KRONIKA     • Gegužės 20 dieną LASS Kelmės rajono akliesiems ir silpnaregiams rajono taryba surengė skaitymo Brailio raštu konkursą. Šioje šventėje dalyvavo Kelmės rajono socialinės paramos skyriaus vedėjas R. Bajoriūnas.
     • Gegužės 20 dieną A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokyklos vyriausiųjų klasių mokiniai susitiko su neregiais literatais A. Valenta ir V. Sušinsku. Svečiai moksleiviams papasakojo apie savo kūrybą, planus, paskaitė eilių.
     • Gegužės 20 dieną Vilniuje, Arkikatedroje Bazilikoje, buvo laikomos šv. Mišios už 1940-ųjų Vilniaus rinktinę. Jose giedojo aklųjų choras "Vilnius".
     • Gegužės 20-22 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, įvyko EENAT projekto dalyvių posėdis. Dalyvavo trijų Baltijos respublikų - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - atstovai, taip pat S. Sjoestedt iš Suomijos bei lietuviams jau pažįstamas Overbruko (JAV) aklųjų mokyklos tarptautinės programos direktorius, šio projekto vadovas L. Campbell. Posėdyje aptarta tolimesnė EENAT projekto veikla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių kompiuterinės technikos taikymo centro vadovas V. Purlys paskirtas projekto koordinatoriumi trims Baltijos šalims.
     • Gegužės 21 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko koncertinio sezono uždarymo šventė. Ta proga geriausiems kultūros namų kolektyvams įteikti LASS meno mėgėjų apžiūros konkurso "...Širdies šviesoj" diplomai.
     • Gegužės 21 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko susitikimas su profesore V. Mikštaite. Susirinkusiems koncertavo profesorės auklėtinė dainininkė A. Liutkutė, jai akompanavo D. Jakučionytė. Renginį vedė muzikologas E. Gedgaudas.
     • Gegužės 21 dieną Kaune vyko folkloro festivalis "Atataria lamzdžiai". Ta proga Pašto, telekomunikacijų ir informatikos muziejuje koncertavo LASS Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių folklorinis ansamblis "Ramočia". Vėliau kelmiškiai koncertavo LASS Kauno kultūros namuose.
     • Gegužės 22 dieną LASS Kauno kultūros namų pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas "Šarma" ir folklorinis ansamblis "Kanapija" koncertavo Kauno dienų šventėje.
     • Gegužės 22 dieną Vilniuje, Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje, koncertavo choras "Liepaitės" ir moterų vokalinis kolektyvas "Liepos". Paminėti du jubiliejai: sukanka 35 metai, kai buvo įkurtas choras "Liepaitės", ir 10 metų, kai "Liepaitės" tapo "Liepomis". Šventiniame koncerte visas solo partijas atliko Lietuvos muzikos akademijos magistrantė J. Vizbaraitė (sopranas).
     • Gegužės 22 dieną Giruliuose įvyko Klaipėdos miesto darbininkų sąjungos suvažiavimas. Jo dalyviams koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".
     • Gegužės 23 dieną Sekminių proga Varėnoje koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė".
     • Gegužės 23 dieną Smilgiuose, etnografinėje Aukštaitijos sodyboje, įvyko tradicinės piemenėlių Sekminės. Jose dalyvavo LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" vaikų dramos kolektyvas.
     • Gegužės 25 dieną Jurbarko kultūros rūmuose įvyko vakaras "...širdies šviesoj", skirtas Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams. Į aklųjų ir silpnaregių šventę atvyko miesto meras A. Zairys, vicemerė K. Vančienė, savivaldybės globos ir rūpybos skyriaus vedėja A. Zabalujeva ir darbuotoja I. Sabataitytė, Jurbarko centrinės bibliotekos vedėja N. Masiulienė. Susirinkusiems savo kūrybą skaitė J. Pakšienė, O. Mozūraitienė, V. Čyžas.
