RENGINIAI


Vykintas BALSYS

NEKETINA UŽKARIAUTI PASAULIO


"Dar ne visi negalės ištikti vaikai gali lankyti švietimo įstaigas, įsigyti profesiją ar ugdyti socialinius įgūdžius. Vaiko teisių apsaugos tarnybos irgi dar nesiaiškina, kodėl negalę turintis vaikas nelanko mokyklos ar kitos švietimo įstaigos."

Bendrijos "Viltis" pirmininkė
Danutė Migaliova

"Mūsų visuomenė kartą turėtų išmokti skaičiuoti: negalę turinčių žmonių įdarbinimui reikia lėšų, specialių priemonių, tačiau šios investicijos atsiperka - per tų žmonių mokamus mokesčius, per jų sveikatą."

Invalidų reikalų tarybos sekretoriato vadovas 
Jonas Vaškevičius

"Invalidai nenori užkariauti pasaulio, kaip yra pastebėję kai kurie žiniasklaidos atstovai. Jie nori gyventi kaip lygiateisiai šios visuomenės nariai. Tai, kad jie organizuoja parodas, ruošia kitus renginius, yra demokratinės, dvasiškai sveikos visuomenės ženklas."

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Irena Degutienė

Parodą atidaro Ministras Pirmininkas G.Vagnorius, socialinós apsaugos ir darbo ministrė I.Degutienė, ūkio ministras V.Babilius     Tai tik keletas minčių iš praėjusių metų pabaigoje Vilniuje, "Litexpo" parodų rūmuose vykusios spaudos konferencijos. Dvi dienas - gruodžio ketvirtąją ir penktąją - šiuose dideliuose ir puošniuose rūmuose vyko Pasaulinei negalės žmonių dienai skirta Lietuvos invalidų organizacijų paroda. Joje dalyvavo didžiausios mūsų šalies negalės žmonių organizacijos: sutrikusio intelekto žmonių bendrija "Viltis", Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos invalidų draugija, o taip pat daugybė smulkesnių organizacijų - klubų, fondų. Paroda buvo pakankamai įvairiapusiška: nuo kompensacinių priemonių, skirtų patiems negalę turintiems žmonėms, invalidų įmonių gaminių iki pačių neįgaliųjų amatininkų darbų. Paroda, skirta Pasaulinei negalės dienai, sulaukė didelio Vyriausybės kabineto narių susidomėjimo. Jos globėja buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė, parodos atidaryme dalyvavo pats ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, finansų ministras Algis Šemeta.
     Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ekspoziciją galėtume pavadinti "Nuo krepšio iki kompiuterio". Čia pat pynimo iš vytelių meną rodė kaunietis Virgilijus Šlipaitis, o neregio galimybes dirbti su kompiuteriu - kalbos sintezatorių, Brailio eilutę - demonstravo LASUC kompiuterinės technikos taikymo centro darbuotojai. Neregių amatininkų darbus eksponavo ir užimtumo bei paramos verslui fondas M95. Mūsų ekspozicijoje taip pat buvo Brailio rašto priemonių, Brailio bei garsinių knygų, magnetofonų, skirtų šioms knygoms skaityti.
     Daug dėmesio parodoje susilaukė LASS įmonių produkcija: ypač naujieji panevėžiečių gaminami dokumentų segtuvai bei vilniečių elektros instaliaciniai gaminiai. Vilniečiai savo gaminiams turėjo atskirus stendus. Kaip sakė LASS centro tarybos darbuotoja Danutė Cidzikienė, kitos mūsų sąjungos įmonės irgi galėtų pasigaminti panašių stendų, tada parodose jų gaminiai labiau atkreiptų dėmesį, "nenuskęstų" eksponatų gausybėje.
     Jau minėjome, kad paroda susilaukė svarbių valstybės pareigūnų dėmesio. Suprantama, vieno ar kito ministro atėjimas į panašų renginį dar nereiškia, kad to renginio organizatoriai susilauks kokių nors išskirtinių jo malonių. Vis dėlto atkreipti ministro ar kito kokio aukšto valstybės tarnautojo dėmesį į vieną ar kitą problemą - tai jau nemažas darbas. Šia prasme Aklųjų ir silpnaregių sąjungai tikrai pasisekė: pats ministras pirmininkas G.Vagnorius ir finansų ministras A.Šemeta susidomėję stebėjo, kaip neregys dirba su kompiuteriu: patys turėjo galimybę pasiklausyti kalbos sintezatoriaus skaitomo teksto, pamatyti, kaip veikia Brailio eilutė.
     Paroda truko dvi dienas. Per tą laiką išdalinta daugybė reklaminių ir informacinių lankstinukų, parduota mūsų sąjungos amatininkų dirbinių, užmegzta naudingų kontaktų.
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]