AKLIEJI IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAI

Daugelyje bendruomenių regėjimo negalią turintys žmonės buriasi aplink socialinių paslaugų (dienos, užimtumo) centrus. Žmonių patogumui į vieną vietą čia sutelktos socialinės, kultūrinės, reabilitacinės paslaugos. Socialinių paslaugų centrų teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į žmonių poreikius, įvairuoja, tačiau beveik visuose juose galima gauti patalynės skalbimo, masažo, buto priežiūros, korespondencijos tvarkymo, palydovo ar kitas socialines paslaugas. Daugelyje bendruomenių veikia socialinių paslaugų centrai, skirti visiems konkrečios bendruomenės nariams. Jeigu tokioje bendruomenėje yra regėjimo negalią turinčių žmonių, jiems, kaip ir regintiesiems, turi būti sudarytos sąlygos gauti centro teikiamas socialines ar kitokias paslaugas. Kiekvienas dienos ar socialinių paslaugų centras apie savo siūlomas paslaugas turėtų būti parengęs informaciją Brailio raštu, padidintu reginčiųjų šriftu, įgarsintą į magnetofono kasetę ar kompaktinę plokštelę. Atsiradus centro teritorijoje regėjimo negalią turinčiam žmogui, su šia informacija jį būtų galima operatyviai supažindinti.

Socialinių paslaugų centrus steigia savivaldybės, įvairios nevyriausybinės organizacijos. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiuos centrus steigia pati arba su vietos savivaldybėmis, kitomis neįgalių žmonių organizacijomis. Savo įsteigtuose centruose LASS kuria regėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikytas kompiuterizuotas darbo vietas. Tokiose darbo vietose silpnaregiai gali naudotis įvairiomis teksto didinimo programomis, teledidintuvais, aklieji - specialiomis ekrano skaitymo programomis, kalbos sintezatoriais.

Neįgaliųjų organizacijų įsteigti socialinių paslaugų centrai dažnai vykdo įvairias neįgaliųjų užimtumo, reabilitacijos, socialinės integracijos programas. Prie centrų veikia neįgalių žmonių meno saviraiškos kolektyvai, vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, išvykos. Centrų socialiniai darbuotojai geriau nei kas kitas pažįsta centro veiklos teritorijoje gyvenančius neįgalius žmones. Todėl jie gali suteikti daug naudingos ir reikalingos informacijos.

Neįgalus žmogus galės tikėtis veiksmingos pagalbos, jeigu su socialinių paslaugų centrais bendradarbiaus savivaldybių globos ir rūpybos skyriai.