Humoras

Jei žinai anekdotų apie akis, akių gydytojus, neregius - parašyk: mz @ iti.lt

 
Katarzyna Zalepa piešinys
Pas terapeutą į kabintą įeina moteriškė:

- Atsiprašau, ar aš pas jus liemenėlės nepalikau?

- Ne.

- Tada, matyt, liko pas okulistą.
Tikrinama šauktinių sveikata. Akių gydytojas būsimam kariui rodo lentelę su raidėmis.

- Kokia čia raidė?

- A.

- Ne.

- B.

- Ne.

- C.

- Ne.

- O kokia? - klausia būsimasis karys.

- Tokia, kokios reikia, - atsako gydytojas. - bet kaip tu mano kabinetą radai?

- Iš kvapo.

- Kaip tai iš kvapo?

- Man pasakė, kad okulisto kabinetas iškart po tualeto.

Šauktinį akių gydytojas vedasi į tamsų kambarį. Čia pro mikroskopą žiūri į akis.

- Ar akys kada nors skaudėjo?

- Tik dešinė. Matote, mano tėvas - kairiarankis.

- O tą kėdę ar matai?

- Matau.

- Kaip tu ją matai, jei jos nematai. Na nieko, kariuomenei tinkamas.

- Taip iš karto ir reikėjo sakyti, o tai: kokia raidė, kokia raidė.
Vyriškis ateina pas okulistą:

- Daktare, man skauda akį. Ką daryti?

- Brangusis, prieš savaitę man skaudėjo dantį. Tai jį išrovė ir skausmo kaip nebūta.

Akių gydytojas tikrina šauktinio regėjimą:

- Kariuomenei jūs netinkamas, nes blogai matote.

Jaunuolis atsikelia ir atkišęs rankas į priekį eina iš kabineto. Vakare jis nueina į kiną ir - o siaube - sėdasi šalia akių gydytojo. Tačiau jaunuolis nepasimeta. Jis atsistoja, atkiša į priekį rankas ir sako:

- Prašau mane praleisti, aš sekančioj stotelėj išlipu.

Pas terapeutą.

- Daktare, man skauda pilvą. Ir šiaip blogai jaučiuosi.

- O kas atsitiko?

- Uogų miške prisivalgiau.

- Kokių uogų?

- Tai kad nežiūrėjau.

- Tai tada jums reikia pas okulistą, o ne pas mane.
- Daktare, aš... šitą... Petraitis. Man... šitą... kaip ten ji... sklerozė.

- A... taip, taip... jonaiti. Su jūsų vidurių užkietėjimu... taip, taip... reikia kreiptis į okulistą.

- Kada pas jus priima urologas ir okulistas?

- O kas atsitiko?

- Nežinau, arba aš daltonikas, arba mano šlapimas mėlynos spalvos.
Vienoje ligoninėje sumanė naujoviškai suženklinti kabinetus. Vietoje užrašų nutarta nupiešti ženkliukus. Ant okulisto durų nupiešė spynos akutę, ant traumatologo durų - sutraiškytą riešutą, psichiatro duris nudažė labi ryškiomis spalvomis, o ginekologo duris paliko šiek tiek praviras.
Vyriškį apžiūri okulistas. Jis ir sako:

- Jums reikia įsitaisyti akinius.

Vyriškis nukabina akinius nuo daktaro nosies ir sako:

- Man ir šitie tiks.
Ciklopas pas okulistą. Gydytojas:

- Taip užsidengiam vieną akį ir žiūrim čia.

- Kas tai yra - keturios akys?

- žmogus su akiniais.

- O kas tai - šešios akys ir panašus į oposumą.

- Oposumas su akiniais ir naro kostiumu.
Atsisveikina trys gydytojai - oftalmologas, ausų gydytojas ir ginekologas.

Oftalmologas:

- Na iki, dar pasimatysime.

Ausų gydytojas:

- Na iki, tikiuosi greitai jus vėl išgirsti.

Ginekologas:

- Linkėjimai žmonoms. Aš užmesiu akį.

