KRONIKA


 

 


     • Spalio 15 dieną Radviliškio laisvalaikio studijoje "Lituanika" įvyko renginys, skirtas Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Susirinkusius pasveikino Radviliškio rajono meras V. Simelis, savivaldybės socialinės paramos skyriaus darbuotojai. Susirinkusiems koncertavo LASS Radviliškio rajono aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai. Renginį parėmė AB "Radviliškio žemės ūkio technika", UAB "Arka", kavinės "Rojus", "Ramovė", A. Juozaičio duonos ir pyrago gaminių gamybos įmonė, AB "Vilkiškių bekonas", AB "Vėtrų ainiai" ir kiti rėmėjai.
     • Spalio 19-24 dieną Klaipėdoje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vyrų ir moterų paprastųjų šaškių čempionatai. Tarp vyrų stipriausias buvo R. Valužis, antra - S. Ingaunytė, trečias - J. Buivydas. Moterų čempionato nugalėtoja tapo I. Skėrutė, antra - A. Vaišvilienė, trečia - J. Pužaitė.
     • Spalio 21 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko žemaičių šventė "Žemaitiškas šiupinys". Joje dalyvavo aktorius E. Stancikas, poetas A. Mikuta, dainininkas R. Dambrauskas, LASS Kauno kultūros namų folklorinis ir kanklių ansambliai. Šventės vedėja - I. Ramanauskienė.
     • Spalio 22 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga S. Dacho vidurinės mokyklos 4 a klasės mokiniams surengta paskaita ir tiflotechnikos priemonių parodėlė. Su mokiniais bendravo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė N. Klepikienė. LASS Klaipėdos miesto ir rajono organizacijos tarybos pirmininkas J. Drėgva moksleiviams papasakojo apie LASS veiklą, neregių gyvenimą Lietuvoje.
     • Spalio 22 dieną Klaipėdoje įvyko akcija "Rudens paradas". Joje dalyvavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro muzikantai J. Drėgva ir A. Jakubėnas.
     • Spalio 23 dieną Vilniuje, Profsąjungų kultūros rūmuose, įvyko lenkiškos dainuojamosios poezijos vakaras. Jo pasižiūrėti buvo atvykę ir LASS Šalčininkų rajono organizacijos nariai.
     • Spalio 25 dieną LASS Pasvalio rajono organizacijos taryba įsteigė Jaunimo klubą. Šio klubo tikslas - suvienyti jaunus rajono akluosius ir silpnaregius, tenkinti jų pomėgius, poreikius, domėtis organizacijos ateitimi, bendrauti su vaikais, esančiais LASS įskaitoje.
     • Spalio 25-26 dieną Lietuvos Radijo studijoje aklųjų choras "Vilnius" įrašinėjo L. Abario, J. Gaidelio, V. Montvilos, P. Čiurlionio, V. Augustino kūrinius. Lapkričio 8 ir 17 dienomis buvo įrašinėjami J. Gaižausko, V. Miškinio, V. Jokubėno, F. Gruberio ir kt. kūriniai. Radijo fonduose liks 14 choro įdainuotų kūrinių.
     • Spalio 26 dieną Kaune Technologijos universiteto mechanikos fakulteto studentams surengtas koncertas pokalbis, skirtas Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Susirinkusiems koncertavo LASS Kauno kultūros namų folklorinis ansamblis. Apie LASS veiklą pasakojo LASS Kauno miesto organizacijos tarybos pirmininkas R. Juronis.
     • Spalio 26 dieną Kaune, vaikų darželyje "Bitutė", LASS Kauno kultūros namų kanklių ansamblis surengė šventę, skirtą Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Ansamblio vadovė R. Montvilienė vaikams papasakojo apie Baltąją lazdelę, neregio dalią.
     • Spalio 27 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko popietė "Prie vaišių stalo".
     • Spalio 27 dieną Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena: moksleiviams koncertavo LASS Kauno kultūros namų popmuzikos ansamblis, apie LASS veiklą pasakojo LASS Kauno miesto organizacijos tarybos pirmininkas R. Juronis.
     • Spalio 28 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale įvyko susitikimas su rašytoju ir leidėju J. Marcinkumi. Jis susirinkusiems pristatė savo naująją knygą "Taigi šitaip".
