GYVENIMO AKTUALIJOS


Vytautas GENDVILAS

TIK TURĖKIM OPTIMIZMO


Metų pradžia. Yra puiki proga įvertinti praėjusius metus, pakalbėti apie jau prasidėjusius 1999-uosius. Su "Mūsų žodžio" skaitytojais vertinimais ir mintimis pasidalino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos pirmininkas Osvaldas PETRAUSKAS.
     - Kuo ypatingi LASS buvo 1998 metai?
     - Svarbiausia, praėjusiais metais buvo tai, kad Panevėžyje, Šalčininkuose ir Vilniuje įsikūrė socialinių paslaugų centrai. Jų kūrimui lėšos gautos ne iš Invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Vyriausybės, o iš visai naujų šaltinių. Anksčiau beveik visos LASS veiklai reikalingos lėšos buvo surandamos per LASS centro tarybą ir jos vykdomas programas. Šiuose centruose akliesiems ir silpnaregiams bus teikiamos socialinės paslaugos, o centrų veikla bus remiama valstybės. Vietos valdžia jau yra raštiškai pažadėjusi išlaikyti centrus. Džiugu tai, kad mūsų žmonės patikėjo savo jėgomis ir patys susirado naujų lėšų telkimo būdų bei finansavimo šaltinių. Eidami šiuo keliu, galime tikėtis, kad po kurio laiko akliesiems ir silpnaregiams socialines paslaugas teiks valstybės išlaikomos socialinių paslaugų institucijos. Kitaip tariant, eidami šiuo keliu, galime tikėtis mūsų institucijų (apskričių, rajonų tarybų) lyg ir "suvalstybinimo" gerąja prasme: darbai išliktų kaip ir buvę, o pinigai už juos būtų mokami iš valstybės ar savivaldybių biudžeto.
     Antras svarbus praėjusių metų bruožas buvo toks, kad ir toliau buvo gerinamas turimas LASS nekilnojamas turtas. Baigtos remontuoti visos LASS kultūros namų salės. Pirmiausia jos patenkins aklųjų poreikius. Kartu bus galima tikėtis ir pajamų - šias sales nuomojant ar rengiant pelningus renginius.
     Neliko be dėmesio ir kitos LASS įstaigos bei įmonės. Nemažai lėšų skirta ir mūsų įmonėms modernizuoti. Joms buvo nupirkta reikalingų įrengimų, tvarkomi pastatai. Atnaujinta regioninių vietos radijo studijų aparatūra. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įrengto akių kabineto pavydi ne vienas okulistas.
     Po gana sėkmingo vasaros sezono "Zelvos" sanatorijoje įrengti vandens valymo įrengimai, pastatyta nauja katilinė. Vasarą poilsiautojai galės naudotis gydomosiomis voniomis, nauja fizioterapijos aparatūra ir treniruokliais.
     Svarbu yra ir tai, kad mūsų žmonės, ypač rajonų darbuotojai, pajuto: jiems reikalinga aukštesnė kvalifikacija. Todėl praėjusiais metais surengta nemažai seminarų. Mūsų žmonės nori gauti pinigų ir iš savivaldybių, ir iš įvairių fondų. Taigi reikalingos programos, o joms rašyti reikia žinių.
     Turėjome ir tokių patalpų, kurių nesugebėjome panaudoti savo tikslams, o jas išlaikyti buvo labai brangu. Per praėjusius metus, pavyzdžiui, pavyko iškeisti LASS Pasvalio rajono tarybos pastatą į ekonomiškesnes, mažesnes patalpas. Panašių pertvarkymų yra ir kituose rajonuose.
     - O kaip šios turto reformos sietinos su LASS XV suvažiavimo nuostatomis?
     - Čia pasielgta pagal suvažiavimo rezoliuciją: rajono organizacija, apskričių ir LASS centro taryba sutiko ir viskas buvo atlikta korektiškai. Mes neturime laikyti tokių patalpų, kurios yra nuostolingos. Pavyzdžiui, LASS Pasvalio rajono tarybos pastato išlaikymas šiais metais kas mėnesį mums būtų kainavęs po 1800 litų. Tai kelis kartus daugiau nei paties pirmininko alga. O tomis patalpomis patys tinkamai nesinaudojome. Ateityje mums reiks pasitvarkyti taip, kad pinigai "neišlėktų" pro nesandarius langus ir apšildymo krosnių kaminus.
     - Minėtomis naujovėmis pasinaudos ne visi LASS nariai. O kas naujo šiais metais laukia eilinio LASS nario?
     - Jau pertvarkomos kompensacinės technikos programos. Lazdelės, magnetofonai, laikrodžiai - juos jau turi visi. Dabar sieksime tiflopriemonių kokybės, kitaip tariant, pirksime mažiau, tačiau brangesnės ir geresnės tiflotechnikos.
     Lietuvos aklųjų biblioteka jau nusipirko aparatūros ir pavasarį pereis prie skaitmeninės knygų įrašymo technologijos. LASS nariai galės skaityti geresnės kokybės garsines knygas.
     Vystoma ir plečiama Materialinės paramos LASS nariams programa. Po pusantrų metų veiklos Viešosios įstaigos "Lietuvos aklųjų choras" organizuojamos loterijos 1998 metais jau davė apčiuopiamų vaisių: 22 tūkstančiai litų skirti Materialinės pagalbos LASS nariams programai.
     - Kokie bus šie metai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai?
     - Šie metai nebus lengvi. Tai aišku jau dabar.
     Lėšų šiems metams mums skirta 14.5 proc. mažiau nei pernai. Tai reiškia, kad statybų ir remontų 1999 metais nebus. Bet ir esamų LASS struktūrų griauti nereiks.
     Per 1996-1998 metus daug statėme, remontavome ir pertvarkėme. Mūsų nekilnojamas turtas tapo pigiau ir ekonomiškiau eksploatuojamas. Darėme investicijų į turtą - neužmiršti ir žmonės. Atliktos reformos mums leis ir šiais metais pragyventi. Valdžios vyrai stengiasi šių metų valstybės biudžetą padaryti nedeficitiniu. Kitaip tariant, biudžeto išlaidos šiais metais bus mažesnės. O jau nuo kitų metų biudžetas didės. Su valstybės biudžeto didėjimu turėtų palengvėti ir mūsų gyvenimas.
     - Ko šiais metais palinkėtumėt "Mūsų žodžio" skaitytojams?
     - 1999 metai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai nebus lengvi. Todėl žmonėms norėčiau palinkėti kantrybės, tolerancijos ir supratimo. Reikia suprasti, kad dėl to kaltas ne vienas kitas valdininkas ar pareigūnas. Tokia valstybės politika.
     Mūsų žmonės - LASS nariai - yra gabūs, sumanūs, sukaupę nemažai patirties, išmokę daug naujo. Gyvensime, tik turėkim optimizmo.
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]