Klinikoje po rytinės vizitacijos:

- Daktare, daktare, atleiskite, bet aš neišgirdau, ką jūs sakėte? Man pas ką, pas okulistą, ar pas anesteziologą?

- Pas eutanaziologą, pas eutanaziologą, brangusis.

Jei blogai dirbtų okulistai - kosmetologai būtų nereikalingi.

Virtuvėje sėdi vyras ir žmona. Staiga vyras griebiasi už veido:

- Oi. Akys, mano akys.

- Kas tau, brangusis? - klausia žmona ir bando pasižiūrėti, kas atsitiko akims.

Vyras pramerkia vieną akį:

- Jau pusė pirmos, o aš dar nė vienos akies neužsipylęs.
Kad suprastum, koks pasaulis yra gražus, reikia pasikalbėti su žmogumi, kuriam gydytojai grąžino regėjimą.

Žvairumas - tai taip pat tam tikras požiūris.
- Daktare, man kažkas blogai. Tik sukako keturiasdešimt, bet, kai žiūriu į veidrodį, ką aš ten matau? Plikė, po akimis maišai, raukšlės, žandai nudribę, dantys išsiklaipę. Sakykite kuo aš sergu?

- Tiksliai sunku pasakyti, bet gal ne viskas jau taip blogai? Na bent jau regėjimas jūsų tikrai puikus.
Atėjo moteriškė pas odos gydytoją.

- Daktare nuo mano veido sklinda kažkoks keistas kvapas.

Gydytojas:

- Įtariu, kad pradėjo gesti jūsų regėjimas.

Kad nešiotum akinius vien proto neužtenka, dar ir regėjimas turi būti prastas.

- Brangioji, iš kur tokios mėlynės po akimis?

- Žinai, pasakiau savo vyrui: kad mano akys daugiau tavęs čia nematytų.
Pareina namo visiškai girtas vyriškis ir žiūri į veidrodį:

- Tai tu pas mano žmoną, kai aš geriu?

Iš visų jėgų vožia į veidrodį.

- O dabar susirink akinius ir lauk iš mano namų.

Okulistas skaito paskaitą:

- Kiekvienas blogai matantis žmogus turi turėti dvi poras akinių. Vieni akiniai - skaitymui, kiti - pirmiesiems susirasti.

Policininkas sustabdo pažeidėją:

- Jūs labai keistai važiuojate. Gal blogai matote?

- Na ką jūs...

- Tada pasakykite priešais stovinčios mašinos numerį.

- O ką, ten stovi mašina?

Kadrų skyriaus viršininkas visiškai nuplikęs ir be ausų. Renkami nauji darbuotojai. Užeina vienas kandidatas. Pradeda pasakoti apie save ir nesusilaikęs nusikvatoja. Viršininkas jį išveja. Su kitu kandidatu lygiai tokia pat istorija. Užeina žydas. Jis, žiūrėdamas viršininkui tiesiai į akis, ima pasakoti apie save. Ir kad tau nusišypsotų. Viršininkas ir šiaip ir taip bando prajuokinti. Niekaip nesiseka. Galiausiai neiškentęs jis ir klausia:

- Ar jūs nieko manyje nepastebit?

- O taip. Jūs nešiojate kontaktinius lęšius. Turėtumėt ausis - nešiotumėt akinius.

Optikoje vyriškis pastebėjo 5000 dolerių kainuojančius akinius. Pardavėjas leido tuos akinius išbandyti. Vyriškis užsidėjęs pamatė, kad pro akinių stiklus žiūrint visi žmonės atrodo nuogi. Nusipirkęs akinius jis parbėgo namo ir mato, kad žmona ir geriausias jo draugas ant sofos sėdi nuogi. Jis nusiėmė akinius, tačiau žmonės ant sofos taip ir liko nuogi. Jis užsidėjo akinius - lygiai tas pat.

- Taip ir žinojau, - burba vyriškis. - nepatikėsite, prieš dvidešimt minučių nusipirkau akinius, o jie jau sugedo.
Nueina vyriškis pas iridodiagnostikos specialistą. Šis jį pasodina prieš lempą. Pasižiūri į jo kairę akį ir ima vardinti ligas:

- Jūs sergate osteochondroze, taip pat nusileidęs dešinysis inkstas, prostatos adenoma, vidurių užkietėjimas, kolitas.

