LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE


Aurelija MYKOLAITYTĖ

LIETUVOS VIDURY - KĖDAINIUOSE


Teresė Sobestijanskienė"Kėdainių rajone, Ruoščių kaime yra geografinis Lietuvos vidurys", - rašoma informaciniuose lankstinukuose. Kaip gyvena žmonės pačiame mūsų valstybės centre, kokie jų rūpesčiai ir džiaugsmai? Apie tai kalbėjomės su Terese Sobestijanskiene, jau 13 metų vadovaujančia LASS Kėdainių rajono tarybai.
    
Kartu su likimo broliais ir sesėm
     Rajono taryba įsikūrusi Invalidų veiklos ir reabilitacijos centro "Likimas" pastogėje. Ten pat glaudžiasi įvairios neįgaliųjų organizacijos: Invalidų draugija, Kurčiųjų draugija, bendrija "Viltis" su savo Dienos centru. "Bendraujam su visais, susibėgam, pasitariam," - sakė T. Sobestijanskienė. Kartu ruošiamos popietės, renginiai - štai į visai neseniai vykusią šventę pasitinkant 2000-uosius buvo pakviesti kurtieji. Salėje, kur vyksta šventės, telpa nemažai žmonių, užtat galima priimti ir savo likimo brolius bei seses, turinčius vienokią ar kitokią negalią.
     Šis centras gyvuoja jau nuo 1994 metų lapkričio 10 dienos. Už patalpas, apšvietimą, šildymą sumoka savivaldybė - LASS rajono tarybai tenka rūpintis tik mokesčiu už telefoną. Čia užsukę žmonės pirmininkę ras jaukiame, šiltame kabinete, pirmajame aukšte: anksčiau turėjo patalpas antrajame aukšte, bet, kad būtų patogiau neregiams, LASS rajono tarybą perkėlė į pirmąjį aukštą. Čia pat, pirmajame aukšte, dar yra kirpykla, kur I grupės invalidai apkerpami už 1 litą, o II grupės invalidai - už 2 litus, yra masažo kabinetas, treniruoklių salė su moderniais prietaisais, netgi virtuvėlė: kėdainiškiams Užgavėnių blynų nereikia iš kažin kur nešti - gali ragauti karštus, ką tik iš keptuvės.
     LASS Kėdainių rajono pirmininkė džiaugiasi savivaldybės rūpinimusi neįgaliųjų organizacijomis: kai visi po vienu stogu, galima kartu tartis, ruošti bendrus renginius. Tuomet ir valdžiai daug geriau matyti, kas iš tikrųjų vyksta, ko dar reikia.
    
Be darbo, o kartais - be duonos
     Iš viso Kėdainių rajone gyvena 113 LASS narių, iš jų 33 - I grupės. Darbą turi 9 žmonės. Pasak pirmininkės, dabar įsidarbinti neįmanoma: kai tik darbdavys sužino, kad žmogus turi grupę dėl prasto regėjimo, darbo vietos nebelieka. Užtat žmonės patys kaip nors stengiasi įsitvirtinti: štai viena moteris su Fondo M95 pagalba dabar prekiauja turguje. Kiti ėmėsi pynimo - jiems buvo leista naudotis "Likimo" salyte, parūpinta vytelių. T. Sobestijanskienė pastebi, kad kai kurių pynikų darbus būtų negėda ir į užsienį vežti: jais apdovanojami rėmėjai, savivaldybės atstovai. Vienas iš meistrų, Saulius Šidlauskas, savo pintus daiktus pardavinėja turguje, šitaip užsidirbdamas vieną kitą litą prie pensijos.
     Ką daryti tiems, kurie gauna nedideles pensijas ir pašalpas? Pirmininkė visų prašo, kad kaip bebūtų, stengtųsi išlaikyti butus, neprisidarytų skolų. Štai viena moteris turėjo 250 litų skolos - reikėjo ieškoti rėmėjų, kas galėtų sumokėti šiuos pinigus, kad ji ir toliau naudotųsi lengvatomis paslaugoms. Gerai, kad atsirado, kas tų pinigų sutiko duoti, o jeigu ne pagalba? Užtat žmonės stengiasi iš paskutiniųjų niekam neįsiskolinti - ir vargsta, kartais neturėdami už ką nusipirkti maisto. Pasak T. Sobestijanskienės, yra LASS narių, kurie daugiausia maitinasi vien bulvėmis, yra narių, kurie būna kurį laiką nevalgę. "Neprasitaria, bet vis tiek supranti, kad nevalgęs, - sako pirmininkė, - tada einam kartu į parduotuvę ir ką nors tam žmogui nuperku, kol pavyks gauti paramą". Laimei, LASS Kėdainių rajono tarybai talkina labdaringos organizacijos: labdaros organizacija "Parama", pagelbėjusi per Kalėdų šventes, skyrusi 3 žmonėms pašalpas, "Viltis-Vikonda", duodanti maisto, pašalpų, parduotuvė "Gerovė", remianti drabužiais. Padeda taip pat ir vieni kitiems: štai viena močiutė kaime išaugino daugiau bulvių ir pasiūlė duoti tiems, kas neturi, - pirmininkė atsiliepė į šį jos kvietimą ir parvežė bulvių vienai LASS narei, gaunančiai mažą pensiją. Kiti, kas gauna kokią nors labdarą, neretai paklausia: "O kaip kitas? Gal jam reikia labiau?"
    
