KRONIKA


 

 


     • Lapkričio 20-22 dieną Zielona Gora (Lenkijoje) įvyko tarptautinis golbolo turnyras. Jame dalyvavo Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos, Vengrijos ir Vokietijos atstovai. Lietuvai atstovavusi "Šarūno" sporto klubo komanda, pastiprinta keliais "Šaltinio" sporto klubo žaidėjais, tarp turnyre dalyvavusių 8 komandų buvo geriausia. Antri liko baltarusiai, treti - vengrai.
     • Lapkričio 22 dieną LASS Vilniaus kultūros namų instrumentinis ansamblis, vadovaujamas R.Jonavičiaus, koncertavo Rokiškėnų klubo vakaronės dalyviams.
     • Lapkričio 23 dieną Skuodo kultūros namuose įvyko Lietuvos kariuomenės įkūrimo 80-mečio minėjimas. Jame koncertavo LASS Skuodo aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai: kaimiškos muzikos kapela ir mišrus vokalinis ansamblis, vadovaujami S.Mineikio.
     • Lapkričio 23 dieną Vilniuje, Lietuvos rašytojų sąjungos klube, vyko pasakų vakaras, skirtas J.Basanavičiaus 147 gimtadieniui. Šiame vakare dalyvavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinio ansamblio "Versmė" pasakorė J.Vileikienė.
     • Lapkričio 24 dieną Vilniuje, Menininkų rūmuose, Vilniaus miesto savivaldybė, Menininkų rūmai ir B.Grincevičiūtės muziejus surengė vakarą "Prisimenant Beatričę", skirtą 10-osioms Beatričės Grincevičiūtės mirties metinėms. Aktoriai D.Overaitė ir G.Mikalauskas paskaitė ištraukų iš T.Sakalausko knygos "Beatričė". Fortepijonu skambino R.Biveinis. Vakare skambėjo B.Grincevičiūtės įdainuotos dainos.
     • Lapkričio 25 dieną Vilniuje, "Vartų" galerijoje, įvyko B.Grincevičiūtės konkurso laureatės, doc. G.Kaukaitės dainavimo klasės II kurso magistrantės J.Vizbaraitės koncertas. Programoje skambėjo V.A.Mocarto kūriniai. J.Vizbaraitei akompanavo R.Krikščiūnaitė.
     • Lapkričio 25 dieną Skuodo rajone, Mosėdžio vidurinėje mokykloje, įvyko renginys, skirtas Lietuvos aklųjų švietimo 70-mečiui. Susirinkusiems koncertavo LASS Skuodo rajono meno mėgėjų kaimiškos muzikos kapela ir mišrus vokalinis ansamblis. K.Strazdauskienė susirinkusiems priminė reikšmingiausias Lietuvos aklųjų švietimo datas, nueitą aklųjų švietimo kelią. Mokykloje taip pat surengta tiflopriemonių paroda.
     • Lapkričio 26 dieną Palangos poilsio namų "Baltija" reabilitaciniame centre "Vyturys" įvyko literatūrinė popietė, kurioje savo poezijos bei epigramų paskaitė LASS literatas V.Čyžas iš Jurbarko. Apie V.Čyžą susirinkusiems papasakojo S.Plepys, D.Balčiūnienė paskaitė poeto eilių.
     • Lapkričio 25 dieną LASS Vilniaus kultūros namų rusų dainos ansamblis koncertavo Nemenčinės senelių globos namų gyventojams.
     • Lapkričio 26 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Sedula" koncertavo Gyvenimo kelio mokyklos moksleiviams ir pedagogams.
