KRONIKA


 

 


      • Kėdainių ligoninė įsigijo naujos šiuolaikiškos aparatūros akių ligoms nustatyti. Suaugusių poliklinikos akių ligų kabinete dirbs kompiuterinis perimetras, du nauji aparatai, skirti vaikų akių ligų kabinetui. Dalį lėšų naujai aparatūrai - 63 tūkstančius litų - skyrė rajono Savivaldybės Sveikatos fondas. Dar apie 12 tūkstančių ligoninė sumokės iš savų lėšų.
     • Lietuvos aklųjų bibliotekai Švenčionių rajono vicemerė A. Jurkevič padovanojo garsinių knygų lenkų kalba. Dar 27 lenkiškas knygas reginčiųjų raštu padovanojo LASS narė V. Abucevič.
     • Gruodžio 18 dieną Kelmėje, V. Babono pramogų centre, surengtas komandinis šaškių turnyras LASS Kelmės rajono organizacijos taurei laimėti. Turnyre dalyvavo keturios komandos. Taurę iškovojo LASS Kelmės rajono organizacijos komanda.
     • Gruodžio 19 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre koncertavo choras "Liepaitės".
     • Gruodžio 20 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaras "Prie Kūčių stalo". Susirinkusieji kalbėjo apie prasidedančią Vandenio erą.
     • Gruodžio 22 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centras vaikų darželyje-mokykloje "Inkarėlis" surengė adventinį vakarą "Pavakarokime kartu". Vakare dalyvavo kultūros centro folklorinis ansamblis "Spingsulė". Ansamblio narė L. Norkevičienė vaikus mokė pasidaryti žaisliukų iš šiaudų.
     • Gruodžio 22 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaras-portretas "Tu likai darbuose ir mūsų širdyse", skirtas LAD veikėjo, literato A. Klepiko atminimui. Prisiminimais apie A. Klepiką dalijosi R. Burvys, R. Tupienė. A. Klepiko eilėraščių ir ištraukų iš J. Marcinkaus knygų paskaitė J. Monienė ir D. Žemelienė. Iš magnetofoninių įrašų skambėjo A. Klepiko balsas: jo prisiminimai ir skaitomos eilės.
     • Gruodžio 24 dieną Panevėžyje, Kristaus Karaliaus katedroje, vienišiems regėjimo invalidams mons. J. Antanavičius parapijos salėje surengė Kūčių vakarienę.
     • Gruodžio 25 dieną Šalčininkų dienos centre neįgaliesiems surengta Kalėdinė vakaronė. Į aklųjų ir silpnaregių šventę atvyko Šalčininkų meras J. Rybak, kunigas Š. Viklo, rajono globos ir rūpybos skyriaus vedėja R. Sokolovič. Šventę parėmė UAB "Eisiga", R. Počobutas, UAB "Nalšia".
     • Gruodžio 26 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos "Žvilgsnis" vaikučiams surengta kalėdinė šventė.
     • Gruodžio 27 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko kalėdinė šventė mikrorajono ir LASS Šiaulių įmonės dirbančiųjų vaikams. Vaikučiams koncertavo Šiaulių moksleivių namų dramos studija "Bildukas".
     • Gruodžio 28 dieną LASS Vilkaviškio rajono organizacijos nariams surengta naujametinė vakaronė. Joje dalyvavo Socialinio draudimo skyriaus vedėjas J. Zinkevičius.
     • Gruodžio 28 dieną LASS Kauno kultūros namuose surengta Kauno miesto vienišų regėjimo invalidų kalėdinė šventė. Susirinkusiems kalėdines giesmes grojo pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas A. Časo. Šventėje dalyvavo skaitovė V. Bakutienė. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė LASS centro tarybos pirmininkas O. Petrauskas, koncertavo kaimo kapela "Šilkas". Šią šventę parėmė daug rėmėjų.
     • Gruodžio 28 dieną LASS Kelmės rajono organizacijos nariams surengta kalėdinė vakaronė. Joje koncertavo LASS Kelmės rajono organizacijos vyrų vokalinis ansamblis.
     • Gruodžio 28 dieną Vilniuje, Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre, įvyko Respublikinis meno mėgėjų kolektyvų koncertas "Dermės aidai". Jame dalyvavo LASS Vilniaus kultūros namų rusų liaudies dainos ansamblis, nuotaikingos muzikos ansamblis ir tautinių šokių kolektyvas, taip pat Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" kaimo kapela ir dainininkai. Po koncerto panevėžiečiai Valstybiniame operos ir baleto teatre žiūrėjo P. Čaikovskio baletą "Spragtukas".
