MUS REMIA


 

 


     Klaus Robert Herb iš Vokietijos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių diabetikų bendrijai Naujųjų metų proga paaukojo 1000 DM. Šie pinigai išdalinti diabetu sergantiems žmonėms.
    
     Jau kelinti metai Kalėdų proga Katalikiškasis Prano Daunio fondas skiria lėšų sunkiausiai besiverčiantiems akliesiems ir silpnaregiams. 1999 metais Fondas šiems tikslams skyrė 5000 litų. Už juos per 200 Lietuvos aklųjų buvo nupirktai maisto produktų, skirta piniginių pašalpų. Lėšas akcijai paaukojo Austrijos aklųjų apostolatas ir jo vadovas Maks Rosbacher.
    
     Kalėdų proga Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą parėmė Margaritos Lokvist fondas (Švedija), Vilniaus optika, Fondas "Status vaikams", UAB "Mobiwil", "Ritos smuklė".
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]