VALSTYBĖ REMIA NEĮGALIŲJŲ ĮDARBINIMĄ

Skatindama neįgalius žmones aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, o darbdavius - juos įdarbinti, valstybė yra numačiusi nemažai mokestinių lengvatų ir subsidijų. Smulkiau apie jas, steigiant neįgaliam žmogui darbo vietą, jūs galite sužinoti teritorinėje darbo biržoje arba kreipdamiesi į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovą. Kvalifikuotą konsultaciją šia tema jums taip pat suteiks Neįgaliųjų verslo informacijos centro darbuotojai.

Daug lengvatų numato socialinių įmonių įstatymas. Socialinė įmonė - tai tokia įmonė, kurioje įdarbinami tikslinių grupių žmonės. Vieną iš tokių grupių sudaro aklieji ir silpnaregiai. Socialinės įmonės naudojasi darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų daline kompensacija. Jos gali gauti subsidiją neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti, pritaikyti ar priemonėms įsigyti. Tokios įmonės taip pat gali gauti kitokių rūšių subsidijų, pavyzdžiui, subsidiją neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti.

Pagal Užimtumo rėmimo įstatymą, subsidiją neįgalaus žmogaus darbo vietai įsteigti gali gauti ne tik socialinė įmonė, bet ir kiekvienas kitas darbdavys, norintis tokį žmogų įdarbinti.

Subsidiją taip pat gali gauti neįgalūs bedarbiai savo darbo vietai įsisteigti ar verslui pradėti. Subsidijos teikiamos per vietines darbo biržas, todėl neįgalus žmogus pirmiausia tenai turi užsiregistruoti arba bent jau pasitarti su atsakingu teritorinės darbo biržos darbuotoju.

Subsidija nėra paskola, todėl jos grąžinti nereikia. Išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiamas įstatymas, nesilaikoma subsidijos gavėjui keliamų sąlygų ir reikalavimų.