MUMS PARAŠĖ


Valentinas ČYŽAS

TELEFONAS - DIDELĖ PAGALBA


Šiandien, kai rajonuose gyvenantys neregiai neteko namudinio darbo, ne vieno pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra kukloka invalidumo pensija. Taigi ne vienam sunkus galvosūkis, kaip prasimanyti pajamų maistui, kurui, apdarui, apavui ir dar kitokiems dalykams. Štai tada ir prisimenama visų mūsų "motinėlė" Aklųjų ir silpnaregių sąjunga, jos rajoninė organizacija. Kas daugiau, jeigu ne jos pirmininkas tave išklausys, padės vienaip ar kitaip išspręsti problemą. Kad susitvarkytum su savo bėdomis, dažnai nereikia net iš namų dangintis - pakanka surinkti reikiamą telefono numerį.
     Tokia, ko gera, daugelio mūsų neregių kasdienybė. Telefonas jau senokai tapo neatskiriama mūsų buities dalimi, tačiau ryšininkų galimybės ne per didžiausios.
     "Ir mums, deja, trūksta lėšų naujai technikai įsigyti, abonentų tinklui plėsti," - LASS Jurbarko rajono pirmininkui Vytautui Andrijūnui standartine fraze ne vienerius metus atsakydavo Telekomo vadybininkas rinkodarai. Vis dėlto praėjusiais metais tam tikslui lėšos buvo gautos, darbuotasi net šventadieniais. Pasinaudoję atsiradusia galimybe ir Vyriausybės suteiktomis lengvatomis, dar devyni Jurbarko rajono neregiai su šv.Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais pirmininką pasveikino tik ką įvestais telefonais.
     Šeštuosius vadovavimo LASS Jurbarko rajono organizacijai metus V.Andrijūnas pradeda ir toliau rūpindamasis 75 regėjimo negalę turinčiais žmonėmis. Ypač jį džiugina tai, kad su 56 iš jų nuo šiol ryšys bus ir telefoninis. "Štai Irenos Radžiūnienės pasiūlyta drabužių labdara savo ar šeimos narių aprangos resursus papildė kelios dešimtys rajono neregių, o šiuo metu dar dalijame per Globos ir rūpybos skyrių iš Vokietijos gautą labdarą - telefonu netrunki sukviesti žmones, jiems pranešti svarbesnes naujienas," - mintimis dalijasi rajono organizacijos pirmininkas V. Andrijūnas.
    
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]