     • Lapkričio 26-27 dieną Vilniuje įvyko seminaras "Radijas - mano gyvenimas". Tai LASS centro tarybos vykdomos programos "Vietos radijas - prieinamiausia garsinės informacijos priemonė aklųjų regioninėse bendruomenėse" dalis. Seminare dalyvavo LASS regioninių vietos radijo studijų vedėjai, LASS, kitų aklaisiais besirūpinančių institucijų atstovai. Lapkričio 26 diena skirta pranešimams ir diskusijoms. LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas S.Armonas supažindino su programos tikslais, dr. V.V.Toločka priminė vietos radijo istoriją. Apie vietos radijo svarbą LASS įstaigų darbe kalbėjo LASS CT organizacinių ir raštvedybos reikalų vedėja Z.Juodkienė. Lietuvos radijo žurnalistai V.Markevičius ir G.Padribonienė kalbėjo apie laidos vedėjo etiką, profesionalumą, laidinio radijo likimą. Lapkričio 27 dieną LASS vietos radijo studijų vedėjai susipažino su komercinės radijo stoties "Laisvoji banga" darbu, lankėsi Lietuvos radijuje. Čia jie susipažino su naujausia technika ir technologijomis, bendravo su Lietuvos radijo darbuotojais ir informacinių laidų žurnalistais.
     • Lapkričio 27 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro folklorinis ansamblis "Spingsulė" paminėjo savo veiklos dešimtmetį. Juos sveikino folkloriniai ansambliai "Šeimyna", "Žemaičių alkierius", "Alka".
     • Lapkričio 27 dieną Vilniaus Arkikatedroje buvo aukojamos Mišios Beatričės Grincevičiūtės 10-ųjų mirties metinių proga. Mišias koncelebravo vyskupas J.Tunaitis. Giedojo aklųjų choras "Vilnius".
     • Lapkričio 27 dieną LASS Kauno kultūros namų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo darbuotojos surengė vakarą, skirtą rašytojo J.Marcinkaus 70-mečiui. J.Marcinkus kauniečius supažindino su naujausiomis savo knygomis. Ištraukų iš rašytojo kūrinių paskaitė I.Blaževičienė. Surengta J.Marcinkaus knygų paroda.
     • Lapkričio 28 dieną Panevėžio laisvalaikio centre vyko Tautinės muzikos centro "Versmė" rengiamas folklorinės muzikos festivalis "Prašom svečė kieminėt". Jame dalyvavo Ukmergės, Radviliškio, Kupiškio ir Panevėžio folkloriniai ansambliai. Festivalyje dalyvavo ir LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" folklorinis ansamblis "Pajauta".
     • Gruodžio 1 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko advento vakaras "Kartu su "Spingsule". Folklorinio ansamblio "Spingsulė" dalyvė L.Norkevičienė susirinkusius mokė iš šiaudelių gaminti žaisliukus, suvenyrus. Vakare skambėjo advento dainos.
     • Gruodžio 2 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko popietė "Didžiojo Adomo gyvenimo moterys", skirta Adomo Mickevičiaus 200 - osioms gimimo metinėms. Vytauto Didžiojo universiteto docentė A.Butkuvienė susirinkusiems papasakojo daug naujų poeto A.Mickevičiaus gyvenimo epizodų.
     • Gruodžio 2 dieną Skuodo jaunimo su intelekto sutrikimais užimtumo darbo centre viešėjusiems Olštino (Lenkija) vaivadijos socialinių įstaigų vadovams koncertavo LASS Skuodo rajono aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai.
     • Gruodžio 2 dieną LASS Kauno kultūros namų kanklių ansamblis ir vokalinė grupė koncertavo Panemunės senelių globos namų gyventojams.
     • Gruodžio 3 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje įvyko prisiminimų popietė, skirta Beatričės Grincevičiūtės 10 - osioms mirties metinėms. Popietėje dalyvavo prof. V.Žukas, prof. P.Čibiras, režisierė Z.Janulevičiūtė, B.Grincevičiūtės bičiuliai ir jos talento gerbėjai.
     • Gruodžio 3 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose paminėta Pasaulinė negalės ištiktųjų diena. Renginyje koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".
     • Minėdami gruodžio 3 Pasaulinę negalės ištiktųjų dieną LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" folklorinio ansamblio "Pajauta" dalyviai susitiko su A.Domaševičiaus medicinos mokyklos moksleiviais, būsimaisiais socialiniais darbuotojais. Moksleiviai svečiams parodė mokyklą, papasakojo jos istoriją, supažindino su savo specialybe. Su aklųjų ir silpnaregių gyvenimo aktualijomis moksleivius supažindino J.Sinickienė. A.Milieška papasakojo apie Brailio raštą, R.Žostautienė supažindino su advento papročiais. Skambėjo advento dainos, buvo žaidžiami žaidimai, einami rateliai.