     • Gegužės 25 dieną Įsručio (Kaliningrado sritis) lietuvių bendruomenei koncertavo LASS Kauno kultūros namų folklorinis ansamblis "Kanapija". Kauniečiai aplankė buvusios ilgametės meno mėgėjos ir kultūros namų talkininkės D. Sapiženkaitės kapą.
     • Gegužės 26 dieną Vilniuje, Lietuvos nacionalinės filharmonijos salėje, aklųjų choras "Vilnius" ir nacionalinis simfoninis orkestras atliko Lietuvos muzikos akademijos kompozicijos katedros diplomanto G. Svilainio diplominį darbą - simfoniją "Sanctus".
     • Gegužės 27 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko A. Puškino 200 gimimo metinių minėjimas "Visas gyvenimas - tai viena nuostabi akimirka". Jame dalyvavo LASS Vilniaus kultūros namų rusų liaudies dainos ansamblis. Eilių paskaitė J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos moksleivės. Aktorius A. Inozemcevas pasakojo apie A. Puškino kūrinių inscenizacijas Lietuvos rusų dramos teatre.
     • Gegužės 27 dieną Klaipėdos dramos teatre penkerių metų jubiliejų šventė LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas". Šventėje dalyvavo estrados dainininkas A. Čapas, Klaipėdos dramos teatro aktorių trupė "Prisirpusios mėlynės" ir šou grupė "Pamarys".
     • Gegužės 29 dieną Šiauliuose įvyko automobilių lenktynės. Jų atidaryme koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".
     • Gegužės 29-30 dieną Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių atvirasis lengvosios atletikos vasaros čempionatas. Jame dalyvavo ir Baltarusijos bei Suomijos lengvaatlečiai. Čempionate nugalėtojais iš Lietuvos sportininkų tapo: K. Bartkėnas, L. Liaudinskaitė, S. Leonavičius, S. Markevičienė, D. Pranckėnienė, ir R. Urbonas. Čempionate pasiekti du Lietuvos silpnaregių rekordai: L. Liaudinskaitė į tolį nušoko 5 m 7 cm, R. Urbonas rutulį nustūmė 14 m 62 cm.
     • Gegužės 29 - birželio 6 dieną Palangoje įvyko Lietuvos respublikos šimtalangių šaškių komandinis čempionatas. Jame taip pat dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių rinktinė: R. Kryževičius, J. Jankūnas ir T. Vaišvilienė.
     • Gegužės 30 dieną Anykščių bažnyčioje įvyko kunigo S. Krumpliausko 25 metų kunigystės jubiliejus. Jame dalyvavo ir LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" giesmininkai.
     • Birželio 1 dieną LASS Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ta proga vaikams spektaklį parodė Panevėžio vaikų globos namų auklėtiniai.
     • Birželio 1 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ta proga dramos studija "Kompanija šauni" vaikams parodė spektaklį "Įsivaizdavimai". Taip pat surengta viktorina "Ar žinai "Šiaulių pieno" produkciją?". Šventę parėmė akcinės bendrovės "Šiaulių pienas" ir "Naujoji rūta".
     • Birželio 1 dieną Vilniuje, Gerosios vilties vidurinės mokyklos aikštėje, įvyko šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Joje dalyvavo LASS Vilniaus kultūros namų nuotaikingos muzikos ansamblis ir folklorinio ansamblio "Versmė" dainininkė B. Matuizienė.
     • Birželio 2 dieną Šv. Marijos dangun ėmimo bažnyčioje Vilniaus festivalio atidarymo proga aklųjų choras "Vilnius", Muzikos akademijos choro studija ir orkestras "Simfonija Varsovia", diriguojant autoriui, atliko K. Pendereckio kūrinį "Septyni Jeruzalės vartai".
     • Birželio 3 dieną LASS Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" buvo švenčiamos Devintinės. LASS meno mėgėjų apžiūros konkurso "...Širdies šviesoj" diplomais apdovanoti geriausiai pasirodę panevėžiečių kolektyvai. LASS Panevėžio kultūros klubo folklorinis ansamblis "Pajauta" paminėjo savo vardines. Prieš metus šį vardą gavusį kolektyvą sveikino Panevėžio vaikų muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, miesto folkloriniai ansambliai "Versmė", "Raskila" ir "Šaltinis".
