VIRŠELIS


 

J. KIOFELIS. SŪNAUS SUGRĮŽIMAS


Dailininkas paveikslui temą paėmė iš penkioliktojo Evangelijos pagal Luką skyriaus - tai istorija apie du brolius: pasakojama, kad įstatymo mokytojai nemėgę paprastų žmonių, susirinkdavusių aplink Jėzų. "Galima pamanyti, kad jis tyčia suburia apie save visus šiuos nuodėminguosius", - nepatenkinti murmėjo jie. Jėzus papasakojo jiems tokią istoriją.
     Izraelyje gyveno vienas turtingas žmogus. Jis turėjo du sūnus. Sūnūs žinojo, kad, tėvui mirus, visas palikimas bus padalintas jiems. Jauniausias sūnus neiškentęs atėjo pas tėvą prašyti savo dalies anksčiau: "Kodėl man negalima gauti savo dalies jau dabar? Nejaugi turiu laukti tavo mirties, kad tapčiau turtingas?" Tėvas labai mylėjo abu sūnus ir padalino jiems dvarą. Savo dalį jaunėlis tuoj pardavė ir išvyko į miestą. Susiradęs draugę praūžė pinigus. Teko ganyti kiaules. Pinigų užsidirbdavo tiek mažai, kad nuolat buvo alkanas. Tekdavo netgi kiaulių ėdalo paragauti. Suvargęs ir sulysęs sūnus paklydėlis grįžo namo ir, parpuolęs ant kelių, prašė tėvą atleidimo. Tėvas labai apsidžiaugė sulaukęs sūnaus: atleido jam, davė puikių drabužių, padovanojo aukso žiedą, iškėlė puotą. Vakare, grįžęs iš laukų, vyresnysis brolis įsižeidė: "Jaunėlį reikėtų pamokyti už tai, kad praūžė pinigus, o tu iškėlei jam puotą", - burbėjo jis. Tėvas, apkabinęs vyresnįjį sūnų, švelniai tarė: "Tu juk žinai, kad aš myliu tave. Neįsivaizduoju, kaip gyvenčiau be tavęs. Bet tavo brolis - man lyg miręs ir vėl prisikėlęs. Argi galiu nesidžiaugti?"
     Ir kreipdamasis į įstatymo žinovus Jėzus tarė: "Suprantate? Dievas jus myli, džiaugiasi, kad jūs stengiatės gyventi pagal jo įsakymus. Bet jo džiaugsmas dar didesnis, kai kas nors iš nuodėmingųjų, iš jo dingusių sūnų sugrįžta į namus."
     Daugelis dailininkų mėgo šią temą. J. Kiofelis vaizduoja sūnų paklydėlį, vidury kelio parklupusį priešais savo tėvą. Tolumoje matosi puikūs balti namai, jaučiais laukus ariantis vyresnysis brolis.

Vytautas GUDONIS
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]