AKLIEJI IR KITOS AKLŲJŲ ORGANIZACIJOS

Be Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, mūsų šalyje veikia įvairios kitos nevyriausybinės organizacijos ir valstybės įstaigos, dirbančios aklųjų ir silpnaregių labui. Paprastai tokios įstaigos ar organizacijos rūpinasi kuria viena neregių veiklos ar gyvenimo sritimi, yra sukaupusios daug šios srities patirties. Tai reikalinga žinoti tiek patiems regėjimo negalios žmonėms, tiek ir įvairių socialinių tarnybų darbuotojams.

Garsinėmis ir Brailio knygomis neregius aprūpina Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB). LAB įsikūrusi Vilniuje, tačiau savo filialus turi dar penkiuose Lietuvos miestuose - Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose bei Ukmergėje. Rajonuose prie viešųjų bibliotekų arba LASS filialų veikia kilnojamosios LAB bibliotekėlės. LAB filialuose ar kilnojamosiose bibliotekėlėse neregiai gali gauti garsinių (garso kasetėse ar kompaktinėse plokštelėse) knygų, knygų Brailio raštu bei padidintu reginčiųjų šriftu. LAB bei jos filialuose galima rasti ir LASS leidžiamą mėnraštį "Mūsų žodis".

Regėjimo netekusiam žmogui labai svarbu išmokti vaikščioti su baltąja lazdele, orientuotis aplinkoje, kurioje jis gyvena ar dirba, atnaujinti buities įgūdžius. Šių dalykų jį gali išmokyti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) specialistai. Orientacijos ir mobilumo neregys gali mokytis arba Vilniuje, nuvykęs į minėtąjį centrą, arba savo gyvenamojoje vietoje.

Regėjimo problemų turi ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Tokie vaikai kuo anksčiau, dar iki pradėdami lankyti mokyklą, gautų kvalifikuotą tiflopedagogo (aklųjų ir silpnaregių mokytojo) pagalbą. Išsamesnę informaciją apie tiflopedagogų darbą, jų teikiamą pagalbą galima gauti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre arba Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre.

Vėliau, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, tėvai kartu su savo atžala patys sprendžia, kaip ir kur jam mokytis - specialiojoje mokykloje ar integruotai? Kiekvienas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Juos teisingai paaiškinti ir įvertinti gali tik patyrę, turintys darbo su aklaisiais patirties, specialistai. Todėl regėjimo negalią turinčių vaikų tėvai, integruotai besimokančių vaikų mokytojai, švietimo skyrių darbuotojai turėtų nuolat konsultuotis su minėtų aklųjų ugdymo centrų tiflopedagogais.

Neįgaliųjų verslo informacijos centre (NVIC) jūs gausite informaciją apie neįgaliųjų verslą, lengvatas neįgaliems verslininkams, galimybę įsisteigti darbo vietą ir gauti jai valstybės subsidiją.

Jeigu regėjimo netekęs žmogus nori sportuoti, siekti aukštų sportinių rezultatų arba tiesiog laisvalaikį praleisti aktyviai ilsėdamasis, tuomet reikia kreiptis į Lietuvos aklųjų sporto federaciją.

Į savo organizacijas yra susibūrę regėjimo negalią turintys masažuotojai, sergantieji cukriniu diabetu, aklieji katalikai. Daugelio organizacijų būstinės yra Vilniuje, tačiau joms priklauso aklieji ir silpnaregiai, gyvenantys visoje Lietuvoje.

Aklųjų organizacijų ir akliesiems dirbančių valstybės įstaigų svetainės internete