     • Birželio 3 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko koncertas, skirtas Tėvo dienai. Literatūrinę kompoziciją koncertui parengė Kauno dramos teatro aktorius R. Endriukaitis, koncertavo estrados dainininkė J. Miliauskaitė.
     • Birželio 3 dieną Kulautuvos vaikų sanatorijoje "Kregždutė" koncertavo LASS Kauno kultūros namų kanklių ansamblis.
     • Birželio 4 dieną LASS Vilniaus kultūros namų rusų dainos ansamblis koncertavo Nemenčinės pensionato gyventojams ir darbuotojams.
     • Birželio 4 dieną LASS Vilniaus kultūros namų mišrus choras "Skroblas" paminėjo 15 metų jubiliejų. Kolektyvą pasveikino Vilniaus miesto savivaldybės kultūros ir meno skyriaus atstovai, kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. Ilgamečiams choro dainininkams įteiktos LASS centro tarybos ir LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos padėkos. Šventiniame choro "Skroblas" koncerte dainavo ir pirmasis jo vadovas V. Bagdonas.
     • Birželio 4 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko šventė "Svečiuose pasaka", skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Tauralaukio pagrindinės mokyklos moksleivių dramos studija susirinkusiems vaikučiams parodė spektaklį "Tegul mergaitė šypsosi".
     • Birželio 4 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos klaipėdos filiale įvyko susitikimas su neregiais literatais V. Areima ir V. Sušinsku. Tą pačią dieną literatai susitiko ir su Šilutės viešosios bibliotekos skaitytojais.
     • Birželio 4-7 dieną Veisiejuose įvyko XVI tradicinis paprastųjų šaškių asmeninis komandinis turnyras. Jame dalyvavo dvi Lietuvos aklųjų sporto federacijos rinktinės. Pirmoji rinktinė (E. Marčiulynas, S. Ingaunytė ir R. Valužis) užėmė ketvirtą vietą, antroji rinktinė (J. Buivydas, R. Jonkus, J. Kubilius) liko šešta. Turnyre dalyvavo aštuonios komandos.
     • Birželio 5 dieną Ciesyje įvyko Latvijos aklųjų ir silpnaregių meno mėgėjų koncertinio sezono uždarymo šventė. Joje dalyvavo Rygos, Ciesio, Rezeknės, Daugpilio aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai. Šventėje taip pat dalyvavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų tautinių šokių kolektyvas ir mišrus vokalinis ansamblis.
     • Birželio 5-6 dieną Minske (Baltarusija) įvyko atvirasis Baltarusijos aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos čempionatas. Jame dalyvavo ir Lietuvos rinktinė. Iš mūsų sportininkų čempionais tapo: L. Balsys (1500, 5000 m) K. Bartkėnas (1500, 5000 m) D. Bartkėnienė (šuolis į aukštį), V. Girnius (ieties metimas), B. Giržadas (ieties metimas) L. Liaudinskaitė (100 m, šuolis į tolį), S. Markevičienė (100, 400 ir 800 m) R. Urbonas (disko metimas, rutulio stūmimas). Beje, 14 m 80 cm nustūmęs rutulį R. Urbonas pasiekė naują Lietuvos aklųjų ir silpnaregių rekordą.
     • Birželio 8 dieną LASS Kėdainių rajono organizacija Invalidų veiklos ir reabilitacijos centre "Likimas" surengė padėkos dieną rėmėjams. Šventėje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras A. Dagys, socialinių reikalų skyriaus vedėjas V. Gogaitis. Aklieji ir silpnaregiai pynėjai surengė savo darbų parodą. Šventės dalyviams koncertavo LASS Kėdainių rajono meno mėgėjų folklorinis ansamblis "Temela". Šventę parėmė labdaros fondas "Viltis-Vikonda".