     • Gruodžio 28 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko senųjų metų palydos "Amžių sandūroje". Susirinkusiems koncertavo šiuolaikinio šokio studija "Odisėja", cirko grupės "Pamarys" šokėjai, N. Diržininkienė ir smaugliai, LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas" ir liaudiškos muzikos kapela "Vyra".
     • Gruodžio 29 dieną LASS Šakių rajono organizacijos nariams surengta naujametinė vakaronė "Naujuosius pasitinkant". Dviem geriausioms Brailio raštu skaitytojoms R. Urbonavičienei ir A. Jakubauskienei padovanotos Katalikiškojo P. Daunio fondo išleistos knygos "Šeimos maldos".
     • Gruodžio 29 dieną LASS Kretingos rajono organizacijos nariams surengta vakaronė "Palydint senuosius". Susirinkusiem koncertavo LASS Kretingos rajono organizacijos folklorinis ansamblis. Eilių paskaitė J. Kaupienė.
     • Gruodžio 29 dieną LASS Skuodo rajono organizacijos nariams surengta kalėdinė vakaronė. Susirinkusiems koncertavo LASS Skuodo rajono organizacijos meno mėgėjų kolektyvai. Į šventę atvyko ir Skuodo rajono globos ir rūpybos skyriaus instruktorė J. Kažienė. 11 jubiliatų įteiktos atminimo dovanėlės. Šventę parėmė A. Okleiterio gamybinė komercinė įmonė "Auka".
     • Gruodžio 29 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose įvyko šventinis vakaras "2000 metų belaukiant". Jame koncertavo dainininkė O. Karkauskaitė, A. ir G. Svilainiai, J. Vizbaraitė, J. Zavaliauskas, jaunimo grupės "Elektra" ir "Kitoks pasaulis" bei LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.
     • Gruodžio 29 dieną LASS Kauno kultūros namų meno mėgėjams, jų šeimų nariams ir LASS Kauno ir Marijampolės apskričių rajonų organizacijų aktyvui surengta kalėdinė vakaronė. Susirinkusius linksmino LASS Kauno kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai ir Kauno muzikinio teatro solistas T. Ladyga, koncertmeisterė L. Janulevičienė, estrados dainininkas V. Česynas.
     • Gruodžio 29 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko kalėdinė vakaronė Gubernijos mikrorajono gyventojams. Šventėje grojo V. Barzinskis ir J. Gavenauskas.
     • Gruodžio 30 dieną LASS Panevėžio įmonės salėje paminėtas ilgametės LASS narės, meno mėgėjos, įmonės darbuotojos T. Gudelienės 80-metis.
     • Gruodžio 31 dieną aklųjų choras "Vilnius" koncertavo Vilniaus Rotušėje naujametiniame koncerte "Pasitinkant 2000-sius".
     • Nuo 2000 metų sausio 3 dienos vadovėliai Brailio raštu mokiniams leidžiami ir spausdinami Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre.
     • Sausio 1 dieną Nidoje, Savivaldybės aikštėje, įvyko naujametinis koncertas. Jame koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".
     • Sausio 5 dieną Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvyko tiflopedagogų metodinis pasitarimas "Metodinio darbo kryptys, uždaviniai". Jame įsteigtas metodinis būrelis, vienijantis įvairiose miesto ugdymo įstaigose dirbančius tiflopedagogus, aptartos veiklos kryptys. Tiflopedagogų būrelio įkūrimą inicijavo miesto savivaldybės Švietimo skyrius ir Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė N. Mandeikienė.
     • Sausio 6 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaras "Trys karaliai atkeliavo". Į šventę susirinko LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro meno mėgėjai. Trys karaliai linkėjo gėrio ir sveikatos. Pasveikinti ir šventės dalyviai, sausio mėnesį šventę gimtadienius.
     • Sausio 6 dieną LASS Panevėžio įmonės salėje įvyko šventė "2000-ųjų šviesa", skirta suremontuotos salės atidarymui. Susirinkusius pasveikino Trys karaliai, koncertavo Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" kaimo kapela ir muzikantai, Panevėžio modernaus šokio grupė "Diana". Šventėje dalyvavo panevėžiečius 1999 metais rėmusių įmonių ir organizacijų atstovai. Apie šį renginį reportažą parodė vietinė Panevėžio televizija Pan-TV.
