18 11 08  Tarptautinė konferencija

Spalio 30 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko tarptautinė konferencija "Skirtingi, bet kartu: įtraukusis aklų ir silpnaregių mokinių ugdymas".

Be šeimininkų, konferencijoje dalyvavo Estijos, Italijos bei Latvijos atstovai. Įtraukiojo ugdymo kokybės kriterijus Europos Sąjungos kontekste pristatė Europos sutrikusios regos asmenų ugdymo tarybos (ICEVI - EUROPE) prezidentas Hans Welling. LASUC direktorė Nerija Maskalionienė pristatė situaciją įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principą Lietuvoje. LASS vaidmenį siekiant kokybiško neregių ugdymo pristatė šios sąjungos pirmininko pavaduotoja Ramunė Balčikonienė.

Konferencijai pasibaigus LASUC darbuotojai kartu su užsienio svečiais aplankė Lietuvos aklųjų biblioteką (LAB) susipažino su jos teikiamomis paslaugomis, galėjo palyginti LAB ir kitų šios srities Europos bibliotekų veiklą.