę, kur tik jiems buvo grojama, dainuojama, giedama "Ilgiausių metų". Muzikantas Arvo Kunder su Irena Petravičiene sveikino visus dainomis, prie jų prisidėjo net iš Kauno atvykusi dainininkė Bronė Špagina, grojo LASS Vilniaus kultūros namų nuotaikingos muzikos ansamblis, vadovaujamas Romualdo Janavičiaus, dainavo Onutė Lozickienė ir Danguolė Butkuvienė, šventės dalyviams gerų žodžių negailėjo energingoji Lietuvos aklųjų bibliotekos skaityklos vedėja Regina Jurjonienė, vadovavusi šventei, padrąsinusi jubiliatus dainai, šokiui, o LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių pirmininkas Sigitas Bilevičius ir LAB direktorė Jadvyga Kuolienė savo linkėjimus išsakė trumpomis kalbomis. Poetas Vaclovas Areima šiųmetinių jubiliatų garbei netgi sukūrė eiliuotą sveikinimą:
     Į praeitį sudilę dienos skrieja.
     Kas rytą stovim ties nauju slenksčiu. -
     Visiems, kas šiemet švenčia jubiliejų
     Linkiu daug laimės ir mažiau kančių.
     Žmonės šoko, dainavo, džiaugėsi susitikimu, vieni kitus sveikino. "Ačiū, kad suprantat, kad surenkat į būrį," - tokius padėkos žodžius organizatoriams tarė Stasė Petkevičienė. Jubiliatei pritarė visi šventės dalyviai, triskart sušukdami "Valio!"
     Kaip per tikrų tikriausias vaišes buvo stalai, padengti puošniomis staltiesėmis, apkrauti gėrybėmis, papuošti žibučių puokštelėmis... "Jas anksti iš ryto suskynė pati pirmininkė," - prasitarė rajono tarybos narė Janina Šinkūnaitė, kartu su kitomis moterimis talkinusi Zelmai Vaisiūnienei ir Vladai Rimšelienei ruošiant popietę. Kiekvienas šios šventės dalyvis buvo pagerbtas gvazdikų puokštele - na ir kas, kad vienų jubiliejus jau praėjęs, o kitų dar tik bus - jeigu švęsti, tai švęsti, neskaičiuojant nei metų, nei išgyventų vargų.
     Su kuo tik teko kalbėtis, visi vienbalsiai sakė, kad tokios jubiliatų šventės reikalingos. Stanislova Tracevičienė pasidžiaugė, kad žmonės jubiliejinėn vakaronėn susirinko linksmesni, mažiau dėl savo vargų susikrimtę. Jonas Trumpickas buvo patenkintas tarp jubiliatų susiradęs naujų bičiulių, o jubiliates vieną po kitos pašokinęs. "Bus kas atsiminti," - sakė šventės dalyvė Irena Žukauskienė. Ir visi visi jubiliatai dėkojo Zelmai Vaisiūnienei ir Vladai Rimšelienei, kurios sumanė šią šventę, ir rėmėjams, kurių dėka ji galėjo įvykti.
     Galbūt ateity tokios popietės, į kurias kviečiami vien jubiliatai, taps tradicija: susirinks kartą per metus ir atšvęs savo gimtadienius kaip pridera - su sveikinimais, muzika, dainomis... Štai šiemet iš 95 susirinko vos ne pusė: išties linksma pasibūti tokiame dideliame būry gražių, šventiškai pasipuošusių žmonių, pasidžiaugti vieni kitais ir palinkėti, kad gyvenimas kiekvienam būtų linksmesnis, džiaugsmingesnis ir suteiktų daugiau vilties.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]