RENGINIAI


Rasa RIMKŪNAITĖ

MŪSŲ ŠIRDYSE ŠVENTINĖ NUOTAIKA


Graži ir linksma šventė sausio pradžioje įvyko LASS Pasvalio rajono taryboje. Tai šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų popietė, kurioje dalyvavo LASS įskaitoje esantys bei LASS tarybos narių vaikai. Taip pat šventėje dalyvavo ir ją organizuoti padėjo spalio mėnesį organizacijoje susikūrusio Jaunimo klubo nariai. Tai jauni aklieji ir silpnaregiai, kurie noriai bendrauja vieni su kitais, domisi LASS veikla. Vienas iš klubo tikslų - bendravimas su LASS įskaitoje esančiais vaikais.
     Už šventines vaišes ir mažųjų dovanėles dėkojame renginio rėmėjams: mūsų organizacijos nariui verslininkui Algiui Jasiukėnui ir norvegei Inger Bekkevit, kuri bendradarbiauja su rajono savivaldybe, o mums bendrauti su ja padeda mūsų organizacijos narė, buvusi medicinos sesuo Elzė Liegienė.
     Žinoma, daugiausia rūpesčių organizuojant šią šventę teko mūsų organizacijos pirmininkei Birutei Baltrūnienei. Ji surado renginio rėmėjus, o taip pat siuntė laiškus, skambino ir kvietė kiekvieną, rūpinosi, kad visi galėtų atvykti, o per popietę stengėsi su visais pabendrauti, padėti išspręsti iškilusias problemas.
     Nepaprastai nuoširdžių ir jaudinančių sveikinimo žodžių bei linkėjimų iš Norvegijos mums perdavė renginio globėja E. Liegienė. Ji palinkėjo visiems ištvermės, stiprybės įveikiant savo likimo negandas.
     O šventės dalyviai visiems parodė, kokie gabūs ir išradingi jie yra. Septynmetę Ramintą Stankevičiūtę pažįsta ne tik pasvaliečiai - ji yra dalyvavusi ir LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos renginiuose. Nors visiškai nematanti, kartu su reginčiais vaikais mergaitė lanko vaikų lopšelį darželį "Liepaitė". Raminta tądien padeklamavo eilėraštukų apie šuniuką, snaiges. Eilėraščių padeklamavo ir lietuvių liaudies žaidimų mus pamokė antrokas Tomas Gailiūnas. Apie aklojo pagalbininkę baltąją lazdelę, kuri mums rodo kelią, deklamavo Ramunė Simonaitytė, o Alma Rinkūnaitė pasakė S. Nėries eilėraštį, priminusį mums pavasarį. Trylikametis Vaidotas Žilys pasiūlė įminti mįslių. Daugiausia mįslių bei minklių žinojo jaunimo klubo narė Jolanta Bekerytė. Ir vyresni, ir jaunesni sukome galveles jas mindami. Šventės pabaigoje visi darniai traukėme dainą, kurią atlikdami ir paplojome, ir patrepsėjome.
     Tad visko buvo: ir dainų, ir šokių, ir mįslių, ir žaidimų. Linksmai pradėję 2000-uosius, tikimės, kad jie mums bus džiugūs ir kupini įspūdžių. To norėtųsi palinkėti ir visiems mūsų organizacijos nariams.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]