- Daktare, jūs pasižiūrėkite į kitą mano akį, nes čia - protezas.

Į banką įsiveržia plėšikas ir šaukia:

- Visi rankas aukštyn ir nesijudinkit.

Po minutės jis gailiu balsu klausia:

- Ar jau visi rankas pakėlėt? Aš be akinių nė velnio nematau.
Išvažiavo vyras į kurortą. Ten taip su merginomis pasiilsėjo, kad net jam vieną akį išmušė. Tuo metu akies donoro nebuvo, todėl jam pasiūlė jaučio akį. Kitos išeities nebuvo, todėl teko sutikti. Parvažiavo namo. Ant slenksčio sutinka žmona. Pamačiusi jo akis žmona ir sako:

- Brangusis, na ko tu taip žiūri, aš pati tau viską papasakosiu.

- Gerbiamasis, jums būtina įsigyti akinius, - sako akių gydytojas tik ką į kabinetą įėjusiam žmogui.

- Daktare, bet jūs manęs net neapžiūrėjote.

- O kam. Jūs pas mane įėjote ne pro duris, o pro langą.
Policininkas sustabdo automobilį vairuojančią moteriškę. Moteriškė ilgai kučiasi rankinėje. Pagaliau žavingai išsišiepusi sako:

- Pone policininke, gal galėtumėt paieškoti mano teisių. Be akinių toliau savo nosies aš nieko nematau.

Pacientas skundžiasi akių gydytojui.

- Daktare, aš visą laiką prieš akis matau mirguliuojančius taškus.

Gydytojas išrašė akinius. Po kelių dienų jie susitinka gatvėje. Gydytojas ir klausia:

- Na kaip, ar akiniai padėjo?

- Labai padėjo, dabar tuos mirguliuojančius taškus matau žymiai ryškiau.

- Brangusis, aš šiandien per televizorių mačiau futbolo rungtynes, kurioms teisėjavai tu.

- Na ir ką?

- Nieko, aš tave jau užrašiau priėmimui pas akių gydytoją.

Pas akių gydytoją atėjo programuotojas. Šis jam liepia skaityti ženklus regėjimo patikrinimo lentelėje.

- Daktare, pas jus blogai parinkta kodų lentelė.
- Sara, kodėl pamačiusi savo mylimąjį tu nusiimi akinius?

- Be akinių aš gražesnė. O ir jis man gražiau atrodo.

Susitinka du draugai. Vienas jų blogos nuotaikos. Kitas ir klausia:

- Ko toks liūdnas?

- Su mergina susipykau.

- Kodėl?

- Važiavome autobusu. Aš visą kelią pučiau orą ant stiklo ir rašinėjau jos vardą. O ji įsižeidė.

- Ar dėl to galima įsižeisti.

- Nemėgsta ji, kai kas nors pučia jai į akinius, oi nemėgsta.

Akių gydytojo kabinete. Gydytojas:

- Skaitykite apatinę eilutę.

- Spausdino "Vaga", tiražas 10 000 egzempliorių.

-Žinai, vakar taksi vairuotojas pasitaikė tikras asas.

-Na, na...

- Jis taip meistriškai nardė tarp žmonių, tiesiog praskrisdavo pro pat jų nosis. Bet koks iš tiesų jis asas, supratau, kai paklausiau, kiek turiu sumokėti. Į taksometro skaitliuką jis pasižiūrėjo išsitraukęs va tokį padidinamąjį stiklą.
- Sako, moterų daltonikių nebūna.

- Kaip?

- O taip. Jos tik neteisingai įsimena spalvų pavadinimus.
- Ką reikia daryti, kai prieš save matai mažą žalią žmogeliuką?

- Reikia drąsiai eiti į kitą pusę gatvės.
Skyrybos.

- Kodėl skiriatės, - klausia teisėja.

- Mano vyras žvairuoja, - susierzinusi sako žmona.

- O ką, jūs anksčiau to nepastebėjote?