     • Birželio 8-9 dieną Vilniuje, Vingio stadione, įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių atvirosios jaunimo lengvosios atletikos varžybos, kuriose dalyvavo ir Latvijos lengvaatlečiai. Iš mūsų sportininkų nugalėtojais tapo A. Jonikaitis, L. Juodpusis, P. Kalvelis, O. Koščec, O. Kučeriavaja, ir L. Pileckaitė.
     • Birželio 9 dieną LASS Kauno kultūros namuose surengtas koncertas kunigui R. Mikutavičiui atminti. Jame dalyvavo kompozitorius G. Kuprevičius. Susirinkusiems jis pristatė kasetę "Mirties vilties veidai". Joje skamba R. Mikutavičiaus poezija ir G. Kuprevičiaus muzika. Giesmes giedojo LASS Kauno kultūros namų moterų vokalinis ansamblis. Renginyje taip pat prisiminimais dalijosi, eilių paskaitė Lietuvos veterinarijos akademijos mokslo ir studijų skyriaus vedėja V. Bakutienė.
     • Birželio 10 dieną LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjai Taikomosios dailės muziejuje aplankė parodą "Žalgirio mūšis".
     • Birželio 12-13 dieną Vilniuje įvyko tarptautinis draugiškas šachmatų mačas tarp Lietuvos ir Baltarusijos aklųjų sporto federacijų rinktinių. Lietuvos rinktinėje žaidė A. Kuvšinovas, A. Novikovas, M. Rutkauskas ir E. Smirnovas. Mačas baigėsi lygiosiomis.
     • Birželio 14 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje įvyko renginys "Menu tremties kančias", skirtas Gedulo ir vilties dienai. LAB aklųjų sąjūdžio istorijos muziejus į susitikimą pakvietė tremtinio dalią patyrusius akluosius ir silpnaregius. Surengta tremtį patyrusių aklųjų ir silpnaregių žmonių portretų paroda "Ar paklausė...".
     • Birželio 14 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko popietė, skirta Gedulo ir vilties dienai. Joje prisiminimais apie tremtį dalijosi tremtyje buvę aklieji ir silpnaregiai S. Budrienė, S. Jonauskas, A. Mumgaudis, Z. Vilkienė. Susirinkusiems grojo J. Drėgvos ir J. Staniulio duetas.
     • Birželio 14 dieną Šalčininkų bažnyčioje Gedulo ir vilties dienai skirtose šv. Mišiose giedojo aklųjų choras "Vilnius".
     • Birželio 15 dieną Kėdainiuose paminėtas LASS Kėdainių rajono aklųjų ir silpnaregių folklorinio ansamblio "Temela" 15 metų jubiliejus. Šventėje dalyvavo savivaldybės socialinių reikalų skyriaus vedėjas V. Gogaitis, Invalidų veiklos ir reabilitacijos centro direktorė V. Kaupienė.
     • Birželio 16 dieną Šakių laisvalaikio ir pramogų centre aklieji ir silpnaregiai susirinko į popietę "Šokim, trypkim, linksmi būkim", skirtą Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams. Joje dalyvavo Šakių rajono globos ir rūpybos skyriaus vedėja E. Pocevičiūtė, Lietuvos invalidų sąjungos, pagyvenusių žmonių klubo, kitų organizacijų atstovai.
     • Birželio 17 dieną LASS Anykščių rajono organizacijos nariai aplankė Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, Pažaislio vienuolyną ir Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų.
     • Birželio 18 dieną LASS Kėdainių aklieji ir silpnaregiai susirinko į konferenciją, skirtą regėjimo profilaktikos klausimams. Į svečius atvyko prof. E. Daktaravičienė ir doc. T. Purtokienė ir Lietuvos retinitis pigmentosa sąjungos prezidentas R. Kudaras. Konferencijos dalyviai galėjo pasitikrinti regėjimą. Kėdainiuose taip pat įkurtas Lietuvos retinitis pigmentosa sąjungos skyrius. Jo pirmininku išrinktas R. Staniukaitis.
     • Birželio 19-20 dieną LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjams surengta išvyka į Nidą.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]