ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA


Prof. Vytautas GUDONIS

PLASTINIS VAIZDAVIMAS - SUTRIKUSIOS REGOS VAIKŲ UGDYMUI


Šiandien jau ne vienas mokinys oriai sėdi prie žiedimo stakliųNe kažin ką nustebinsiu pasakęs, kad meno istorijoje būta ne vieno neregio skulptoriaus. Ne vienam šiandien žinomi Džovanio Ganelio, Ernesto Mazuelio, Luiso Vidalio, Džeikobo Bartolomėjaus Kleinhanso, Darijaus Malkovskio, Vito Stvošo, Linos Po (Gorenštein), Michailo Makarovo, Julijono Daunio vardai. Nors šie menininkai ir nesukūrė šedevrų, tačiau įrodė, kad plastinio vaizdavimo menas prieinamas sutrikusios regos žmonėms.
     Šiandien, kaip pažymi daugelis specialistų, humanizuojant visuomenę itin svarbią vietą užima estetinis ugdymas. Mūsų visuomenėje pastaruoju metu jaučiamas bendras kultūros nuosmukis. Mokyklose sunkiai įgyvendinama meninių disciplinų integracija. Specialistai pripažįsta, kad meninis lavinimas ne tik išugdo grožio suvokimą, subtilų skonį, meninius gebėjimus, bet drauge išplėtoja ir emocinį bei intelektualinį patyrimą, intuiciją ir vaizduotę, o tai žmogaus kūrybiškumo pagrindas. Todėl šiandien susiduriame su paradoksu: mokyklos reforma deklaruoja ugdymo laisvę, o iš tikrųjų vaikų kūrybiškumas, meninė saviraiška skatinama vangiai. Tai aiškintina dvejopai: kūrybiškai dirbančių pedagogų entuziastų stoka bei nepakankama, skurdžia mokyklų materialine baze. Kauno Dailės gimnazijos direktorės, skulptorės Dalios Palukaitienės nuomone, priežastis, trukdanti regėjimo negalę turinčiam vaikui pasirinkti kelią, susijusį su plastiniu vaizdavimu, - tai neturėjimas galimybių mokykliniame amžiuje susipažinti su pagrindiniais plastinės raiškos būdais. Nors Kaune šiuo metu įkurta ne viena studija ir mokykla, skatinanti ir puoselėjanti vaiko estetinį ugdymąsi, tačiau aklam ar silpnai matančiam vaikui į jas kelias užvertas. Plėtoti regėjimo negalę turinčio vaiko meninę saviraišką geriausiai gali tik išmanantys dailę ir tiflologiją žmonės.
     Seniai sklandė idėja sukurti plastinio vaizdavimo studiją sutrikusios regos vaikams. Man teko matyti, kaip tokiose studijose sėkmingai dirba Anglijos, Prancūzijos aklieji ir silpnaregiai. Iniciatyvos tokiai idėjai įgyvendinti dar 1996 metais ėmėsi Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija "Akių šviesa" kartu su šio miesto silpnaregių internatinės mokyklos mokytoja Asta Lapėniene, turinčia dailės ir tiflologinį išsilavinimą. Rodos, nedaug tereikia tokiai studijai: kelių žiedimo staklių, degimo krosnelių, molio, įrankių. Tačiau šiandieninėmis kainomis - tai jau ne viena dešimtis tūkstančių litų. Tai nesulaikė entuziasčių. Jos rado rėmėju, nupirko įrangą ir 1997 metų gegužės mėnesį tokia studija buvo atidaryta Kauno silpnaregių internatinės mokyklos teritorijoje - istoriniame žaliajame namelyje. Mačiau, kaip mūsų vaikai noriai draugauja su moliu, stebėjau kūrybingos, mylinčios vaikus ir meną Astos Lapėnienės vedamus užsiėmimus. Labiausiai džiugino, kad šiandien jau ne vienas mokinys oriai sėdi prie žiedimo staklių. Mokytoja pasakojo, kad prie žiedimo staklių sėda geriausieji, praėję visus parengiamuosius etapus. Žiesti profesionaliomis, elektros varikliu sukamomis staklėmis - tai lyg premija. Užsiėmimai studijoje savanoriški. Vaikai tik paskatinami. Viena iš tokių skatinimo formų - vasaros kūrybinės išvykos.
     Ką duoda ši studija? Pirmiausia padeda vaikui geriau susidaryti aplinkinio pasaulio vaizdinius, remiantis visais išlikusiais pojūčiais, emocijomis, vaizduote, mąstymu; pažinti plastinės kalbos išraiškos elementus ir mokėti jais naudotis; atskleisti meninės raiškos formų įvairovę, kaitą, tęstinumą; ugdyti meninį skonį, formuoti konkrečios specialybės darbinius įgūdžius; įvairinti dailės pamokas darbu plastinio vaizdavimo studijoje; racionaliai spręsti sutrikusios regos vaikų ir paauglių užimtumo klausimą.
     Galbūt nė vienas šią studiją lankančių vaikų netaps skulptoriumi, keramiku ar puodžiumi. Tačiau, anot Sauliaus Plepio, ir nebūtina visiems akliesiems tapti skulptoriais ar kitų sričių menininkais. Svarbiausia, kad išmokytume suvokti grožį skaitant knygą, klausantis muzikos, liečiant skulptūrą ar reljefinį piešinį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]