KRONIKA


 

 


     • Gruodžio 18-19 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos šimtalangių greitųjų šaškių taurės varžybos. Jose dalyvavo LASF sporto klubo "Pamarys" atstovas R. Kryževičius. Surinkęs 7 taškus jis tarp dvidešimties dalyvių buvo septynioliktas.
     • Gruodžio 22 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko advento vakaras "Žiba žiburėlis". Jame koncertavo kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis, poezijos posmų paskaitė I. Bublienė.
     • Gruodžio 22 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale įvyko vakaras "Belaukiant Kūčių". Jame dalyvavo doc. J. Saulėnienė. Susirinkusiems ji padainavo žemaitiškų dainų, giesmių.
     • Gruodžio 23 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose mikrorajono ir miesto vaikams spektaklį "Betliejaus žvaigždė" parodė jaunieji lopšelio-darželio "Coliukė" aktoriai.
     • Rudaminos (Vilniaus raj.) Palaimintosios Dievo motinos bažnyčios seserys pranciškonės sunkiausiai besiverčiantiems LASS Vilniaus miesto-rajono organizacijos nariams padovanojo kalėdaičių.
     • Gruodžio 23 dieną Nacionaliniame radijuje aklųjų choro "Vilnius" vyrų grupė talkino dainininkui Danieliui Sadauskui įrašant V. Kudirkos dainą "Greičiaus žirgeliai".
     • Gruodžio 24 dieną aklųjų choras "Vilnius" Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams surengė kalėdinės muzikos koncertą.
     • Prieš Kalėdas LASS Švenčionių rajono organizacijos narės, Valstybinio socialinio draudimo fondo Švenčionių rajono vedėjos J. Kuldos iniciatyva pirmą kartą rajone surengta labdaros akcija "Pasidalinkim Kūčių vakariene". Švenčionių parapijos klebono V. Rudoko paraginti žmonės parėmė šią akciją: vieni - pinigais, kiti - maisto produktais. Akciją parėmė įvairios firmos bei įstaigos. Tarp rėmėjų buvo ir Švenčionių rajono savivaldybė, socialinės globos ir rūpybos skyrius. Surinktos labdaros skirstymui buvo suburtas organizacinis akcijos komitetas, kurį sudarė visų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šios akcijos rengėjai nepamiršo paremti ir vienišų LASS Švenčionių rajono organizacijos narių. Organizatoriai tikisi, jog tokios labdaros akcijos Švenčionių rajone taps tradicinėmis.
     • Gruodžio 27 dieną Vilniaus Vilkpėdės mikrorajone gyvenantiems vienišiems, našlaičiams, akliesiems ir silpnaregiams LASS Vilniaus kultūros namai surengė kalėdinę vakaronę. Susirinkusius pasveikino mons. K. Vasiliauskas. Susirinkusiems koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.
     • Gruodžio 28 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas" koncertavo Šiauliuose, Jonio pastogėje.
     • Gruodžio 28 dieną LASS Telšių rajono taryba surengė naujametinę vakaronę akliesiems ir silpnaregiams vaikams bei jų tėveliams. Susirinkusiems koncertavo LASS Telšių rajono aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai. Vakaronėje dalyvavo ir kitokias negales turinčių vaikų.
     • Gruodžio 29 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose įvyko vakaronė "Senuosius palydint". Vakaronės dalyviams koncertavo T. Augulis, N. Pečiūra, S. Babravičius, A. Motuza, ansamblis "Contabile", folklorinio ansamblio "Ratilio" muzikantai ir LASS Vilniaus kultūros namų muzikos orkestras.
     • Gruodžio 29 dieną Klaipėdos dramos teatre LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas" koncertavo Gargždų akcinės bendrovės "Hidrostatyba" kolektyvo dirbantiesiems.
     • Gruodžio 29 dieną Vilniaus rotušėje aklųjų choras "Vilnius" ir solistai V. Bagdonas, A. Makarevičiūtė, L. Konašionok ir K. Beliavskaja surengė naujametinį koncertą. Skambėjo kalėdinė muzika. Koncertą vedė aktorius S. Račkys.
