Alvydas Valenta

Prieš pradėdamas kalbėti apie baltąją lazdelę, apie savo patirtį vaikščiojant su ja, turiu pasakyti, kad esu šios srities savamokslis. Taigi mano samprotavimai ir pastebėjimai nepretenduoja į objektyvią tiesą ar galutinę nuomonę. Mokykloje su lazdele vaikščioti manęs niekas nemokė - neruošė šiam dalykui nei praktiškai, nei psichologiškai. Su baltąja lazdele pradėjau vaikščioti jau suaugęs, būdamas dvidešimt ketverių metų. Kodėl nevaikščiojau anksčiau - racionalaus atsakymo rasti neįmanoma. Matyt, todėl, kad bet kokia lazda nuo seniausių laikų žmogaus sąmonėje asocijavosi su elgetyste, išmalda, luošumu, kažin kokia nesuprasta ir neįsisąmoninta gėda. Kiek žinau, panašų jausmą, prieš paimdamas į rankas baltąją lazdelę, yra jutęs ne vienas neregys. Tokių neigiamų nuostatų ar emocijų galima išvengti tik vienu būdu: kuo anksčiau, dar mokyklos suole, nematančius žmones pradedant mokyti vaikščioti savarankiškai. Šalia suaugusio žmogaus, pirmą kartą į rankas paėmusio lazdelę, būtinai turėtų būti mobilumo mokytojas ar bent jau kitas savarankiško vaikščiojimo praktiką turintis neregys.

Žinomais maršrutais dabar vaikštau greitai ir gana tiksliai. Bet savo orientavimosi sugebėjimus vertinu tik kaip vidutinius. Tačiau net vidutiniškai besiorientuojantis žmogus gali išmokti naudotis baltąja lazdele, tapti kaip galima labiau nepriklausomas nuo kitų žmonių.