KAS YRA TINKAMAI SUTVARKYTA VIEŠOJI APLINKA?

Kad neregiai galėtų savarankiškai ir saugiai vaikščioti, jiems reikalinga tinkamai sutvarkyta aplinka.