     • Gruodžio 29 dieną LASS Kauno kultūros namuose surengta kalėdinė vakaronė vienišiems akliesiems ir silpnaregiams. Kauniečiams koncertą padovanojo A. ir N. Malinauskų vadovaujamas ansamblis "Neomagija". LASS Kauno kultūros namų dramos kolektyvas parodė V. Zaikausko apsakymo "Kiekvienam šlapdribos naktį" inscenizaciją.
     • Gruodžio 29 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko naujametinė šventė. Joje dalyvavo dainininkai R. Cininas, R. Stankūnas ir V. Onaitis. Diskoteką surengė R. Volodka.
     • Gruodžio 30 dieną Klaipėdos muzikiniame teatre LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas" koncertavo naftos terminalo darbuotojams.
     • Gruodžio 30 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko tradicinė naujametinė meno mėgėjų šventė. Kauniečiams koncertavo G. Kirkila, estrados mėgėjams labiau žinomas kaip Klarkas.
     • Gruodžio 30 dieną LASS Šalčininkų rajono aklieji ir silpnaregiai, kitų negalės ištiktų žmonių organizacijų atstovai susirinko palydėti 1998-uosius. Šventėje dalyvavo kunigas J. Narkūnas, Turgelių parapijos kunigas J. Aškielovičius, Šalčininkų rajono Socialinės globos ir rūpybos skyriaus vedėja R. Sokolovič, Šalčininkų meras J.Senkievič. Susirinkusiems koncertavo A.Sniedeckio mokyklos moksleiviai. Kalėdų senis gausiai dalino dovanas. Rėmėjai - UAB "Rezeda", "Čiauškeliai" ir Žemės ūkio banko Šalčininkų skyrius. Vaisiai, šampanas, karšti patiekalai ir t.t. Susitikime dalyvavo ir 7 negalės ištikti žmonės su vežimėliais. Kai kuriems tai buvo pirmasis bandymas sugrįžti atgal į visuomenę.
     • Gruodžio 30 dieną LASS Skuodo rajono taryba surengė naujametinę vakaronę. Joje pagerbti ir organizacijos jubiliatai. Susirinkusiems koncertavo LASS Skuodo rajono meno mėgėjų kapela ir vokalinis ansamblis. Naujametinėms dovanėlėms rajono savivaldybė skyrė lėšų. 21 I grupės regėjimo invalidui ir 3 vaikams iš rajono savivaldybės skirtų lėšų buvo nupirkta naujametinių dovanėlių.
     • Sausio 2 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko Naujųjų metų šventė "Sveiki, Naujieji". Joje dalyvavo pramoginių šokių kolektyvo "Žuvėdra" šokėjai, retro muzikos ansamblis "Prisiminimas", liaudiškos muzikos kapela.
     • Sausio 5 dieną Kėdainių laisvalaikio centre rajono negalės ištiktiesiems socialinių reikalų skyriaus darbuotojai surengė šventinę naujametinę vakaronę. Susirinkusiems koncertavo Krakių kaimiška kapela, Invalidų veiklos ir reabilitacijos centro "Likimas" meno mėgėjai, LASS Kėdainių rajono aklieji ir silpnaregiai.
     • Sausio 6 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai" dalyvavo Šiauliuose vykusioje kapelų šventėje.
     • Sausio 6 dieną Panevėžio kultūros rūmuose vyko Trijų Karalių šventė. Joje dalyvavo LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" meno mėgėjų kolektyvai.
     • Sausio 6 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje paminėtas buvusio ilgamečio Lietuvos aklųjų draugijos centro valdybos pirmininko Mykolo Poznansko 75-metis. Garbingo jubiliejaus proga M.Poznanską pasveikino draugai, buvę bendradarbiai, LASS įstaigų atstovai.
