18 12 14  Seimas sustiprino žmonių su negalia teisių apsaugą

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gruodžio 13 dieną išplatino pranešimą, kad LR Seimas priėmė Lygių galimybių įstatymo pataisas.

Pataisos numato, kad prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos įsteigiama nepriklausoma Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Nuo kitų metų vasaros ji įgyvendins Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos stebėseną. Šiomis pataisomis Lietuva įgyvendino JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendaciją sukurti nepriklausomą Konvencijos laikymosi priežiūros mechanizmą. Komisija ne tik tikrins, kaip Lietuvoje įgyvendinamos Konvencijos nuostatos, bet ir teiks rekomendacijas Seimui, Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, lygių galimybių kontrolieriui bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Ji taip pat rengs JT neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos ataskaitas.

Komisijos, sudarytos iš penkių ekspertų, sudėtį tvirtins lygių galimybių kontrolierius. 4 kandidatus ketverių metų kadencijai bendru sutarimu siūlys žmonių su negalia organizacijos, vienas narys atstovaus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Nauja Lygių galimybių įstatymo redakcija įsigalios 2019 m. liepos 1 d.

Parengta pagal manoteises.lt .