- Aš maniau, kad jis į mane akimis šaudo...
Perpildytame troleibuse:

- Jaunuoli, atsargiau su savo akiniais. Jūs man visas pėdkelnes suplėšėte.

Dukra klausia mamą:

- Mama, o kas tas plaukuotas dėdė raudonomis akimis.

- Jis tavo tėvelis, dukrele.

- O kuo jis serga?

- Ne, neserga. Jis visai neseniai prisijungė prie interneto...
Medicininėje komisijoje tikrinamas šauktinių regėjimas. Kandidatas į karius:

- Aš kariuomenei netinkamas. Aš trumparegis.

- Niekis, mes jus į priekinę liniją pasiūsime.

Paskaita medicinos institute. Dėstytoja:

- Ar žinote, koks žmogaus organas tamsoje padidėja dešimt kartų?

Galiniuose auditorijos suoluose girdėti kikenimas.

- Tai va. Šis organas - vyzdys. O jūsų "chi-chi" jei ir padidės, tai tik kokius du, du su puse karto...
Bare sėdi du akli girti arkliai.

Vienas ir sako:

- Klausyk, gal sudalyvaujam rytdienos lenktynėse?

- Nematau kliūčių!
- Mama, mama! - šaukia Jonukas.

- Na, ko nori, ko taip šauki, - atsako per langą persisvėrusi žiūrėdama į vaiką mama.

- Mama, Petriukas nenorėjo patikėti, kad tu žvaira.
Miestelyje pasirodo nauja mergina.

Jonas sako Petrui:

- Ar tu ją matei? Tai bent krūtinė, tai bent užpakaliukas. Tokios apimtys...

- Jonai, tu kai žiūri į mergas, tai nusiimk savo +10 akinius.
Sveikatos ministerija perspėja: "Rūkymas kenkia sveikatai".

O smulkiu šriftu skaityti mano akims nekenkia?
- Sveika, žalioji kepuraite.

- Sveikas, pilkasis daltonike.
- Mielasis, kai žiūriu į tave - iškart užsimanau miego.

- O aš nieko prieš!
Orkestro dirigentas po koncerto gauna anoniminį raštelį: "Nesu skundikas, bet tas ūsuotas ručkis per būgną pliekia tik tada, kai jūs į jį žiūrit!"
Jo akiratis buvo toks siauras, kad galėjo pro rakto skylutę žiūrėti abiem akim.
Panele, jūs į mane taip žiūrit, lyg jūsų tėvai būtų į užmiestį išvažiavę.
Smėlio dėžėje sėdi mergaitė. Akys išvirtusios iš orbitų, žandikaulis išniręs, iš nosies varva kraujas, plaukai išsitaršę, pirštai iki virpėjimo suspausti į kumštelius.

- Mergaite, kas tau? - išgąstingai klausia praeivis.

- Na ir nusičiaudėjau, - linksmai atsako mažylė.
Neregys brauko pirštais per tarką:

- Visokių nesąmonių esu skaitęs, bet tokios tai dar neteko...
Pagyvenęs portjė moko jaunutę viešbučio tarnaitę:

- Mūsų darbas labai subtilus, kartais reikia būti labai išradingam. Prieš daugelį metų dirbau kambarių tvarkytoju, užeinu į neužrakintą numerį ir - tiesiai į vonios kambarį tvarkytis. O ten nuoga ledi po dušu stovi. Aš apsimečiau, kad blogai matau, ir sakau: "Atleiskite, sere". Tai ir yra subtilumas...

Kitą dieną tarnautoja ašarodama atbėga pas portjė:

- Mane atleido. Ir viskas per jus!

- Kas atsitiko?

- Užėjau tvarkyti numerio, įeinu į kambarį, o ten moteris su vyru mylisi. Na, aš jiems ir sakau, kaip jūs mokėte: "Atleiskite, džentelmenai"...
Susitinka du naujieji rusai.

- Vakar buvau nuvažiavęs į automobilių priežiūros stotį - apkabinėjo visais įmanomais blizgučiais. 20 žalių paklojau!

- Po galais! Aš prieš dvi savaites taip pat ten buvau. Taip pat visokiausių žaisliukų prikaišiojo. 25 žalius sumokėjau.

