PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ METAI


Vytautas ANDRIJŪNAS

INVALIDAI NENORI UŽKARIAUTI PASAULIO


Tarptautiniais pagyvenusių žmonių metais būta ne vieno kultūros renginio. Pasinaudodama tais metais, LASS Jurbarko rajono organizacija panoro atkreipti į save rajono valdžios ir visuomenės dėmesį. Gegužės 25 dieną visi susirinko į kultūros rūmų mažąją salę. Susitikimas, pavadintas "...širdies šviesoj", tikrai buvo nušviestas neįgaliųjų žmonių su regėjimo sutrikimais širdžių šiluma ir šviesa, sujaudinusia susirinkusius sveikuosius.
     Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė, priminė: Tarptautinių pagyvenusių žmonių metų programos tikslas - suburti žmones, kad visi vienas kitą jaustų, bendrautų, kad būtų aktyvūs gyvenimo dalyviai, o ne stebėtojai. Ši programa, pasak jos, - tai tik pradžia visų darbų ir rūpesčių, kurių pabaigos negali ir neturi būti. Svarbiausia - padėti Lietuvai kurti tinkamą požiūrį į pagyvenusį žmogų, kuris visą gyvenimą dirbo, augino vaikus, rūpinosi savo šeimos ir valstybės gerove.
     Į svečius atvykęs LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas Alfonsas Navickis džiaugėsi jurbarkiečių aktyvumu ir svetingumu, linkėjo sėkmės akliesiems kūrybos žmonėms, vylėsi, kad rajono valdžia ir toliau geranoriškai rūpinsis negalės ištiktaisiais. Į renginį atvykę rajono meras Aloyzas Zairys ir jo pavaduotoja Kristina Vančienė užtikrino, kad ši bendruomenės dalis visada buvo ir bus jų socialinės programos centre.
     Mūsų rajono Aklųjų ir silpnaregių organizacija tikrai aktyvi. Kasmet po kelis kartus jos nariai susirenka, bendrauja, aptaria savo problemas, paskaito poezijos, padainuoja. Gražiai bendradarbiauja su viešąja biblioteka, kur jau keletą metų veikia Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo kilnojamoji bibliotekėlė. Čia silpnaregiai ir aklieji gali pasirinkti Brailio raštu ir garsinių knygų. Juos maloniai aptarnauja Ona Eigertienė ir Jūratė Korsakaitė. Be bibliotekos darbuotojų paramos neapsieina nė vienas šios organizacijos renginys.
     Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė yra pasakiusi: "Invalidai nenori užkariauti pasaulio. Tai, kad jie organizuoja parodas, ruošia kitus renginius, yra demokratinės, dvasiškai sveikos visuomenės ženklas." Šiame renginyje susirinkusieji džiaugėsi regėjimo ir judėjimo invalidės Janinos Papšienės eilėmis, Onos Mozūraitienės satyriniais posmais, Valentino Čyžo eilėraščiais ir epigramomis. Visiems patiko dainininkių dueto Eugenijos Šimkuvienės ir Elzės Dovydaitienės atliekamos dainos, mokytojos Valdos Vasiliauskienės ir moksleivės Julijos Šimkutės kankliuojamos liaudies melodijos. Debiutavo ir naujas V.Vasiliauskienės vadovaujamas kolektyvas - moterų kvartetas: Ona Stankaitytė, Albina Stūronienė, Ona Smetonienė, Antanina Danielytė. O Jadvygos ir Vidmanto Žemliauskų vadovaujama kapela taip visiems įkaitino kraują, kad norėjosi šokti.
     Atsisveikindamas A.Navickis pažadėjo pakviesti Jurbarko aklųjų ir silpnaregių organizacijos meninės saviraiškos kolektyvus į kitus renginius.
     Tikimės, kad aktyvi regėjimo negalės ištiktų žmonių gyvenimo pozicija yra puikus pavyzdys jaunimui ir visiems sveikiesiems.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]