SEMINARAI, KONFERENCIJOS


Elvyra LIAUDANSKIENĖ

KONFERENCIJA KRYME


Konferencijos "Krymas - 99" dalyviai1999 m. birželio 5-13 dienomis Kryme, Sudake, vyko 6-oji tarptautinė konferencija "Krymas 99" tema "Bibliotekos ir asociacijos besikeičiančiame pasaulyje: naujos technologijos ir naujos bendradarbiavimo formos". Pagrindinė konferencijos organizatorė buvo Maskvos valstybinė viešoji mokslinė techninė biblioteka. Specialią paramą lokaliniams projektams ir atskiriems dalyviams paskyrė Olandijos fondas FORCE, remiantis specialiųjų bibliotekų veiklą. Šis fondas rėmė ir mano dalyvavimą toje konferencijoje. Iš viso konferencijoje dalyvavo apie tūkstantį atstovų iš 32 šalių. Lietuvos delegaciją sudarė 5 asmenys, atstovaujantys įvairioms bibliotekoms.
     Konferencijos atidarymas buvo skirtas didžiojo rusų klasiko A.Puškino 200-osioms gimimo metinėms. Plenarinio posėdžio metu šia proga įdomų pranešimą "Puškinas ir meilė" perskaitė Maskvos kultūros instituto katedros vedėjas J.Stoliarovas. Vakare vasaros kino teatro salėje po atviru dangumi skambėjo konferencijos himnas, buvo iškelta konferencijos vėliava, koncertavo choreografinis ansamblis "Sudakas".
     Konferencijos darbas vyko sekcijose. Aš dalyvavau vienos iš sekcijų organizuotame seminare "Bibliotekinis-informacinis žmonių su negale aptarnavimas specialiosiose ir viešosiose bibliotekose". Šios sekcijos darbą organizavo O.Tolstikova - IFLA informacinio centro Rusijoje atstovė, kuri globojo visus šios sekcijos darbe dalyvaujančius asmenis. Jos dėka darbas sekcijoje buvo labai produktyvus: perskaityti 23 pranešimai, būta nemažai diskusijų, suteikta galimybė pasisakyti visų šalių atstovams.
     FORCE fondo atstovas iš Olandijos R.Takeris pristatė projektą "TESTLAB". Šis projektas 50 proc. finansuojamas iš Europos komisijos ir šiuo metu jau įgyvendintas Didžiojoje Britanijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Austrijoje, Graikijoje. Pagrindinis projekto tikslas - išbandyti įvairias kompiuterines sistemas, padedančias žmonėms su negale efektyviau naudotis bibliotekų dokumentais ir katalogais. Buvo galimybė susipažinti su šio projekto realizavimo rezultatais Italijoje (pranešėjas A.Tadei iš Genujos savivaldybės bibliotekų skyriaus), Didžiojoje Britanijoje (D.Oyen iš Springfildo kompanijos "Share the Vision") ir kt. Projektą pritaikius šių šalių bibliotekose padaugėjo vartotojų, teikiama daugiau paslaugų. Kooperavimosi su kitomis bibliotekomis dėka specialiosios bibliotekos sutvirtino savo pozicijas.
     K.Day iš Didžiosios Britanijos karališkojo nacionalinio aklųjų instituto pristatė DAISY konsorciumą, kalbėjo apie garsinės knygos vystymosi perspektyvas, taikant skaitmeninę perrašymo technologiją. Naudojant skaitmenines laikmenas, garsinės knygos platinamos įvairiais būdais: CD-ROM, fleš - kortelėse, Interneto tinkle ir kt. Skaitmeninės technologijos dėka itin supaprastėja ir atpinga gamybos procesas, pagerėja kokybė, tobulėja archyvavimo sistema (ilgaamžiškumas, kompaktiškumas).
     Įdomus V.Wesselio iš Amsterdamo projektas "MIRACLE", kurį įgyvendinus, atsirastų galimybė elektroniniu būdu keistis muzikiniais - informaciniais resursais su įvairiomis bibliotekomis.
     Įdomi ir Rusijos aklųjų bibliotekų patirtis, juolab kad mūsų biblioteka savo struktūra, aptarnavimo formomis panaši į jas. Ypač didelių laimėjimų automatizacijos srityje yra pasiekusi Sankt Peterburgo aklųjų biblioteka. Ši biblioteka kuria įvairias programas, yra įsijungusi į didžiausių Sankt Peterburgo bibliotekų tinklą. Minėtina programa "Muzika ir Brailis" (MUSBRL), skirta natų Brailio raštu įvedimui į kompiuterį, redagavimui, formos pasirinkimui ir spausdinimui.
     Darbo patirtimi dalinosi Novosibirsko, Volgogrado, Saratovo, Tulos, Kalugos, Kemerovo ir kitų aklųjų bibliotekų atstovai. Naujausią tiflotechniką pristatė Maskvos kompiuterinių technologijų centras. Konferencijoje veikė paroda "Bibliotekinės sistemos, informacinė ir leidybinė produkcija". Atskirą stendą parodoje pristatė ir aklųjų bei silpnaregių bibliotekos.
     Be konkretaus, dalykiško darbo, teko dalyvauti įvairiose ekskursijose. Plaukėme laivu Juodosios jūros pakrante nuo Pietryčių iki Pietų Krymo, žavėjomės egzotiškais Nikitino botanikos sodo augalais, pabuvojome paslaptingame Raudonajame tarpeklyje netoli Aluštos.
     Tokia konferencija - tai puiki galimybė naujai pažvelgti į savo darbą, įvertinti jį pasaulinių standartų kontekste, kai, pasak R.Takerio, dalyvio iš Olandijos, gali "sėsti į traukinį, kuris jau važiuoja visu greičiu, arba patekti po jo ratais".
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]