VIRŠELIS


Vytautas GUDONIS

J.JORDANS. ODISĖJAS POLIFEMO OLOJE


Su aklumo ir apakimo tema susijęs ir žymus XVII amžiaus flamandų dailininkas Jakob Jordans (1593-1678). Šis meistras mėgo tapyti žanrines ir mitologines kompozicijas, kuriose gyvai vaizdavo valstiečius ir biurgerius. Energinga tapymo maniera, šiltas skambantis koloritas - visa tai būdinga jo geriausioms drobėms "Satyras svečiuose pas valstiečius", "Pupų karalius" (1638 m.).
     Dailininkas nebuvo abejingas graikų mitologijai, todėl dažnai šių mitų herojai atgimdavo iš naujo didžiojo maestro teptuko dėka. Taip Itakės karalius, vienas drąsiausių ir gudriausių Trojos karo didvyrių Odisėjas buvo pavaizduotas vienaakio kiklopo milžino Polifemo oloje. Mitas pasakoja, jog pavojingos viešnagės kiklopų saloje metu Odisėjas užklydo į jūrų dievo Poseidono sūnaus Polifemo olą, buvusią kiek atokiau nuo kitų kiklopų urvų. Vienakis milžinas suėdė šešis Odisėjo bendražygius. Tik gudrumas ir išradingumas padėjo Odisėjui ir likusiems keliautojams išsivaduoti iš kiklopo, negailestingai rijusio graikus, nelaisvės. Odisėjas nugirdė milžiną vynu, kurio šis dar nebuvo ragavęs, ir, jam užmigus, išdūrė jo vienintelę akį. Įsiutęs Polifemas užvertė olos įėjimą akmeniu, kurio žmonės negalėjo pajudinti iš vietos. Išeiti iš olos Odisėjui ir jo palydovams pavyko tik slepiantis po pilvais avių, kurias apakintas Polifemas išleido į ganyklą.
     J.Jordans iš savo mokytojo Puseno perėmė puikaus piešėjo įgūdžius ir meilę žmonėms bei daiktams, kuriuos - regis, iki suskambėjimo - puikiai pavaizduodavo savo paveikslų kompozicijose. Jis mėgo tapyti stiprų ir sveiką žmogaus kūną. Net vaizduodamas vienaakį pabaisą dailininkas pirmiausia perteikia jo jėgą. Dailininkas mėgo vaizduoti kaimo gyvenimą, todėl ir šioje drobėje su dideliu meistriškumu tapo ir gauruotas medžių viršūnes, ir molinių indų blizgesį. Jis lyg su pasigėrėjimu tapo nupenėtą avių bandą. Todėl dramatiškas Odisėjo ir jo draugų išsigelbėjimas po avių pilvais lieka antrame plane, užleisdamas vietą gamtos triumfui.
     Mene Polifemo apakinimas jau pradėtas vaizduoti ant VII a. pr.m.e. vazų (Romos Kapitolijaus muziejus). Vėliau šį siužetą mėgo tapytojai Rubensas, Bocklinas, Džeferis ir kt. Yra likę ir skulptūrų, kuriose vaizduojamas Polifemas. Prie Tiberijaus vilos 1957 metais buvo rasta Polifemo skulptūra.
     Mūsų aprašytas J.Jordanso paveikslas "Odisėjas Polifemo oloje" yra nutapytas aliejumi ant drobės ir saugomas A.Puškino vaizduojamojo meno muziejuje Maskvoje.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]