VIRŠELIS


Vytautas GUDONIS

K.TRUTOVSKIS. AKLASIS MOKO BERNIUKĄ GROTI SMUIKU


Ne vieną darbą aklųjų tematikai buvo paskyręs devynioliktojo šimtmečio rusų ir ukrainiečių tapytojas, grafikas Konstantinas Trutovskis (1826-1893). Tarp žymiausių jo drobių "Audinių balintojai" (1974), "Pakartotinas mokesčių rinkimas kaime" (1886) yra keletas grafikos ir tapybos darbų neregio muzikanto tema. 1874 metais dailininkas realistine maniera sukuria grafikos lakštus "Zaporožietis ir tiek" ir "Bandūrininko daina". Tačiau patraukliausias iš K.Trutovskio darbų "Aklasis moko berniuką groti smuiku". Jau pats drobės pavadinimas nurodo paveikslo siužetą. Šviesioje varganoje ir mažoje kaimo pirkelėje ant medinio suolo užmetęs koją ant kojos sėdi garbaus amžiaus neregys. Kairę ranką jis padėjęs ant šalia stovinčio devynerių dešimties metų berniuko peties, dešiniąja - vedžioja jaunojo muzikanto ranką, laikančią smičių. Žilstelėjęs neregys, kiek į šoną pasukęs neskustą su vešliais pražilusiais ūsais veidą, įdėmiai klausosi smuiko garsų. Neregys basas, plačiomis ukrainietiškomis kelnėmis, skylėmis ir lopais pamargintu rudu surdutu. Berniukas šviesiomis baltai-melsvai dryžuotomis, į aulinukus sukištomis kelnėmis ir rudu, senai išaugtu švarkeliu. Būsimasis muzikantas įdėmiai stebi nedidelio smuikelio stygas, vieną batuotą koją lyg ant paaukštinimo pasidėjęs ant asloje gulinčios pliauskos. Smuiko garsai sklinda varganoje, tačiau labai jaukioje žemalubėje pirkelėje. Pro nubyrėjusį didžiulės krosnies tinką matosi rausvos plytos. Ant pečiaus pintinė ir keletas butelių. Pasienyje, ant medinio suolo, balta marška uždengtas pieno ąsotis, šalia - geležinis puodas viralui. Virš suolo, ant vinies, kabo sunkiai atpažįstamas styginis instrumentas. Šalia neregio - molinis ąsotis su vandeniu. Štai ir visas turtas. Keli daiktai kalba apie tai, kad neregys čia ne svečias, o šeimininkas. Tai į medinį stulpą atremta ilga lazda ant kurios "pakabinta" senio kailinė kepurė. Ant to paties stulpo vinies - durų raktas ir šviesios drobės, per pečius permetamas kelioninis maišelis. Šie savo vietose esantys daiktai byloja: neregys savo namuose. Galbūt tai senelis su anūku, kur pirmasis antrajam bando perduoti savo muzikinę patirtį. Kas žino: gal berniukui lemta pasiekti daugiau negu jo seneliui? Drobė švelnių rusvų tonų, dvelkianti nuoširdumu.
     Paveikslas saugomas Sankt-Peterburgo Rusų muziejuje.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]