RENGINIAI


Valdas SUŠINSKAS

"ĖJO BE KONKURENCIJOS"


Kiekvienais metais Lietuvos aklųjų biblioteka skelbia konkursą brandžiausiai neregio literato knygai išaiškinti. Laimėtoją finansuoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, o biblioteka išleidžia jo knygą reginčiųjų raštu. Šiemet konkurse varžėsi trys poetai - Bronius Kondrotas (Grigiškės), Valentinas Čyžas (Jurbarkas), Alvydas Valenta (Vilnius) - ir romaną pateikęs Stasys Babonas (Kaunas). Visas ketvertas - ne naujokai, išskyrus Valentiną Čyžą, ankstesniais metais jau laimėję konkursą.
     Balandžio 11 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės Jadvygos Kuolienės kabinete susirinko vertinimo komisija: pirmininkas Valdas Sušinskas (LAB), sekretorė Jadvyga Kuolienė (LAB), nariai: Danutė Cidzikienė (LASS centro taryba), Juozas Aputis ir Vladas Šimkus (Lietuvos rašytojų sąjunga) bei Juozas Bazys (LAB).
     Svarbiausios, be abejo, buvo rašytojų profesionalų nuomonės. Objektyvumo dėlei čia pacituosiu jų esmę:
     J. Aputis: "Stasio Babono romanas "Klystžvakės šaukia" - plačių užmojų prozos kūrinys. Čia pasakojama ne tik apie herojų išgyvenimus, bet ir išeinama į platesnę neregio žmogaus aplinką. Romano laikas - paskutinieji nepriklausomybės atgavimo metai. Daug socialinių momentų, būdingų ne tik neregiams, bet ir visiems kitiems: tai santykiai tarp žmonių, tarp darbdavio ir darbininko. Daugiausia vietos užima meilės tema. Su tokia gausybe temų nelengva susidoroti netgi ir patyrusiam rašytojui. Autorius dažnai nuklysta į antraeilius, nelabai reikalingus dalykus. Jaučiamas noras prie savo herojų pritempti tai, ką autorius yra girdėjęs. Daug meilės scenų, kai kurios pernelyg drąsios. Yra gerų pusių - tai naujoviškai traktuojami motinos ir dukters santykiai. Neblogai aprašytas aklųjų kombinatas. Išvada: autoriui reikia sėsti ir valingai, atkakliai padirbėti. Atsisakyti nereikalingų, kūrinį menkinančių smulkmenų. Čia galėtų padėti redaktorius."
     V. Šimkus: "Susipažinau su trijų poetų pateiktais rinkiniais. B. Kondroto rinkinį būtų galima sumažinti pusiau. Yra daug vidutiniškų, negti ganėtinai silpnų eilėraščių. Nedaryta atranka. Konkursui reikėtų pateikti mažiau, bet gerų eilėraščių. Šiaip inteligencijos jo kūryboje yra.
     V. Čyžo humoristinėje poezijoje, lyginant su pirmąja knyga "Pirmoji perkūnija" (1997), jaučiama pažanga. Pirmojoje knygelėje V. Čyžas buvo sunkus kaip traktorius, o šiame rinkinyje jis jau kitoks. Jam reikia padėti. Humoristinė poezija reikalinga.
     Trečiasis pretendentas A. Valenta šiame konkurse eina be konkurencijos. Jo poezija - ne malonumas, o mąstyti skatinantis dalykas."
     Komisija, išklausiusi ekspertų, po trumpų diskusijų balsavo dėl konkurso rezultatų. Posėdžio protokole rašoma: "Komisijos nariai priėmė vienbalsį sprendimą pirmąją vietą dutūkstantųjų metų neregių literatų konkurse skirti Alvydui Valentai ir siūlyti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai skirti lėšų šiais metais išleisti jo poezijos rinkinį."
     Nuoširdžiai sveikiname Alvydą - jis po trejų metų konkursą laimėjo jau antrą kartą. Suprantu nenugalėjusius - prieš keletą metų pats buvau jų vietoje. Betgi kolegos, ar mes jau parašėme geriausią savo kūrinį?
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]