Į pagalbą vaikams ir suaugusiems
     Rajonuose mažai kur surasi specializuotą darželį, o Kėdainiai tokį turi - tai "Pasaka", kur yra grupės vaikams su regėjimo sutrikimais. Tokių vaikų - net 60! Aišku, ir kitur rajonuose jų atsirastų ne mažiau, tačiau ne visi vienodai rūpinasi mažaisiais. Darželyje dirba oftalmologė, tiflopedagogai - taigi vaikai visapusiškai globojami. LASS rajono tarybos pirmininkė pasirūpino, kad darželyje būtų pati reikalingiausia aparatūra, prašė paramos ir iš Vytauto Landsbergio fondo. Už gautus pinigus - 4000 litų - buvo nupirktas senoftoforas, kitus būtinus prietaisus padėjo įsigyti rajono savivaldybė. Kaip pastebėjo T. Sobestijanskienė, kai vaikai gydomi, prižiūrimi, jiems daug lengviau įveikti sutrikimus. Galbūt toks išskirtinis dėmesys mažiesiems ir nulemia tai, kad Kėdainiuose yra nedaug regėjimo negalią turinčių mokyklinio amžiaus vaikų: du mokosi pirmoje klasėje, du, turintys dar ir kitokių negalių, pagalbinėje mokykloje, ir vienas vaikas - trečioje klasėje.
     Nemažas rūpestis LASS rajono tarybos pirmininkei ir dėl naujai apankančių suaugusių žmonių. Pasak T. Sobestijanskienės, kai kurie žmonės labai išgyvena, negreit susitaiko su juos ištikusia dalia. Štai vienas senukas po staigaus apakimo pateko į tokią depresiją, kad net gyvent nenorėjo. Ką tokiu atveju daryti? Užtat rajono pirmininkei neretai tenka pabūti ir reabilitatore - aiškinti žmonėms, kad gali gyventi, tęsti gyvenimą tokį, koks jiems duotas. Pirmininkei norėtųsi, kad į rajoną dažniau atvažiuotų LASUC atstovų - tai būtų didžiulė parama, nes žmonėms labai reikia padrąsinimo, kad jie galėtų jaustis visaverčiai visuomenės nariai.
     Silpnai matantiems ir akliems žmonėms neretai gyvenimą praskaidrina knygos, koks nors užsiėmimas. Pirmininkei neramu dėl to, kad lankytis pas reabilituojamus tenka tuščiomis rankomis, be nieko: žmonėms reikėtų visokių priemonių - štai pernai 3 žmonės gavo magnetofonus, nors jų prašoma gerokai daugiau, 6 žmonės gavo radijo imtuvus ir 24 - adatų. Už gautus pinigus iš savivaldybės - 1000 litų - žmonėms padėjo nupirkti akinių, laikrodžių. T. Sobestijanskienės nuomone, ne vienam didelis palengvinimas būtų ir buitinis prietaisas: pavyzdžiui, elektrinis virdulys - užverda ir pats išsijungia, nereikia sėdėti ir laukti, kol vanduo ims burbuliuoti. Bet iš kur visa tai gauti?
     Kad būtų lengviau LASS žmonėms orientuotis kelyje, savo pačių iniciatyva ėmėsi mieste laiptelių dažymo: buvo pažymima riba, kur viršutinis, kur apatinis laiptelis, - tuo džiaugiasi ir pagyvenę žmonės, kurie neretai kenčia nuo įvairiausių traumų. Taip pat pasirūpinta ir garsiniais šviesoforais miesto centre ir prie autobusų stoties - lėšų šioms reikmėms buvo gauta iš savivaldybės.
     Dar vienas pagalbos suaugusiems būdas - juos supažindinti su dažniausiai pasitaikančiomis akių ligomis, jų profilaktika. LASS rajono tarybos pirmininkė buvo paskelbusi akciją "Saugokime regėjimą", organizavo konferenciją, į kurią pasikvietė prof. E. Daktaravičienę ir doc. S. Purtokienę. Žmonėms buvo aiškinama apie akių ligas: tiems, kurie serga, ir tiems, kurie neserga. Įvairūs medikų straipsniai pasirodo ir rajono spaudoje: tai skatina žmones lankytis pas oftalmologus, neužleisti ligos.
    
Darbai, darbeliai
     Kėdainiečiai turi savo ansamblį "Temela", gyvuojantį jau 15 metų. Šiam kolektyvui dabar vadovauja Irena Parminienė - pasak LASS rajono pirmininkės, jos darbu reikia tik džiaugtis: stengiasi kiek galėdama padėti žmogui, yra labai tolerantiška, gera. Užtat žmonės noriai renkasi repeticijoms į "Likimo" salytę ir mielai koncertuoja - kokia gi šventė be dainų!
     Pernai Kėdainiuose buvo organizuota net 17 įvairiausių pasibuvimų. Pirmininkė, skambindama iš namų, išnaudodavo visą nemokamų valandų limitą, kai kviesdavosi žmones ir siūlydavo: jei vieni negali, tegul atvažiuoja su kaimyne, giminaite. Renginiuose apsilankydavo rajono valdžios žmonių, darbuotojų iš socialinės paramos skyriaus - tai proga vieniems kitus geriau pažinti, suprasti. Štai šiems metams savivaldybė padėjo užprenumeruoti "Mūsų žodį" 22 žmonėms - argi tai nėra abipusio bendradarbiavimo vaisius?
     Taigi darbas Kėdainiuose virte verda. Žmonės prašosi būti LASS nariais, netgi rašo straipsnius į rajoninį laikraštį, jei dėl LASS nuostatų į Sąjungą nepriima (pavyzdžiui, kai invalidumo lape įrašyta "dėl traumos") - tai dar kartą paliudija, kad LASS rajono taryba traukia kėdainiškius savo veikla ir užmojais. Reikia tik stebėtis pirmininkės energija: ši moteris tiek visko padaro, kad kitiems išties verta vykti į Kėdainius ir mokytis.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]