DĖMESIO!


 

LAUKIAME PRISIMINIMŲ


2000 metų rugsėjo 16 dieną sukaks 100 metų, kai gimė Pranas DAUNYS - Lietuvos kariuomenės savanoris, rašytojas, visuomenės veikėjas. 1923 metų pradžioje dėl krašto nepriklausomybės praradęs regėjimą, jis ne tik nepalūžo pats, bet ir labai daug nuveikė kitų aklųjų labui.
     P.Daunys Lietuvos neregiams yra tarsi Martynas Mažvydas. Jis lietuvių kalbai pritaikė Brailio raštą, labai aktyviai talkino steigiant pirmąją Lietuvoje aklųjų ugdymo įstaigą - Kauno aklųjų institutą.
     Prano Daunio plunksnai priklauso trys knygos: "Vargo keliais" (1933), "Ties likimo sostu" (1937), "Benius vanagas" (1940). Lietuvos aklųjų biblioteka, pasitikdama Prano Daunio šimtmečio jubiliejų, nori išleisti amžininkų prisiminimų knygą apie šį garbingą žmogų.
     Medžiagą knygai jau seniai pradėjo rinkti socialinių mokslų daktaras Valentinas Vytautas Toločka. Iki šiol jis surinko gana daug Praną Daunį pažinojusių amžininkų prisiminimų. Tarp jų yra Lietuvoje gerai žinomų ir nusipeniusių žmonių prisiminimai: profesorės Jadvygos Čiurlionytės, poeto Antano Miškinio, medicinos mokslų daktaro Vacio Sadausko, žurnalistės Aušros Sluckaitės-Jurašienės ir kitų.
     Neseniai, balandžio pradžioje, Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojai susitiko su garbingo amžiaus sulaukusia Elena Lazėniene-Maciulevičiūte, kuri 1932-1933 metais pati pasisiūlė jam padėti. Laisvu nuo paskaitų laiku juodu drauge su P.Dauniu dirbo prie jo knygos "Vargo keliais". P. Daunys jai diktavo iš Brailio rašto, o ji perrašinėjo, kai kurias vietas drauge aptardami ir redaguodami. Būtų buvę labai apmaudu, jei tokie prisiminimai būtų likę neužrašyti.
     Lietuvos aklųjų biblioteka kreipiasi į visus skaitytojus, kad šie paragintų gimines ir pažįstamus, pažinojusius Praną Daunį ir turinčius ką papasakoti apie jo asmenybę, rašyti prisiminimus. Taip pat asmeniniuose šeimos albumuose gal yra likusių nuotraukų su Pranu Dauniu. Už jas būtume dėkingi, jeigu leistumėte perfotografuoti. Visus prisiminimus prašome siųsti iki šių metų liepos pirmos dienos į Lietuvos aklųjų biblioteką Vilniuje, Skrobų g. 10, vyr.redaktoiui Valentinui Vytautui Toločkai. Norėdami pasiteirauti skambinkite telefonu (8-22) 25 06 14. Prisiminimus galite siųsti reginčiųjų, Brailio raštu arba įrašytus į juostą.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]