     • Sausio 7 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje su jaunaisiais skaitytojais susitiko žurnalo "Mūsų žodis" vyr.redaktorius V. Gendvilas. Jis vaikams papasakojo apie žurnalo leidybą, žurnalisto profesiją. Vėliau vaikai apsilankė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos individualioje įmonėje "Mūsų žodis". Čai jie susipažino su redakcijos ir Brailio rašto spaustuvės darbu.
     • * Sausio 8 diną Klaipėdoje įvyko apskrities negalės ištiktų žmonių naujametinė šventė. Jos dalyviams koncertavo LASS Skuodo rajono aklųjų ir silpnaregių meno mėgėjų kolektyvai.
     • Sausio 10 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose vaikams surengta šventė "Atsisveikinimas su žaliąja eglute". Vaikų ir jaunimo centro teatro studijos artistai šventės dalyviams parodė spektaklį - V. Palčinskaitės "Kauko sapną".
     • Sausio 12 dieną Panevėžyje, Švč. Trejybės bažnyčioje, surengtas atminimo vakaras Laisvės gynėjų dienai. Jame dalyvavo ir LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" folklorinis ansamblis "Pajauta".
     • Sausio 13 dieną LASS Kauno kultūros namuose paminėta Laisvės gynėjų diena. Vakare-koncerte "Atmintis" dalyvavo Kauno dramos teatro artistas E. Stancikas, altininkas T. Savickas ir skaitovė V. Bakutienė.
     • Sausio 13 dieną LASS Kauno kultūros namų kanklių ansamblis surengė koncertą Kauno miesto 30-ojoje bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje.
     • Sausio 14 dieną Vilniuje, Valstybiniame operos ir baleto teatre, aklųjų choras "Vilnius" K. Petrausko ir F. Šaliapino paramos ir bendradarbiavimo fondo renginyje atliko programą "Vainikas Puškinui". Programoje skambėjo rusų kompozitorių kūriniai (A. Puškino eilės).
     • Sausio 15 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, paminėtas žurnalisto, LAB Lietuvos aklųjų sąjūdžio istorijos muziejaus vedėjo Sauliaus Plepio 60-metis. Jubiliatą sveikino Seimo narė E.Kunevičienė, tautodailininkas I.Užkurnys, evangelikų choras "Giesmė", LASS įstaigų ir organizacijų atstovai, bendradarbiai, draugai ir artimieji. LASS centro taryba S.Plepiui įteikė padėką už ilgametį leidybinį darbą ir aktyvią žurnalistinę veiklą.
     • Sausio 15 dieną Telšių kultūros namuose pagyvenusiems žmonėms surengta vakaronė. Joje koncertavo LASS Telšių rajono aklųjų ir silpnaregių meno mėgėjų kolektyvai.
     • Sausio 16-17 dieną Kaune, Radvilėnų vidurinėje mokykloje įvyko Lietuvos golbolo čempionato III etapo varžybos. Etapo nugalėtojais tapo sporto klubo "Šaltinis" "Vilkų" komanda. Antri - "Šaltinio" "Ėriukai", treti - sporto klubo "Šarūnas" komanda. Rezultatyviausias šio etapo žaidėjas - M. Zibolis, įmušęs 29 įvarčius. Golbolo baudinių mėtymo varžybose nugalėjo S. Leonavičius iš "Šaltinio" "Vilkų".
     Po trijų etapų pirmauja dar nepatyrę pralaimėjimo "Šaltinio" "Vilkai", antri - "Šaltinio" "Ėriukai", treti - "Šarūno" komanda. Rezultatyviausias trijų etapų žaidėjas - G. Pavliukianecas, įmušęs 73 įvarčius.
     • Sausio 20 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, skaitytojams pristatyta pirmoji Valdo Sušinsko poezijos knyga "Vidurvasario negarsi šviesa". Ji išleista padidintu šriftu. Be V. Sušinsko talento gerbėjų, pristatyme dalyvavo ir knygą iliustravusi dailininkė J. Budrytė.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]