     • Gruodžio 4 dieną LASS Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" pagerbtas folklorinio ansamblio "Pajauta" dainininkės V.Vitonienės atminimas. Prieš metus Anapilin išėjusią V.Vitonienę prisiminė artimieji, buvę bendradarbiai ir folklorinio ansamblio nariai.
     • Gruodžio 4 dieną Kaune įvyko Lietuvos Respublikos sambo taurės varžybos. Jose dalyvavo ir du sporto klubo "Šaltinis" imtynininkai - J.Stoškus ir A.Stepanovas. Kaune mūsų sportininkai atstovavo Vilniaus imtynių klubui "Pelėda".
     • Gruodžio 4-5 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių komandinis plaukimo čempionatas. Jame dalyvavo 31 plaukikas iš sporto klubų "Sveikata" (Kaunas), "Šaltinis" (Vilnius), "Šarūnas" (Vilnius) ir "Vyžuonaitis" (Utena). Uteniškiai - šio čempionato debiutantai. Nugalėtojais tapo sporto klubo "Sveikata" komanda. Čempionate pagerinti 7 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių plaukimo rekordai (5 - individualiose rungtyse, 2 - estafetiniame plaukime).
     • Gruodžio 6 dieną Panevėžio miesto Nepriklausomybės aikštėje įvyko miesto medžių puošimo šventė. Joje koncertavo LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" folklorinis ansamblis "Pajauta".
     • Gruodžio 7 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių kultūros centre įvyko advento vakaras "Uždekim žvakutę savo širdyse". Susirinkę centro sveikatos būrelio "Darna" nariai prisiminė Kūčių papročius, burtus, apeigas, valgių receptus.
     • Gruodžio 8 dieną LASS Kauno kultūros namuose įvyko literatūrinis vakaras "Ne vien tik meilė mudu rišo", skirtas A.Jonyno 75-ajam gimtadieniui. Specialiai šiam vakarui LASS Kauno kultūros namų skaitovės R.Girnienė, Z.Klibavičienė, I.Mielkaitytė ir K.Venckuvienė parengė literatūrinę muzikinę kompoziciją. Prisiminimais apie A.Jonyną dalijosi K.Bankauskas, V.Boreikienė, V.Černiauskas, V.Petkevičius, B.Špagina, V.Tamulionienė ir kiti jį pažinoję žmonės. Vakare dalyvavo poeto sūnus A.A.Jonynas. Jis paskaitė tėvui skirtų eilių.
     • Gruodžio 9 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai" koncertavo mieste teniso kortuose vykusioje Kalėdinėje mugėje.
     • Gruodžio 10 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje įvyko popietė "Mocartas - tai saulės šviesa" iš ciklo "Muzikinis Beatričės pasaulis". Joje dalyvavo muzikologas E.Gedgaudas. Šis renginys skirtas B.Grincevičiūtės mirties 10-mečiui.
     • Gruodžio 11 Vilniaus Viršuliškių Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje įvyko bažnytinės muzikos koncertas egzaminas. Aklųjų chorui "Vilnius" dirigavo Lietuvos muzikos akademijos magistrantė S.Kalibataitė. Programoje skambėjo adventinė muzika.
     • Gruodžio 11 dieną LASS Kauno kultūros namuose surengta dvasingumo valanda "Šviesos šaltinio beieškant". Joje dalyvavo Kauno valstybinio muzikinio teatro dainininkė E.Preikšaitė, Šv.Antano bažnyčios klebonas mons. P.Meilus, dainininkė O.Matusevičiūtė. S.Nėries ir A.Gailiaus eilių paskaitė R.Girnienė ir Z.Klibavičienė.
