VIRŠELIS


Vytautas GUDONIS

PRIANIŠNIKOVAS J. AKLIEJI ELGETOS


Devynioliktojo amžiaus rusų dailininkas Ilarionas Prianišnikovas (1840-1894) vieną iš savo drobių nutapė neregių tema. Šis dailininkas tapybos 1856-1866 metais mokėsi meno mokykloje Maskvoje. Jo mokytojai buvo J.Sorokina ir S.Zarianko. 1873-1894 metais pats dirbo dėstytoju šioje mokykloje. Žymiausi jo mokiniai: V.Belinickis-Birulia, S.Ivanovas, S.Korovinas. 1893 metais I.Prianišnikovui Peterburgo dailės akademija suteikė akademiko vardą. XIX a. antrojoje pusėje Rusijoje jis subūrė demokratinės krypties dailininkus realistus į kilnojamų dailės parodų, taip vadinamų "peredvižnikų" draugiją. Organizacijai priklausiusių dailininkų darbams būdinga demaskuojančios tendencijos bei socialinių charakteristikų tikslumas. Šiai darbų grupei būtų galima priskirti tokius J.Prianišnikovo darbus: "Pokštautojai" 1865 m., "Tušti vežimai" 1871 m. ir kt. Minėtų darbų grupei priklauso ir 1870 m. nutapyta drobė "Aklieji elgetos".
     Žalsvų rusvų spalvų paveiksle dailininkas vaizduoja du aklus pagyvenusius vyriškius, atvestus į kaimą berniuko vedlio. Šiaudais dengtose rąstų gryčiose karaliauja skurdas. Kaimo moterys ir vaikai su gailesčiu stebi pavargėlius ir, matyt, nelabai išmano, kuo galėtų jiems padėti. Nei apranga, nei apavu neregiai nesiskiria nuo kaimo žmonių. Nepriteklius juos sulygino. Kaimo vaikai nebijo neregių ir stebi juos priėję iš arti. Turbūt tokie svečiai šiame kaime - ne naujiena. Paveiksle tarp aštuonių kaimiečių figūrų tik moterys ir vaikai. Vyrai tikriausiai darbuojasi laukuose. Sulūžusios vežėčios šalia vienos trobos, apleisti namai byloja apie kaimo nuosmukį ir sunkų žmonių gyvenimą. Neregiai įsilieja į šį žmonių būrį ir į peizažą. Tik kaimiečių žvilgsniai, nukreipti į akluosius, kalba apie tai, kad neregiai atvykėliai.
     Ši drobė saugoma Tretjakovo paveikslų galerijoje Maskvoje.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]