MŪSŲ SVEČIAI


Motiejus KOMODA

OLANDŲ PATIRTIS IR MES


Balandžio pabaiga - gegužės pradžia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai lyg ir nebuvo kuo nors ypatinga: niekas nieko nekvietė atsistatydinti kaip didžiojoje politikoje, nesikeitė vyriausybės, nelėkė galvos, nesiliejo aistros ir neįvyko dar daug kitokių blogų bei ne visai blogų dalykų. Vis dėlto šis tas ir įvyko, pavyzdžiui: vien per paskutiniąją balandžio ir pirmąją gegužės savaitę LASS bei aklųjų labui dirbančiose įstaigose lankėsi net keturi ekspertai iš Olandijos. Aišku, užsieniečiais jau nieko nenustebinsi - važinėja pirmyn atgal tarytum čigonai, mainikaujantys arkliais, ir ką tu jiems! Pati "eksperto" sąvoka irgi yra gerokai sąlygiška - pamokyti visi gudrūs! Antra vertus, žvilgsnis ar patarimas iš šalies - niekada nekenkia, tik nereikia juo besąlygiškai pasikliauti ir svetimos patirties papūgiškai kopijuoti.
     Tarp minėtųjų keturių Olandijos ekspertų buvo ir Soneherto aklųjų instituto baldų apmušimo specialybės mokytojas Marten Kruider. Viešnagės Lietuvoje metu jis lankėsi Klaipėdos ir Šiaulių įmonėse, konsultavo jų vadovus, darbuotojus, suinteresuotus minėtosios specialybės atsiradimu mūsų šalyje.
     LASS centro tarybos užsienio reikalų koordinatorė Audronė Jozėnaitė "Mūsų žodžiui" sakė: "Pono Marten teigimu, baldų apmušėjo specialybė pasiteisino visur, kur jos būdavo imamasi. Lietuvoje jį sužavėjo pačių žmonių entuziazmas ir pasiryžimas. Žmonės nori dirbti ir mato perspektyvą. Kaip tik šitų savybių jis pasigedo, sakysime, Latvijos aklųjų sąjungoje.
     Pats M. Kruider ir dar du Lietuvoje viešėję jo kolegos dirba Soneherto aklųjų institute. Su šiuo institutu mūsų sąjunga vykdo ilgalaikį bendradarbiavimo projektą. Vienas iš jo tikslų ir būtų baldų apmušėjo specialybės įdiegimas Lietuvoje. Liepos mėnesį olandai kviečia tris mūsų žmones į specialią trijų savaičių vasaros stovyklą, kurioje jie pramoktų šio amato ir grįžę namo toliau jį plėtotų."
     Šiuo metu baldų apmušimu jau susidomėjo Klaipėdos bei Šiaulių įmonės. Tiek klaipėdiečių vyriausiasis inžinierius V.Valančius, tiek šiauliečių direktorius E.Žakaris nusiteikę optimistiškai. Beveik vienu balsu jie tvirtino, kad specialybė perspektyvi, kad žmonės nori dirbti. Tiek klaipėdiečiai, tiek ir šiauliečiai kol kas dar tik praktikuojasi: atnaujina baldus savo įmonėse, tačiau netrukus ketinama išplaukti ir į platesnius vandenis. Klaipėdoje gegužės viduryje baldų apmušimo paslaptis stengėsi perprasti trys, o Šiauliuose - penki žmonės. Dar trys žmonės maždaug metai dirba Telšiuose.
     Baldų apmušimas - specialybė silpnaregiams. Ar gali čia sau vietą susirasti neregys? E. Žakaris
     šį klausimą pakomentavo taip: "Mūsų įmonėje iš penkių baldų apmušėjų vienas turi pirmąją invalidumo grupę, tačiau dar yra išsaugojęs šiokį tokį regėjimo likutį. Neregiui vienam pačiam verstis būtų sunku, tačiau visai įmanoma dirbti, sakysime, penkių žmonių brigadoje."
     Taigi - nauja specialybė! Prieš kokį dešimtmetį tokia nauja, viliojanti ir daug žadanti specialybė buvo masažas. Šiuo metu Lietuvoje jau būtų arti šimto regėjimo negalę turinčių masažuotojų, sėkmingai besidarbuojančių daugelyje didžiųjų miestų, rajonų centrų. Ką gali žinoti, gal po metų kitų tiek bus ir baldų apmušėjų, o pati specialybė taps dar viena, mus maitinančia karvute. Tad sustokime, apsižvalgykime ir nepraleiskime galimybės. Lietuvoje kai kas šiuo amatu jau verčiasi. Štai Klaipėdoje, anot V. Valančiaus, jau veikia šešios ar septynios baldų apmušimo firmos, Šiauliuose, E. Žakario žiniomis, - bene keturios. Vis dėlto, nepaisant jau dabar egzistuojančios konkurencijos, galima drąsiai teigti, kad ši paslaugų sferos niša dar neužimta. Belieka tik pridurti seniai visų žinomą tiesą: gyvenimas nemėgsta tuštumos, ne mes - bus kiti.
 
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]