     • Gruodžio 12-13 dieną Vilniuje įvyko 1998-1999 metų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių golbolo čempionato II etapo varžybos. Po dviejų etapų pirmauja sporto klubo "Šaltinis" "Vilkai", antri - sporto klubo "Šarūnas" komanda, treti - "Šaltinio" "Ėriukai". Rezultatyviausias šio etapo žaidėjas - M.Zibolis ("Šaltinio" "Vilkai"). Jis tapo ir baudinių mėtymo varžybų nugalėtoju.
     • Gruodžio 14 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių kultūros centre Klaipėdos universiteto režisūros katedros studentai parodė spektaklį - Labišos "Pono Montaduano 37 sū".
     • Gruodžio 14 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje įvyko literatūrinė popietė, skirta rašytojo J.Marcinkaus 70-mečiui. J.Marcinkus susirinkusiems pristatė naujausias savo knygas, dalijosi ateities sumanymais. Buvo skaitomos ištraukos iš J.Marcinkaus knygų. Į susitikimą susirinkę rašytojo bičiuliai ir talento gerbėjai dalijosi prisiminimais.
     • Gruodžio 16 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko popietė "Kūčių valgių stalas". Folklorinio ansamblio "Sedula" narė D.Šniukienė priminė Kūčių papročius, burtus. Susirinkusieji vaišinosi Kūčių valgiais. Šį renginį nufilmavo ir šiauliečiams parodė Šiaulių kabelinė televizija.
     • Gruodžio 16 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje įvyko prisiminimų popietė, skirta A.Jonyno 75-mečiui. Joje dalyvavo rašytojas M.Sluckis, literatūros kritikė J.Riškutė, A.Jonyno žmona St.Jonynienė ir sūnus A.A.Jonynas.
     • Gruodžio 17 dieną Panevėžio viešojoje bibliotekoje įvyko renginys "Vincas Kudirka visada su tauta". Jame LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" skaitovų kolektyvas atliko literatūrinę-muzikinę kompoziciją "Susitikimas su Kudirka". Renginio dalyviai susipažino su literatūros paroda "140 metų - varpininkui Vincui Kudirkai".
     • Gruodžio 17 dieną Vilniaus Karininkų ramovėje įvyko koncertas, skirtas 1941 metų birželio mėnesį Gorkio kalėjime sušaudytiems Vilniaus karinio štabo karininkams atminti.
     Pirmojoje koncerto dalyje koncertavo Vilniaus vaikų muzikos mokyklos "Lyra" choras, orkestras ir solistai, antrojoje - aklųjų choras "Vilnius". Koncerte skambėjo adventinė muzika.
     • Gruodžio 17 dieną Klaipėdoje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubas surengė seminarą "Žmogaus fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė". Šiuo renginiu siekta skatinti sergančių cukriniu diabetu žmonių asmeninį socialinį tobulėjimą. Seminaro dalyviai buvo mokomi rūpintis savo sveikata. Suteikta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių iš esamos socialinės aplinkos išsirinkti tai, kas skatina visapusiškos gerovės būseną. Seminare paskaitas skaitė psichoterapeutė B.Aleksandravičienė, kineziterapeutė R.Pečiulienė ir kiti specialistai.
     • Gruodžio 18 dieną Vilniuje, Mokytojų namuose, susitiko LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė" ir Matuizų kaimo folklorinis ansamblis.
     • Gruodžio 18-19 dieną Liubline (Lenkija) įvyko tarptautinis golbolo turnyras. Jame dalyvavo Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos ir dvi Lenkijos komandos. Lietuvos komanda (E.Biknevičius, S.Leonavičius, G.Pavliukianecas ir M.Zibolis) tapo šio turnyro nugalėtoja. Antra ir trečia liko Lenkijos komandos. Geriausiu turnyro puolėju tapo M.Zibolis, pelnęs 24 įvarčius. Universaliausiu turnyro žaidėju pripažintas G.Pavliukianecas.
     • Gruodžio 20 dieną Klaipėdoje 7 Pamario dragūnų bataliono kariams advento vakarą surengė LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių kultūros centro folkloro ansamblis "Spingsulė", skaitovės S.Kloviškienė ir S.Budrienė.
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]