JUBILIEJAI


Tomas TRIMONIS

PLUNGĖS SENOLIS


Nuotraukoje Alfonsas Kungys 1998 metų lapkričio 11 dieną Alfonsas Kungys atšventė savo 90-ties metų jubiliejų. Šis žmogus - pirmasis, ėmęsis Plungės krašte burti žmones apie LAD rajono pirminę organizaciją ir vadovavęs jai iki 1974 metų.
     1965 metais, įsikūrus LAD skyriui Plungėje, jokių patalpų nebuvo, tad organizacijos nariai rinkdavosi spręsti savo reikalų tiesiog pirmininko bute. Kiek galėta, tiek stengtasi padėti akliesiems: ypač A.Kungiui rūpėjo, kad žmonės turėtų darbą. Turbūt dar ne vienas vyresniosios kartos žmogus prisimena, kaip jis kartu su Plungės rajono socialinio aprūpinimo skyriaus vedėju važinėjęs po rajono kaimus ir vienkiemius, ieškodamas žmonių su regėjimo negale.
     Štai ką apie savo gyvenimo pradžią pasakoja pats senolis: "Gimiau Plungės rajone, Dargaičių kaime. Mano tėvai turėjo 8 hektarus žemės, ir aš nuo jaunų dienų dirbau namie visokius ūkinius darbus."
     Greičiausiai nuo mažens ugdytas darbštumas paskatino A. Kungį organizuoti Plungėje gamybą: 1967 metais nusprendžia viename savo privataus namelio kambaryje įkurti cechą. Tų pačių metų rugsėjį čia pradedama karūnkamščių nealkoholiniams gėrimams gamyba. Net trejetą metų LAD Plungės pirminės organizacijos pirmininko namuose gyvavo šis cechas, kol rajono valdžia galop paskyrė atskirą dviejų butų medinį namelį draugijai.
     Matęs per ilgą gyvenimą ir šilto, ir šalto, sulaukęs savojo devyniasdešimtmečio, A.Kungys kaip visuomet mėgsta pajuokauti, o apie LASS žmones, kuriuos pažinojo, su kuriais dirbo ir bendravo, kalba su didžiausiu malonumu. Gyvenimo stiprybę ir džiaugsmą jam padėjusi išsaugoti žmona, kuri, pasak senolio, su juo kartu nuo 1933 metų - pati didžiausia visų darbų pagalbininkė.
     Nijolė Klepikienė, LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė, organizacijos vardu jubiliatui skiria tokius sveikinimo žodžius: "Alfonso gyvenimas nebuvo vien žiedais klotas. Linkime jam ilgiausių metų, sveikatos. Tegul nepavargsta jo geroji širdis."
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]