     • Spalio 28 dieną Biržuose, Kino ir pramogų centre, paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Susirinkusiems koncertavo LASS Biržų rajono organizacijos meno mėgėjai.
     • Spalio 29 dieną Kauno lėlių teatre koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".
     • Lapkričio 2 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko vakaras "Sušvito žemėj Vėlinės žvakučių liepsnomis". Jame dalyvavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė".
     • Lapkričio 4 dieną Palangoje, reabilitacijos centre "Vyturys", koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".
     • Lapkričio 4 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko muzikinė popietė. Joje skambėjo M. Kabalje atliekamų Dz. Rosinio kūrinių įrašai. Popietę vedė muzikologas E. Gedgaudas.
     • Lapkričio 4 dieną LASS Kauno kultūros namuose koncertavo kaimiškos muzikos ansamblis "Jonis".
     • Lapkričio 4 dieną Utenoje įvyko šventė, skirta Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams. Šventėje koncertavo LASS Utenos rajono organizacijos etnografinis ansamblis "Diemedis" ir Lietuvos invalidų draugijos etnografinis ansamblis "Paguoda". Taip pat surengta LASS ir LID narių rankdarbių paroda.
     • Lapkričio 5 dieną Pakruojyje, kino teatre "Svaja", įvyko koncertas, skirtas Pagyvenusių žmonių metams. Susirinkusiems koncertavo Rozalimo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. Koncerte dalyvavo LASS Pakruojo organizacijos nariai.
     • Lapkričio 5 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko susitikimas su bioenergetiku A. Varanavičiumi.
     • Lapkričio 5 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, moksleiviams surengta popietė "Iš kelionių sugrįžus". Vilniaus universiteto žurnalistikos fakulteto studentė V. Venckutonytė pasakojo įspūdžius apie kelionę po Suomiją, Norvegiją ir Švediją.
     • Lapkričio 5 dieną Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos "Žvilgsnis" nariams surengta išvyka į Molėtų astronomijos observatoriją ir Lietuvos etnokosmologijos muziejų.
     • Lapkričio 5-19 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose veikė lopšelio darželio "Coliukė" vaikų piešinių paroda "Auksinis ruduo".
     • Lapkričio 6 dieną Kretingoje įvyko Žemaitijos kapelijų šventė "Grok, žemaiti". Joje dalyvavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ir dainininkė Z. Vilkienė.
     • Lapkričio 9 dieną LAB Kauno filiale įvyko literatūrinis vakaras "Išaugo eilės iš kasdienybės prozos". Jame dalyvavo LASS Kauno literatų klubo nariai ir svečiai - Kauno miesto literatai - B. Pakėnaitė ir E. Urbonas. Skambėjo eilės, susirinkusieji vieni kitus apdovanojo išleistomis knygomis su savo kūryba.
     • Lapkričio 10 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko susitikimas su viešnia iš Moldavijos, bioenergetike T. Polojachtova.
     • Lapkričio 10 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose įvyko susitikimas su ? skiautinių klubo "Liepa" pirmininke J. Žiriakova ir klubo nare S. Toločkiene.
     • Lapkričio 18 dieną LASS Šakių rajono organizacijoje įvyko literatūrinė popietė "Šimtmečiui baigiantis". Su aklaisiais ir silpnaregiais susitiko poetė J. Marcinkevičienė.
     • Lapkričio 11 dieną Palangoje, reabilitacijos centre "Vyturys", koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela, folklorinis ansamblis "Spingsulė", šokių kolektyvas ir skaitovai.
     • Lapkričio 11 dieną LASS Kauno kultūros namuose koncertavo Lietuvos muzikos akademijos magistrantas V. Salinis ir LMA Kauno fakulteto studentai.
     • Lapkričio 11 dieną Ukmergės kultūros rūmuose koncertavo kauniečiai dainininkė O. Matusevičiūtė, trimitininkas L. Matusevičius ir ukmergiškių kvartetas, vadovaujamas R. Ališauskaitės. Už koncertą klausytojų vardu padėkojo Ukmergės meras A. Dambrauskas.
