REDAKTORIAUS ŽODIS


Vyr.redaktorius Vytautas GENDVILAS

TŪKSTANTMEČIUI BAIGIANTIS - Į PENKTĄ DEŠIMTMETĮ


Ryškiaspalviai saliutai, laikrodžio dūžiai, šampano taurė - visa tai byloja: 1999-ieji jau čia. Vieniems labai geri, kitiems - geri, tačiau 1998-ieji - jau praeitis. Su naujais metais lai ateina naujų minčių, naujų sumanymų, naujų darbų, naujų džiaugsmų.
     1999 metai žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai kaip tik ir prasideda džiaugsmais: 1959 metų pradžioje pasirodė pirmasis "Mūsų žodis". Mums jau 40! Solidus amžius ir džiugina, ir įpareigoja. Taigi pradedame penktą gyvavimo dešimtmetį. Neįmanoma nuspėti, koks jis bus. Tikėkimės, kad bus pats geriausias. Beje, 2000 metais "Mūsų žodžio" laukia dar viena šventė: rugpjūčio mėnesį turėtų pasirodyti 500 "Mūsų žodis". Bet tai - jau kitų metų šneka.
     O kol kas, šiek tiek pasikeitę, pradedame pirmuosius penktojo dešimtmečio gyvavimo metus. Reginčiųjų raštu šiek tiek pasikeitė žurnalo viršelis. Tai padarėme dėl techninių ir technologinių subtilybių. Bet, tikėkimės, kad tai išeis tik į gera. Keičiasi mūsų gyvenimas, keičiasi ir jo atspindys - "Mūsų žodis". Todėl vienos žurnalo rubrikos keičia kitas. Šiais metais žurnale jau neberasite rubrikų "Pamėkim akinius", "Lietuvos aklųjų švietimui - 70". Tačiau labai nusiminti neverta, nes jas pakeis naujos. Rubrikoje "Kai yra pinigų" turėtų rasti naudingos informacijos tie, kas mėgsta vaikščioti po parduotuves. Tikimės, kad ši rubrika neregiams padės bent kiek susivokti prekių jūroje. Rubrikoje "Kaip pelnomės duoną" rašysime apie tuos, kurie nugalėjo savo negalę ir per darbą sugrįžo į visuomenę, rado savo vietą, turi duonos kąsnį. Plėsis ir "Teisės naujienos". O, jei viskas klostysis taip, kaip sumanyta, tai Brailio raštu skaitantys "Mūsų žodį" turėtų sulaukti ir kelių žurnalo priedų su svarbiausiais akliesiems ir silpnaregiams įstatymais.
     Keičiasi žurnalas, keičiasi ir jo gamybos technologija. Atidesni žurnalo Brailio raštu skaitytojai, matyt, tai jau pastebėjo. Praėjusių metų pabaigoje žurnalo leidyboje Brailio raštu pradėjome naudoti kompiuterius. Kitaip tariant, tekstą į skardas, nuo kurių daromos žurnalo Brailio raštu kopijos, dabar rašo kompiuterizuota technika. Nuo to sutrumpės gamybos procesas. Gali atsitikti taip, kad žurnalas Brailio raštu pasirodys šiek tiek anksčiau nei reginčiųjų raštu.
     Nuolatos kintantis gyvenimas padiktuos naujų temų, naujų sumanymų. Manau, neliksite nuošalėje ir Jūs, mieli skaitytojai: rašysite, siūlysite, patarsite, kritikuosite, girsite, pageidausite. Vargu ar visus jūsų norus sugebėsime įgyvendinti. Bet, kaip sakoma, ginčijantis gimsta tiesa...
     Ačiū visiems, ištikimiems "Mūsų žodžio" skaitytojams, mus skaitantiems ne pirmus metus. Ačiū ir smalsuoliams, žurnalą į rankas paėmusiems pirmą kartą. Ačiū visiems, kurie neiškeitėte mūsų į sotesnį duonos kąsnį.
     Labai džiugu, kad aklųjų ir silpnaregių poreikį spausdintam žodžiui supranta vietos valdžia, kad LASS rajonų tarybų paprašyti, socialinės globos ir rūpybos skyriai patalkino su prenumerata. Visiems jums esame labai dėkingi.
     Lai 1999-ieji, paskutiniai, kai rašėme "tūkstantis devyni šimtai...", bus Jums patys gražiausi šiame tūkstantmetyje. Telydi jus laimė, sėkmė ir sveikata.
   

* * *
[Turinys] | [Grįžti]