APIE MUS...


 

 


Lenkijos aklųjų sąjungos leidžiamo mėnesinio žurnalo "Pochodnia" 1999 m. Nr.1 straipsnyje "Dideli laimėjimai, liūdnos išvados" Ludwik Rosiennik rašo apie Bratislavoje vykusią tarptautinę EENAT konferenciją "Naujausios informacinės technologijos - tramplynas regėjimo invalidų lavinimui ir įdarbinimui". Šio straipsnio autorius rašo:
     "Jei kalbėtume apie išvadas, padarytas po konferencijos, jei bandytume įsivaizduoti Lenkijos akluosius bendros pažangos fone, tai optimizmo mažai: išvados slegiančios. Lenkijos aklųjų sąjunga ritosi žemyn. Lenkijos valdžia, pasinaudodama aklųjų sąjungos bėdomis, nevykdė jai įstatymiškai privalomo aklųjų visuomeninio, kultūrinio ir profesinio integravimo. Kelių paskutiniųjų metų pažangos rezultatai apverktini. Dar prieš kelerius metus buvome tarp pažangiausių Europos mūsų regiono organizacijų. Dabar velkamės su paskutiniaisiais. Mus aplenkė ne tik Čekija, Slovakija ar Vengrija, bet ir Lietuva bei Estija."
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]