INFORMACIJA IR INFORMACINĖ APLINKA

Informacijos prieinamumo klausimas akliesiems buvo svarbus visais laikais. Tačiau ypač aktualus jis tampa žmonėms, gyvenantiems ir dirbantiems informacinėje visuomenėje. Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, aklieji jau naudojasi programomis, leidžiančiomis kompiuterio ekrane esančią informaciją perteikti balsu ar Brailio raštu. Tai sudaro ne tik galimybę neregiams išmokti dirbti su kompiuteriu, bet ir tapti aktyviais informacinės visuomenės nariais. Kompiuteris ir specialios programos akliesiems leidžia skaityti elektroninius leidinius, naršyti po internetą, naudotis kitomis skaitmeninių technologijų galimybėmis. Tačiau tikrovėje daugeliu šių galimybių aklieji negali pasinaudoti arba naudojasi tik iš dalies. Taip yra todėl, kad interneto svetainių, elektroninių leidinių kūrėjai ir leidėjai dažnai nepaiso tam tikrų taisyklių ir rekomendacijų. Šios taisyklės ir rekomendacijos yra gana paprastos, nereikalaujančios papildomų investicijų ar darbo sąnaudų, o nauda didelė - jomis vadovaujantis, elektroniniai leidiniai, interneto svetainės tampa prieinamos taip pat ir regėjimo negalią turintiems žmonėms.

Informacinės technologijos labai greitai keičiasi ir tobulėja, todėl keičiasi ir problemos, su kuriomis susiduria aklieji. Tačiau visais atvejais turėtų galioti nuostata: informacinių technologijų galimybėmis, kuriomis naudojasi regintis žmogus, turėtų galėti pasinaudoti ir neregys ar silpnaregis.

Informacinės technologijos mums suteikia įvairių naujų galimybių. Viena jų - Lietuvoje pradėti intensyviai diegti elektroniniai autobusų ir troleibusų bilietai. Pereinant prie elektroninių bilietų sistemos, atsiranda naujų galimybių regėjimo negalią turinčius žmones informuoti apie transporto priemonės maršrutą, stotelės pavadinimą ar suteikti kitą reikalingą informaciją. Norint tai padaryti, nereikia kurti naujų, brangiai kainuojančių informavimo sistemų, o tik šiek tiek pakoreguoti jau turimas.

Informacinė aplinka nesiriboja vien informacinėmis technologijomis. Tai paties įvairiausio pobūdžio informacija, kuria naudojamės kasdien - įvairūs užrašai, tvarkaraščiai, lankstinukai, švieslentės. Kai kurias informacijos pateikimo ypatybes bei rekomendacijas žmonėms, turintiems regėjimo negalią, aptarėme ankstesniuose šio leidinio skyreliuose. Šių rekomendacijų laikantis, akliesiems ir silpnaregiams tampa draugiškesnė ne tik fizinė, bet ir informacinė aplinka.