RENGINIAI


Gražina SIDEREVIČIENĖ

FESTIVALIS, KURĮ ILGAI PRISIMINSIME


Anaiptol ne po kiekvieno renginio jo organizatoriai išgyvena tokį dvasinį pakilimą, kokį patyrėme mes, kauniečiai, gegužės 29 dieną, pasibaigus festivaliui "Akordeono muzikos paslaptis". Jį skyrėme akordeonisto ir klarnetisto Petro Barškiečio atminimui.
     Gausiai susirinkusius žiūrovus ir atlikėjus pasveikino Kauno miesto vicemeras A.Kurlavičius ir Kultūros skyriaus vedėjas D.Jokubonis.
     Suskambo pirmoji melodija - M.K.Čiurlionio "Preliudija". Simboliška, kad šį kūrinį atliko jaunosios akordeonistės R.Barškietytė ir D.Liutkevičiūtė iš LASUC. Ramunė pagrojo ir keletą kūrinių solo. Viltingai nuskambėjo vienintelio klarnetisto, taip pat LASUC auklėtinio A.Murzos atliekama populiari R.Paulo melodija iš kino filmo "Ilga kelionė per kopas". Auga muzikantų pamaina!
Jaunoji akordeonistė R.Barškietytė     Festivalyje skambėjo nemažai aklųjų ir silpnaregių kūrinių. J.Kairys, R.Milašauskas, V.Kubilinskas pateikė daug malonių staigmenų atlikdami savo sukurtus kūrinius akordeonui. Subtilumu ir vientisumu ypač pasižymėjo J.Kairio sonatos akordeonui C-dur pirmoji dalis.
     Profesionalumu ir virtuozišku grojimu išsiskyrė A.Šerpytis, laikomas vienu pajėgiausių akordeonistų visoje Lietuvoje. Fantastiško skambėjimo A.Šerpyčio variacijos Džose Kosma tema "Nukritę lapai" arba Irinos ir Arūno Šerpyčių atliekamas Hanzo Gerlacho kūrinys "Šokantys pirštai" - to Kauno kultūros namų salė dar nebuvo girdėjusi. Šis duetas atliko ir neseniai mirusio suomių neregio kompozitoriaus Unto Jutilos kūrinių.
     Kaip visada įdomiai grojo A.Kunder, o festivalį optimistine gaida užbaigė kultūros namų instrumentinis ansamblis, vadovaujamas L.Matusevičiaus. Ansamblio repertuare - P.Barškiečio "Upelis", "Fokstrotas" ir "Valsas", o atlikėjų būrį papildė kartu su Petru groję saksofonistai A.Bazevičius ir R.Dambrauskas.
     Apibendrindamas festivalį A.Šerpyčio dėstytojas A.Gražys neslėpė savo susižavėjimo idėja rengti tokias akordeono šventes. Pabrėždamas, kad visi atlikėjai grojo labai jautriai, o muzika skverbėsi iš vidaus, A.Gražys siūlė nelaukti penkerių metų, o akordeono muzikos festivalius rengti bent kas treji metai.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]