     • Lapkričio 11 dieną Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka ir LAB Šiaulių filialas Muzikų svetainėje surengė godų vakarą "Nuskaidrinai tu kelią juodą dosniuoju spindulių srovenimu". Skambėjo Šiaulių krašto neregių literatų E. Damaševičiaus, A. Muižės, A. Pliuškevičiaus, S. Remeikaitės, K. Serafino ir M. Stankevičienės kūryba. Apie neregių literatų kūrybą kalbėjo Šiaulių literatų klubo pirmininkas S. Bielskis. Renginyje dalyvavo skaitovai I. Bublienė, V. Gintilaitė ir R. Giedrikas. Apie L. Brailį pasakojo LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas A. Navickis. Vakarą vedė Šiaulių dramos teatro aktorė N. Bėčiūtė.
     • Lapkričio 12 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, lankėsi Kauno aklųjų ir silpnaregių mokyklos internato moksleiviai. Jie susipažino su biblioteka, lankėsi garso įrašų studijoje.
     • Lapkričio 12 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaras "Poezija, muzika, bendravimas". Jame skambėjo V. Miknienės ir V. Krugelio poezija. Susirinkusiems koncertavo A. Jakubėnas ir J. Drėgva.
     • Lapkričio 13 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Sedula" ir mišrus vokalinis ansamblis Pagyvenusių žmonių metų proga koncertavo Aukštelkės pensionato gyventojams.
     • Lapkričio 14 dieną Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, aklųjų choras "Vilnius" surengė pasaulio ir Lietuvos kompozitorių bažnytinės muzikos kūrinių koncertą. Choro repertuare pirmą kartą nuskambėjo vengrų kompozitoriaus Z. Kodaly kūrinys "Laudes organi". Chorui talkino vargonininkas D. Sverdiolas.
     • Lapkričio 15 dieną Antakalnio poliklinikoje Vilniaus miesto diabeto klubo "Beta" nariai minėjo Tarptautinę diabeto dieną. Ta proga koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų tautinių šokių kolektyvas ir nuotaikingos muzikos ansamblis.
     • Lapkričio 15-21 dieną Panevėžyje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių šimtalangių šaškių čempionatas. Jame dalyvavo dešimt sportininkų. Čempionato nugalėtoju tapo R. Kryževičius, antras - E. Marčiulynas, trečias - G. Audickas.
     • Lapkričio 16 dieną Vilniuje "Židinio" suaugusių vidurinės mokyklos moksleiviams Vėlinių proga koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė".
     • Lapkričio 18 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko literatūrinė muzikinė popietė "Rudens spalvos". Joje dalyvavo poetas A. Šidlauskas ir kompozitorius L. Abaris.
     • Lapkričio 18 dieną LASS Kauno kultūros namų folklorinis ir kanklių ansambliai koncertavo Kauno šiluminių tinklų ligoninės-profilaktoriumo darbuotojams ir ligoniams.
     • Lapkričio 18 dieną LASS Kėdainių rajono organizacijos nariams invalidų veiklos ir reabilitacijos centre "Likimas" įvyko popietė "Palinkėkime vienas kitam ramybės". Joje dalyvavo Savivaldybės socialinių reikalų skyriaus vedėjas V. Gugaitis, centro "Likimas" direktorė V. Gilienė.
     • Lapkričio 18 dieną Klaipėdos antrojoje pagalbinėje mokykloje koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela.
     • Lapkričio 19 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariais socialdemokratų partijos garbės pirmininku A. Sakalu ir pirmininko pavaduotoja R. Dovidėniene.
     • Lapkričio 19 dieną Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre paminėta Tarptautinė diabeto diena. Susirinkusiems ta proga koncertavo J. Drėgva ir A. Jakubėnas.
     • Lapkričio 20 dieną Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje, aklųjų choras "Vilnius" giedojo Šv. Mišiose.
     • Lapkričio 20 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela atšventė 40 metų jubiliejų. Šventiniame koncerte dalyvavo ansamblis "Senoliai", pensininkų klubo "Sidabro gija" atstovai.
     • Lapkričio 20-21 dieną Zieliona Guroje (Lenkija) įvyko tarptautinis golbolo turnyras. Jame dalyvavo 7 komandos. Dvi komandos buvo iš Lietuvos, 3 - iš Lenkijos, po vieną iš Vengrijos ir Vokietijos. Turnyro nugalėtojais tapo vengrai. Mūsų komandos užėmė antrą ir ketvirtą vietas.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]