GYVENIMO AKTUALIJOS


 

VERSLO INKUBATORIUS LAUKIA JŪSŲ


Fondo M95 logotipasSuprantama, tai tik sutapimas, tačiau gražus ir prasmingas: pačioje dutūkstantųjų pradžioje, vos nutilus naujametiniams fejerverkams, Vilniuje, Žemaitės g. 21, pradėjo veikti Fondo M95 verslo inkubatorius. Apie patį Fondą "Mūsų žodžio" skaitytojams ką nors aiškinti, matyt, jau nereikia, o štai inkubatorius - naujas dalykas. Tad apie jį ir kalbamės su minėtojo Fondo prezidentu ir vyriausiuoju "inkubatorininku" Antanu Ruginiu.
     - Ne vienam tautiečiui žodis "inkubatorius" iki šiol reiškė viščiukų peryklą. Aišku, kad šiuo atveju galvoje turima kažkas kitkas, tuomet gal nuo to kitko ir pradėkime.
     - Žmogui, nesusidūrusiam su verslu, keistokas ir dažnai net šiek tiek šokiruojantis jau pats pavadinimas. Verslo inkubatoriai ir pagrindiniai jų veiklos principai buvo mūsų perimti iš Vakarų Europos. Tokie inkubatoriai daugiausia skirti smulkiam ir vidutiniam verslui remti bei plėtoti.
     Žmogus, pradėjęs savo verslą arba turintis idėją, bet neturintis galimybių ją realizuoti, gali kreiptis į inkubatorių ir sulaukti iš jo pagalbos. Čia galima pigiau išsinuomoti patalpas, čia teikiamos ryšio paslaugos, konsultacijos teisės, ekonomikos, finansų klausimais pigiau negu kokioje nors verslo konsultacinėje firmoje. Inkubatoriuje įsikuriama laikinai: šios įstaigos tikslas - per kelerius metus padėti verslininkui atsistoti ant kojų. Trumpiau sakant, žmogus negaišta laiko organizaciniams reikalams, o iš karto gali pradėti įgyvendinti savo idėją.
     - Kada ir kaip gimė mintis steigti tokį inkubatorių?
     - Su verslo inkubatoriais susipažinau dar 1996 metais lankydamasis Anglijoje. Tačiau tai buvo tik teorinės žinios - susipažinimas, kaip tokie inkubatoriai veikia. Idėją pradėjome įgyvendinti, kai prie Ūkio ministerijos buvo įkurtas smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas, nustatyta jo naudojimo tvarka, kur - kaip viena iš galimybių - buvo numatytas verslo inkubatorių steigimas ir iš dalies jų veiklos finansavimas. 1998 m. rudenį pateikėme prie Ūkio ministerijos veikiančiai smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tarybai inkubatoriaus steigimo projektą. Projektui buvo pritarta - šitaip ta idėja materializavosi. Pirmas lėšas remonto, rekonstrukcijos darbams gavome 1999 m. balandžio mėn. Mūsų verslo inkubatorius nėra pirmas Lietuvoje. Iš viso šiuo metu įsikūrusių ir besikuriančių tokių įstaigų yra 14. Tačiau mūsų inkubatorius specializuotas, skirtas žmonėms, turintiems regėjimo negalią. Inkubatoriaus steigėjai - Fondas M95 ir Ūkio ministerija. Ūkio ministerija yra visų Lietuvoje įsikūrusių ir besikuriančių tokių įstaigų dalininkė - šitaip ji įgyja galimybę kontroliuoti, kaip vyksta darbas, kaip naudojamos inkubatorių steigimui bei veiklai skiriamos lėšos.
     - Kokias paslaugas jūsų inkubatorius teiks, ko gali tikėtis verslininkas pas jus ateidamas?
     - Kiekvienas žmogus, besiimantis verslo, anksčiau ar vėliau susiduria su patalpų problema. Pagal mūsų įstatus inkubatoriuje ūkio subjektą galime laikyti iki penkerių metų. Iš pradžių sutartis sudaroma trejiems metams. Jeigu matome, kad verslininkas savo veiklą plečia ir kad inkubacija jam padeda, tada yra galimybė sutartį pratęsti dar dvejiems metams. Šiuo metu jau turime pora inkubuojamų ūkio subjektų: tai Arūno Armono kompiuterių firma ir Alechnovičių šeimos verslas - koldūnų pusfabrikačių gamyba. Mūsų inkubatoriuje gali įsikurti personalinės įmonės, uždarosios akcinės bendrovės ir fiziniai asmenys, savo veiklai išsipirkę patentus. Baigiame įrengti gamybines patalpas, jose turėtų įsikurti keramikai, pynėjai, siuvėjai. Iš viso gamybinių patalpų plotas - 330 kv. m, atmetus bendro naudojimo patalpas - koridorius, tualetus, dušus - lieka apie 300 kv. m. Į gamybines patalpas galėsime priimti šešis ūkio subjektus.
