KODĖL NEPAKANKA VIEN PROGRAMŲ IR METODIKŲ?

Kad neregys pradėtų vaikščioti su baltąja lazdele, nepakanka vien programų ir metodikų. Pirmiausia jis pats turi norėti tapti savarankiškas. Savo patarimais, teigiamomis nuostatomis tokiam žmogui turi padėti likusieji šeimos nariai, draugai. Deja, dažnai atsitinka priešingai - šeimos nariai ragina neregį neimti į rankas "tos baisios lazdos", einant pasivaikščioti, ją palikti namuose. Mobilumo ir orientacijos mokytojai susiduria su neigiamomis pačių neregių nuostatomis ir nenoru į rankas imti lazdelę. Nemažai žmonių pripažįsta vaikščiojimo su lazdele privalumus, tačiau sakosi negalį įveikti "psichologinio barjero". Vienas iš leidinio, kurį imate į rankas, tikslų - padėti neregiui įveikti tiek išorines kliūtis, tiek įvairius "psichologinius barjerus".