18 12 31  Kuo mums reikšmingi 2019 metai

Ateinantys 2019 metai akliesiems reikšmingi keliomis sukaktimis.

Vienas šių sukakčių paminėsime, kitas gal tik prisiminsime, tačiau jos suteikia galimybę įdėmiau pažvelgti į LASS dabartį ir ateitį.

Sausio mėn. sukanka 60 metų, kai 1959 m. pradėtas leisti tuometinės Lietuvos aklųjų draugijos mėnraštis "Mūsų žodis". Žurnalas visus šešis dešimtmečius ėjo be pertraukų. Išleista 720 jo numerių.

Vasario mėn. sukanka 25 metai, kai 1994 m. buvusi Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokykla reorganizuota į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC). Aklųjų švietimas šiuo metu gyvena lūžio laikotarpį. Vis garsiau skamba raginimai pereiti prie įtraukiojo ugdymo, kad negalią turintys vaikai mokytųsi drauge su sveikaisiais bendraamžiais. Idėjos gražios, bet kaip jos bus įgyvendinamos, niekas gerai nežino, o Švietimo ir mokslo ministerijos valdininkai pasitenkina bendromis frazėmis.

Kovo mėn. sukanka 50 metų, kai 1969 m. Lietuvos aklųjų bibliotekoje pradėjo veikti tiflotyros skyrius. Skyrius visus 5 dešimtmečius nuosekliai kaupė ir sistemino medžiagą apie Lietuvos ir pasaulio akluosius.

Kovo mėn. taip pat sukanka 70 metų, kai 1949 m. įvyko pirmas viešas Kauno aklųjų mokyklos literatų vakaras.

Rugsėjo mėn. sukanka 60 metų, kai 1959 m. įsteigta Klaipėdos aklųjų įmonė (dabar UAB "Regseda").

Spalio mėn. sukanka 75 metai, kai 1944 m. buvo įkurta Lietuvos aklųjų draugija (LAD). LASS yra šios organizacijos darbų perėmėja bei tęsėja.

Spalio mėn. sukanka 35 metai, kai 1984 m. įsteigta Pasaulio aklųjų sąjunga (PAS). LASS į šią organizaciją priimta 1992 m.