- Eik tu sau! Na ir meistrai! Juk aš sakiau kad viską sugrūstų! Ką jie tau už tą penkinę įtaisė?

- Mano veizolai niekam tikę. Tai jie man priekinį stiklą su dioptrijomis įstatė.
- Mokiniai, kokiai gyvūnų grupei priklauso akiniuotoji kobra?

- Trumparegių! - nieko nelaukęs šaukia Petriukas.
Pas akių gydytoją:

- Daktare, ar po operacijos aš galėsiu piešti?

- Žinoma.

- Na mat kaip gerai, o piešti tai aš ir nemokėjau...
Į vaistinę užeina graži mergina sabalų kailiniais. Vaistininkas klausia:

- Jūs ko nors norėjote?

Mergina praskleidžia kailinius (po jais - jokio drabužio) ir sako:

- Suprantate, aš jau mėnuo nemačiau vyro!

- Suprantu, suprantu, štai paimkite, tai - akių lašai...
- Koks šviesos greitis?

- Tai toksai, kai iš šaldytuvo ištrauki butelį alaus nespėjus įsižiebti lemputei.
Vyrai gurkšnoja alų ir šnekučiuojasi apie moteris:

- Vis dėlto, Vasia, geriausia žmona - akla kurčnebylė.

Vasia pagalvojęs prieštarauja:

- Neee... Tokia maivysis!
Gerai žinoma, kad žmogus gali nepaliaujamai žiūrėti, kaip dega ugnis, kaip teka vanduo ir kaip triūsia kitas žmogus. Idealus tokio gėrėjimosi atvejis - gaisras...
- Ką reiškia akis už akį ir dantis už dantį?

- Muštynės tarp okulisto ir dantisto.
Klausimas: Mane visi vadina žlibių. Kodėl?

Atsakymas: Sunku pasakyti, bet netgi laišką mums jūs atsiuntėte be voko.
Susitinka du vyriškiai. Vienas sako:

- Vakar TOKIĄ negriukę užpainiojau. Gražumėlis! Kojytės - nuo pažastų, figūrėlė - svajonė, veidukas - stebuklas!

Antrasis:

- Na, ir?..

- Parsivedžiau į namus, pasivaišinom šampanu, šokom, bučiavomės...

- Na, ir?..

- Aš ją pamažėle išrengiau, užgesinau šviesą...

- Na, ir paskui?..

- Paskui aš jos nebesuradau...
Sunku tamsiame kambaryje rasti negrą, ypač jei jo užtinusios akys ir išmušti dantys.
Egzaminas universitete. Praėjusio semestro tema - "Garsas ir šviesa". Užeina pirmas studentas. Profesorius klausia:

- Kas greitesnis - garsas ar šviesa?

Studentas:

- Šviesa.

- Puiku, o kodėl?

- Kai įjungiu radiją, iš pradžių pasirodo šviesa, o vėliau garsas!

- Lauk!

Į auditoriją įeina antras studentas.

Profesorius užduoda tą patį klausimą.

Atsakymas:

- Grasas.

- Taip, labai gerai. Pagrįskite!

- Kai įjungiu televizorių, iš pradžių pasigirsta garsas, o paskui vaizdas.

- Lauk!

Profesorius susimąstė: "Arba studentai visai kvaili, arba aš užduodu labai sunkius klausimus?" Pasirodo trečias studentas. Profesorius klausia:

- Jūs stovite ant kalno. Ant priešino kalno stovi patranka. Iš jos šauna. Ką pirmiausiai užfiksuojate - liepsną iš vamzdžio ar sprogimo garsą?

- Žinoma, liepsną iš vamzdžio!

Profesorius su palengvėjimu klausia:

- Ir kaip tą paaiškintumėte?

Studentas:

- Taigi akys labiau išsikišusios į priekį nei ausys!..
- Atsimenate, kur susipažinote su žmona?

- Kaipgi, atsimenu, po žibintu.

