18 10 25  Permainos neįgaliųjų sporte

Spalio 23 dieną Lietuvos paralimpinis komitetas žiniasklaidos atstovus pakvietė bendrų pusryčių.

Pusryčių metu Paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius informavo apie naująjį LR Seime priimtą Kūno kultūros ir sporto įstatymą. Įstatymas įsigalios nuo ateinančių metų sausio 1 dienos. Paralimpiniam komitetui pavyko pasiekti, kad įstatymas, lyginant su pirminiu jo variantu, taptų žymiai palankesnis neįgaliųjų sportui. "Pirmiausia, - sakė M.Bilius, - įstatyme įtvirtinta nuostata, kad neįgaliųjų sportui kasmet būtų skiriama ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendrų visam šalies sportui skiriamų lėšų. Ateinančiais metais tai turėtų sudaryti apie 1 mln. 300 tūkst. eurų..

Įstatyme yra ir daugiau neįgaliesiems palankių nuostatų: valstybės rentas gaus ir parolimpinių žaidynių vicečempionai, o valstybės premijas - 1-4 vietas laimėję parolimpinių žaidynių dalyviai. M.Biliaus įsitikinimu, po Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių visuomenės, įstatymų leidėjų nuostata į neįgaliųjų sportą smarkiai pasikeitė ir tebesikeičia. Vis daugiau žmonių supranta, kad neįgalūs sportininkai yra lygiai tokie pat sportininkai kaip ir sveikieji.

Paralimpinio komiteto vadovai informavo apie organizacijos vardo pakeitimą. Nuo šiol ši organizacija vadinsis nebe Lietuvos parolimpinis, bet Lietuvos paralimpinis komitetas. Kaip pastebi šio komiteto generalinis sekretorius Paulius Kalvelis, žodis "olimpinis" ir jo formos yra Tarptautinio olimpinio kometeto intelektinė nuosavybė, o jo vartojimas kitos organizacijos pavadinime - šios nuosavybės pažeidimas. Forma "paralimpinis" vartojama tiek tarptautinėje praktikoje, tiek atskirų valstybių paralimpinių komitetų pavadinimuose.