AKLIEJI IR LAISVALAIKIS

Esama daugybės būdų, kaip regėjimo negalią turinčius žmones įtraukti į bendruomenės veiklą. Tai gali būti meno saviraiška, amatai, kitos laisvalaikio praleidimo formos. Aklieji gali būti aktyvūs bendruomenės kultūrinio, religinio gyvenimo, įvairių pilietinio ir visuomeninio pobūdžio akcijų dalyviai.

Vienas populiariausių būdų - integracija į vietos bendruomenę per kultūrinę veiklą. Daugelyje bendruomenių veikia stiprūs aklųjų ir silpnaregių meno saviraiškos kolektyvai. Tokie kolektyvai gali atstovauti bendruomenei ne tik mieste, rajone, bet ir užsienyje. Aklųjų meno saviraiškos kolektyvai nuolat pelno aukščiausius apdovanojimus. Aklieji nebūtinai turi dalyvauti neįgaliųjų meno saviraiškos kolektyvuose ar tokius kolektyvus kurti patys. Yra daug pavyzdžių, ypač nedidelėse bendruomenėse, kai jie įsijungia į reginčių žmonių kolektyvus, sėkmingai dalyvauja jų veikloje.

Aklieji ir silpnaregiai domisi amatais - keramika, pynimu, tautodaile. Daliai žmonių šie amatai - turininga laisvalaikio praleidimo forma; kiti yra pasiekę aukšto meistriškumo, dalyvauja amatininkų mugėse, parodose, įvairiose etninei kultūrai skirtose šventėse. Skatinant amatus, amatininkystę, šiuos žmones galima įtraukti į bendruomenės gyvenimą.

Aklumas ar silpnaregystė riboja žmogaus galimybes, tačiau neteisinga manyti, kad saugiausia vieta neregiui - jo paties namai. Aklieji gali sėkmingai keliauti, turistauti, dalyvauti kraštotyrinėje veikloje ar propaguoti kurią kitą aktyvaus laisvalaikio leidimo formą. Aktyvus laisvalaikis - geriausi vaistai nuo depresijos, minčių apie savo neįgalumą ir nereikalingumą. Dalyvaudami bendruomenės gyvenime, jos veikloje, regėjimo negalią turintys žmonės iš bendruomenės ne tik gauna, bet ir patys gali jai daug duoti.