- Tai ką, tuomet žibintas nedegė?..
Viršininkui pasakoti apie savo protą - tas pat, kas mirksėti moeteriai tamsoje; Pasakoti viršininkui apie jo kvailumą - tas pat, kas mirksėti normalios orientacijos vyrui šviesoje.
- Oi, kokie žavūs dvyniai! Abu berniukai?

- Ne, tik tas iš kairės. Dešinėje - moliūgas, - atsako tėvas.
Ateina moteriškė su dukra pas akių gydytoją:

- Daktarėli, kažkodėl mano dukters akys labai išvirtę?

Apžiūrėjęs dukrą gydytojas klausia:

- Ponia, ar negalėtumėt dukrai atlaisvinti kasas?
Ateina moteriškė pas akių daktarą:

- Daktarėlį, kai geriu arbatą, man visą laiką skauda akį.

- Iš stiklinės išsiimkite šaukštelį.

Patikrinkite prašau mano vedlio šuns regėjimą.Okulistas tikrina būsimųjų kariūnų regėjimą:

- Ar matai, štai ten, kokias nors raides?

- Nematau...

- O lentą ar matai?

- Nematau...

- Labai gerai, labai gerai... Ten jokios lentos ir nėra. Tamsta sveikas ir kariuomenei tinki.
Okulistas giriasi chirurgui:

- Darau neįtikėtinus dalykus. Moteris nematė 20 metų. Aš jai persodinau triušio akis ir ji dabar kuo puikiausiai mato.

- Tai niekis, - sako chirurgas, - žmogelis pargriuvo ant bėgių ir jam traukinys nupjovė galvą. Aš tą galvą jam prisiuvau ir žmogelis kuo puikiausiai jaučiasi.

- Eik, negali būti, kas gali paliudyti, kad tu nemeluoji?

- Tavo moteriškė su triušio akimis.
- Gydytojau, jei valgysiu daug morkų, tai gerai matysiu?

- Taip, ar jūs kada matėte zuikį su akiniais?

Plėšikams, žinoma, svarbu bankas, nesvarbu koks.Pas akių gydytoją atėjo jaunas vyriškis:

- Daktare, kažkas pasidarė su mano akimis: kai tik apsivedžiau, nuo to laiko savo piniginėje nebematau pinigų?
- Daktarėli, su mano akimis jau nebegerai: kai einu miegoti, turiu užsidėti akinius.

- Kodėl?

- Be akinių sapne nebeatpažįstu giminių ir draugų.
Okulistas apžiūrėjęs pacientą ir sako:

- Kad tamsta su tokiu regėjimu pas mane patekote, tiesiog stebuklas.
- Pagal batų pėdsakus galima nustatyti akių spalvą.

- O kaip?

- Pavyti ir pažiūrėti...
Šauktinių medicinos komisija. Okulistas:

- Ar matote tas raides?

- Ne.

- Prieikite arčiau. O dabar?

- Ne.

- Dar arčiau. Dabar matote?

- Ne.

- Prisiplokite prie lentos. Dabar matote?

- Dabar lyg ir matau.

- Taip, atstumas - 50 cm. Rašome: "Tinka kovai durtuvais".
Gatve eina neregys su šunimi vedliu.

Praeivis teiraujasi:

- Sakykite, o jūsų šuo turi geneologinį medį?

- O kam? Jam tinka bet koks medis.

Kol nėra klientų, akių banke smagi ir žaisminga aplinka.- Atleiskite, ar čia vyksta žaliųjų mitingas?

- Ne, tai žydrųjų suvažiavimas.

- Ak. tūkstantis atsiprašymu, aš daltonikas.
Gimimo dienos proga okulistui Goldbergui draugai padovanojo krištolinę akį. Goldbergas varto dovaną rankose ir po kiek laiko sako:

- Įdomu, ką būtumėte padovanoję, jei aš būčiau ginekologas?
Vienaakė bobutė klausia jaunuolio:

- Vaikeli, kiek dabar valandų?

Jaunuolis duria pirštu į sveikąją bobutės akį:

- Naktis, bobute, naktis...
Visi žino, kad paakių oda jautriausia. Mūsų firmos laboratorija išsprendė šią problemą: galime persodinti Jūsų akis ten, kur oda ne tokia jautri.[Grįžti]