VIRŠELIS


Vytautas GUDONIS

D.FETI. SŪNAUS PAKLYDĖLIO SUGRĮŽIMAS


Italų tapytojas Domeniko Feti (apie 1588-1623) mėgo biblijinę tematiką, kur vietos yra ir neregio paveikslui. Dailininkas tapybos mokėsi Romoje pas L.Čigolį ir yra laikomas baroko atstovu. Pradžioje patyrė Korovadžio mokyklos įtaką. Nuo 1613 metų dirbo F.Gonzago dvaro Mantujoje dailininku. 1622 metais persikėlęs į Veneciją perėmė turtingą venecijiečių dailininkų mokyklos koloritą. Sukūrė freskų Dukalės rūmams Mantujoje. Tačiau dailininko kūrybai būdingesnės nedidelis mitologinis ir biblijinis tematikos kompozicijos ("Dovydas su galijoto galva", "Tobijo išgydymas" - abi apie 1620 metus), o taip pat portretai.
     Dailininkas nedidelėje (60 x 45 cm) drobėje vaizduoja sūnaus paklydėlio sugrįžimą. Apdriskęs sūnus palaidūnas klūpo prieš seną ir jau apakusį tėvą. Tarnai spėjo atnešti naujus, gražius rūbus. Čia pat matyti nepatenkintas jo brolis, kuris sunkiai dirbdamas, nenusipelnė tokių brangių dovanų. Nustebę ir kiek sutrikę namiškiai seka šią sceną. Žiūrovas iš biblijinio siužeto žino, kad tėvas atleis ir priims sūnų palaidūną. Sunku pasakyti, kam žymusis italų dailininkas skyrė daugiau dėmesio: ar dešimties žmonių grupei pirmajame plane, ar tolimesniam planui, kur lyg bažnyčios, lyg rūmų skliautai didingai remia dangų. Pats baroko stiliaus pastatas turtingas skulptūrų, kolonų, matoma didžiulė arka. Tarp žmonių grupės ir ištaigingo pastato vyrauja harmonija - tokia puiki ir nepriekaištinga šio darbo kompozicija. Šią harmoniją praturtina besikaitaliojanti šiltų ir šaltų tonų gama, laisva didžiojo dailininko tapymo maniera.
     Šis meno šedevras saugomas Drezdeno paveikslų galerijoje. Didžiojo meistro darbų galima rasti Florencijos, Mantujos, Paryžiaus, Sankt Peterburgo ir kituose pasaulio muziejuose.
 
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]