     Teikiame kai kurias paslaugas, paprastai neįeinančias į klasikinę verslo inkubatorių sampratą. Padedame ne tik ūkio subjektams, kurie pas mus įsikūrę stacionariai, bet ir kitiems regėjimo negalią turintiems verslininkams. Mūsų inkubatoriuje jie gali gauti reikalingą konsultaciją teisės, ekonomikos, finansų klausimais, taip pat informaciją padidintu reginčiųjų šriftu. Ateityje ketiname verslininkams reikalingą informaciją leisti ir Brailio raštu. Kita netradicinė paslauga - transportas. Turime mikroautobusą. Žmogui, kuris negali pats vairuoti, šita paslauga yra labai reikalinga. Tiesa, paslauga mokama, bet ji yra maždaug dvigubai pigesnė negu rinkoje.
     - Jau minėjote, kad jūsų inkubatorius globoja ne tik tiesiogiai inkubuojamus, bet ir kitus regėjimo negalią turinčius verslininkus. Vis dėlto gal galima šią mintį dar kiek išplėsti ir pagilinti? Tarkime, skaitydamas mūsų interviu, tūlas neregys ar silpnaregis verslininkas ims ir pamanys: "Viską, kas geriausia, jau pasiėmė, vietas išsidalino, ko man ten eiti?" Ką galėtumėte pasakyti tokiems?
     - Jau minėjau, kad visi regėjimo negalią turintys verslininkai pas mus galės konsultuotis, gauti reikalingą verslui informaciją, transporto paslaugų. Mūsų inkubatoriuje yra galimybė naudotis kompiuteriais, kalbos sintezatoriumi, teksto didinimo programa, interneto ryšiu, buhalterinės apskaitos programa. Tokią programą, kainuojančią ne vieną tūkstantį litų, gali įsigyti tikrai ne kiekvienas regėjimo negalią turintis verslininkas. Trumpiau sakant, visi neregiai verslininkai, atėję į mūsų inkubatorių, galės gauti tokių pačių paslaugų, kokiomis naudojasi tiesiogiai inkubuojami ūkio subjektai. Kalbėdamas apie vietas pačiame inkubatoriuje, minėjau, kad ūkio subjektai pas mus priimami laikinai. Jeigu, tarkime, vienam ar kitam subjektui nesiseks, tai gal savo veiklą jis nutrauks po metų? Taigi vieta pačiame inkubatoriuje yra gana reliatyvi sąvoka - šiandien jos nėra, rytoj gal bus.
     - Realiai inkubatoriaus paslaugomis galės naudotis vilniečiai ir tie, kas gyvena netoli sostinės. Ar galėtų ko nors panašaus tikėtis kitų Lietuvos miestų, apskričių verslininkai?
     - Mūsų specializuotas inkubatorius pirmasis toks Lietuvoje. Jis yra eksperimentinis. Verslo plėtros tarybos nariams jis ir taip kėlė šiokių tokių abejonių, tad iškart tikėtis kelių tokių įstaigų būtų buvę nerealu. Jeigu mūsų inkubatorius pasiteisins, kituose šalies regionuose atidarysime jo filialus.
     - Jūsų inkubatorius teikia daugelį tokių paslaugų, kurias anksčiau teigdavo Fondas M95. Ar tai reiškia, kad Fondas peraugo, o gal pamažu perauga į inkubatorių?
     - Ne, Fondas kaip buvo, taip ir liko visuomeninė organizacija. Kalbant paprastai, inkubatorius yra Fondo M95 viešoji įstaiga. Jis atsirado kaip viena iš Fondo M95 tolimesnės veiklos galimybių. Inkubatorius perėmė nemažą dalį anksčiau Fondo vykdytų funkcijų: čia yra geresnė materialinė bazė ir bent jau šioks toks finansavimas.
     - Pokalbio pradžioje minėjote, kad vienas iš inkubatoriaus steigėjų yra Ūkio ministerija. Ar tai reiškia, kad savo kūdikį ji ir toliau finansuos?
     - Iš Ūkio ministerijos inkubatoriui kurti gavome 320 tūkst. Lt: 205 tūkst. - statybos ir remonto darbams, 65 tūkst. - transportui, 12 tūkst. - projektavimo darbams, 8 tūkst. - baldams, 12 tūkst. - kompiuterinei ir kitai biuro įrangai, likusieji - veiklai, komunalinėms paslaugoms apsimokėti. Šiais metais pateikėme naują projektą finansavimui gauti - vasario viduryje turėtų paaiškėti rezultatai. Mūsų finansavimas labiausiai priklausys nuo inkubatoriaus veiklos - kuo geriau seksis mūsų inkubuojamiems ūkio subjektams, tuo daugiau lėšų gausime, tuo labiau galėsime plėsti savo veiklą ir padėti žmonėms.

Kalbėjosi Alvydas VALENTA
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]