     • Sausio 6 dieną LASS Kėdainių rajono organizacijos meno mėgėjams surengta popietė "Sveiki sulaukę 2000-ųjų". Susirinkusiems koncertavo LASS Kėdainių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela". Šventėje dalyvavo Invalidų veiklos ir reabilitacijos centro "Likimas" direktorė V. Gilienė.
     • Sausio 6 dieną Šiauliuose, Prisikėlimo aikštėje, įvyko šventė "Ir atėjo Trys karaliai". Joje koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".
     • Sausio 8 dieną LASS Vilniaus kultūros namai sostinės Vilkpėdės seniūnijos vaikams surengė atsisveikinimo su Kalėdų seneliu ir žaliąja eglute šventę. Vaikams koncertavo pamėgti veikėjai Donalda, profesorius Knyslys ir Gustavas.
     • Sausio 8 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre miesto visuomenei koncertavo retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".
     • Sausio 9 dieną Vilniuje, Genocido centro kančių namuose, buvo laikomos Šv. Mišios už tremtinius ir politinius kalinius. Mišiose giedojo LASS Vilniaus kultūros namų mišrus choras "Skroblas".
     • Sausio 12 dieną Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, įvyko koncertas "In memoriam", skirtas Laisvės gynėjų dienai. Jame koncertavo aklųjų choras "Vilnius", choras "Jauna muzika", solistai G. Skerytė, L. Grodnikaitė, A. Janutas, V. Bagdonas ir Lietuvos kamerinis orkestras. Koncerte skambėjo V. A. Mocarto "Requiem". Dirigentas - prof. S. Sondeckis.
     • Sausio 13 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro ir LAB Klaipėdos filialo darbuotojos surengė vakarą-prisiminimą "Ko verkia ąžuolai?", skirtą Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Susirinkusiems koncertavo folklorinis ansamblis "Spingsulė", taip pat skambėjo moksleivių sukurta poezija.
     • Sausio 13 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko vakaras-koncertas "Atmintis Laisvės gynėjų dienai". Ištraukų iš J. Marcinkevičiaus poemų paskaitė Kauno dramos teatro aktorius P. Venslovas, Europos ir lietuvių kompozitorių kūrinius atliko smuikininkė I. Klusaitė, jai talkino pianistė D. Stulgytė.
     • Sausio 13 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai. Joje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo gynėjas J. Kreiza. Reportažą apie renginį parodė Šiaulių kabelinė televizija.
     • Sausio 14 dieną LASS Vilniaus miesto ir rajono organizacijos nariams surengta ekskursija į Lietuvos dailės muziejuje veikiančią Lietuvos tūkstantmečio programos parodą "Krikščionybė Lietuvos mene". Taikomosios dailės muziejaus darbuotojų geranoriškumo dėka daugiau kaip 30 aklųjų ir silpnaregių su ekspozicija susipažino nemokamai.
     • Sausio 18 dieną Palangoje, "Baltijos" poilsio namų reabilitacijos centre "Vyturys", įvyko literatūrinė popietė, kurioje mokslininkas ir literatas V. Toločka susirinkusiems paskaitė eilių, papasakojo apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių gyvenimą. Popietėje taip pat dalyvavo reabilitacijos centre besigydantys kurtieji su vertėju į gestų kalbą V. Lukšu.
     • Sausio 19 dieną Šalčininkų dienos centre neįgaliesiems įvyko tėvų, auginančių neregius vaikus, susitikimas su rajono poliklinikos gydytojais ir Šalčininkų rajono vicemeru Z. Palevič. Į susitikimą susirinko ir kitokių negalių turintys rajono žmonės.
     • Sausio 20 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje-internate surengta aklųjų ir silpnaregių diena. Su auklėtiniais ir pedagogais šaškių simultaną žaidė K. Kižauskas. LAB Šiaulių filialo darbuotojos surengė tiflotechnikos parodą. Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Sedula", moterų duetas V. Gintilaitė ir D. Kavaliauskienė ir mišrus vokalinis ansamblis surengė koncertą.
     • Sausio 21-23 dieną Onnela (Suomija) įvyko Tarptautinis golbolo turnyras. Jame dalyvavo Lietuvos ir Švedijos rinktinės bei keturios Suomijos komandos. Lietuvos rinktinė užėmė antrąją vietą, pralaimėjusi tik Švedijai. Genrikas Pavliukianecas, pelnęs aštuonis įvarčius, pagal rezultatyvumą liko antras. Šią mūsų sportininkų kelionę parėmė AB "Lietuvos telekomas" ir Šiaurės kraštų informacijos biuras Vilniuje.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]