GYVENIMO AKTUALIJOS


Zigmas MALIUKEVIČIUS

PIRMASIS TOKS KLUBAS


Santariškėse, kur gydomojo komplekso devintajame aukšte įsikūrusi akių ligų klinika, nė valandą nenutrūksta darbas. Vos vienam padaroma operacija, tuoj operacijai guldomas kitas. Tik čia būdamas gerai suvoki, kiek daug mūsų miesto, respublikos gyventojų kenčia nuo glaukomos! Beje, specialioje literatūroje nurodoma, kad šio susirgimo neišvengia apie 3,5 procento 65 ir vyresnių gyventojų. Neretai ant operacinio stalo gulasi jauni žmonės, vos pradėję savarankiškai reikštis visuomenėje.
     Bemąstant apie nelaimės prislėgtus žmones, begalvojant apie paramą jiems, kilo mintis įkurti glaukoma sergančiųjų visuomeninę organizaciją, kuri jungtų vieno likimo žmones. Taip kelių entuziastų galvose atsirado, pritarus ir aktyviai padedant Santariškių akių klinikos akių ligų skyriaus vedėjai Rasai Bagdonienei, Vilniaus miesto glaukoma sergančių žmonių klubo projektas. Buvo parengti klubo įstatai, kuriems miesto savivaldybė tuoj pat pritarė ir klubą įregistravo. Klubas bus savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, į kurią atviri keliai visiems glaukoma sergantiems žmonėms ir kitiems asmenims, besidomintiems šiuo susirgimu, norintiems paremti Nacionalinę akių sveikatos programą.
     Klubo tikslai ir uždaviniai - ne tik burti glaukoma sergančius žmones, jų šeimos narius, medikus, kitus žmones, bet ir siekti medicinos priežiūros, reabilitavimo, švietimo veiksmingumo, aktyviai prisidėti prie glaukomos tyrimo centrų stiprinimo bei naujų steigimo. Klubas palaiko ryšius su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, taip pat su užsienio šalių miestais ir draugijomis bei įstaigomis, kurios dirba glaukomos diagnostikos, gydymo bei socialinės globos ir rūpybos srityse. Jis dalyvauja sprendžiant glaukoma sergančiųjų aprūpinimą vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis, skirsto savo klubo nariams iš labdaros ir paramos organizacijų bei fondų gautus medikamentus.
     Kaip pabrėžiama įstatuose, klubo nariai patys pirmieji turi teisę gauti iš savo organizacijos metodinę, moralinę ir materialinę paramą, jau nekalbant apie jų teisę ir priedermes dalyvauti klubo veikloje. Tarp kita ko, lėšų ir pajamų manoma gauti ir iš fizinių bei juridinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondo aukų, taip pat nevalstybinių ar valstybinių, tarptautinių visuomenės organizacijų paaukotų lėšų ir turto.
     Taigi klubas įteisintas, išsakyti jo tikslai ir uždaviniai, apibrėžtos klubo narių teisės ir pareigos, aptarti valdymo organai, numatyti lėšų ir pajamų šaltiniai. Klubo valdyba kreipiasi į mielus vilniečius, ragindama visus, kam rūpi sergančiųjų glaukoma akių šviesa, kas neabejingas savo artimo sveikatai, stoti į pirmąjį respublikoje tokį klubą ir suvienytomis jėgomis priešintis šiai negandai.
     Kviečiame į klubo narių susirinkimą, įvyksiantį miesto 6-oje poliklinikoje (Antakalnio 59, IIa, 201 kabinetas) š.m. balandžio 15 d. (trečiadienį) 15 val. Teirautis galima telefonais 77 75 22 ir 71 11 61.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]