RENGINIAI


Nijolė MAJERIENĖ

NORIU MATYTI PAVASARĮ...


Taip pavadintas labdaros koncertas saulėtą Verbų sekmadienio popietę pakvietė į Kauno filharmonijos salę visus, panorusius paremti Silpnaregių internatinės mokyklos auklėtinius. Algirdas Jonas Repšys susirinkusiems paskelbė kiekvieno jau per aštuonis dešimtmečius gyvuojančios "LIONS" klubų asociacijos (organizacija įkurta 1917 m. JAV) nario šūkį "Mes tarnaujame" ir pažymėjo, kad viena iš pagrindinių "liūtų" veiklos sričių - pagalba neįgaliesiems, rūpinimasis mūsų visuomenės gerove.
     "Taigi, tarnaukime! Muzika, daina, eilėraščio posmu ir širdžių šiluma," - pakvietė koncerto vedėja aktorė Rūta Staliliūnaitė. Pirmosios į sceną pakilo Kauno silpnaregių internatinės mokyklos šeštokė, "Dainų dainelės" konkursų laureatė Rasa Misiukaitė ir jos mokytoja solistė Onutė Matusevičiūtė, šįkart akompanavusi jaunajai dainininkei. Lietuvių liaudies daina "Lėk, sakalėli..." pradėjusi savo pasirodymą, Raselė dar padainavo A.Noviko "Kelias į mokyklą" ir kelis užsienio kompozitorių kūrinius. Ypač žiūrovams patiko daina apie edelveisą iš R.Rodžerso miuziklo "Muzikos garsai".
     Įdomią ir sudėtingą programą atliko tarptautinių konkursų laureatas Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras, vadovaujamas Rolando Daugėlos, solistai Rima Daugėlienė ir Algis Strašinskas bei Jaunimo styginių kvartetas. Itin gausių aplodismentų susilaukė M.Urbaičio "Lacrimosa", A.L.Webberio "Memory" ir populiarioji F.Sartory daina "Time to say goodbye" ("Metas tarti sudie").
     Antrąją koncerto dalį lietuvių poetų Vytauto Mačernio, Roberto Keturakio, Gražinos Cieškaitės ir kitų eilėmis pradėjo Rūta Staliliūnaitė. Aktorė tarsi pravėrė duris į puošnų ir didingą baroko muzikos pasaulį - netrukus salę užliejo italų kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio koncertų ciklo "Metų laikai" melodijos. Klausytojus sužavėjo Kauno kamerinio orkestro grojimo ansambliškumas ir jo vadovo - dirigento, smuikininko Pavelo Bermano išraiškos priemonių įvairovė ir subtilumas.
     Po koncerto Kauno M.K.Čiurlionio "LIONS" klubo prezidentas A.Repšys pranešė, kad ši akcija Kauno silpnaregių internatinei mokyklai atnešė apie šešis tūkstančius litų. Šios mokyklos direktorė Janina Stuopelienė nuoširdžiai padėkojo labdaros koncerto organizatoriams: Kauno "liūtams", jų vadovui Algirdui Repšiui, Kauno LIONS krikštatėvių atstovei iš Prancūzijos P.Annic Joly, be atlyginimo sutikusiems koncertuoti miesto menininkams, visiems, atėjusiems į šį puikų renginį ir aukojusiems regėjimo negalės vaikams. Ji išreiškė viltį, kad užsimezgusi LIONS klubų ir Kauno silpnaregių mokyklos bičiulystė nenutrūks, o talentingiausi šios mokyklos mokiniai galbūt dar ne kartą pakils į šią sceną ir kartu su profesionaliais atlikėjais džiugins klausytojus savo muzikavimu.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]